Документ 2981-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 81
Цивільного процесуального кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.332 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину третю статті 81 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
     "6) визнання і виконання рішення іноземного суду в Україні на підставі міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (крім рішень іноземних чи міжнародних арбітражів)".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2981-VIвгору