Документ 298-77-п, поточна редакція — Редакція від 05.08.1992, підстава - 451-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 1977 р. N 298
Київ
Про створення Державного історико-архітектурного
заповідника у м. Кам'янці-Подільському
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 451 ( 451-92-п ) від 05.08.92 }

Дораховуючи історичну, архітектурну та художню цінність
комплексу пам'ятників історії і культури міста
Кам'янця-Подільського, з метою забезпечення їх охорони і широкого
використання в комуністичному вихованні трудящих, Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Хмельницького облвиконкому, Держбуду і
Міністерства культури УРСР про створення Державного
історико-архітектурного заповідника в межах давньоруської і
середньовічної частини міста Кам'нця-Подільського та
підпорядкувати його Хмельницькому облвиконкому.
Методичне керівництво справою охорони, реставрації та
використання пам'ятників історії і культури, що знаходяться на
території заповідника, покласти на Держбуд УРСР і Міністертво
культури УРСР.
2. Встановити, що витрати заповідника фінансуються за рахунок
і в межах коштів, які передбачаються по бюджету області для
здійснення відповідних робіт і заходів, а також коштів, що їх
одержуватиме заповідник від використання пам'ятників.
Дозволити Хмельницькому облвиконкому за погодженням з
Держбудом УРСР створити дирекцію заповідника з утриманням її штату
за рахунок витрат на соціально-культурні заходи по бюджету
області.
3. Держбуду УРСР щороку виділяти заповіднику на реставрацію
пам'ятників архітектури 100 тис.крб. з коштів, передбачених йому в
бюджеті республіки для цієї мети.
4. Хмельницькому облвиконкому за погодженням з Держбудом
УРСР і Міністерством культури УРСР в 3-місячний строк затвердити
положення про Державний історико-архітектурний заповідник в
м. Кам'янці-Подільському та перелік споруд, що передаються на
баланс заповідника.
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 451
( 451-92-п ) від 05.08.92 }
6. Держбуду УРСР і Хмельницькому облвиконкому з залученням
заінтересованих міністерств і відомств забезпечити:
- виготовлення у 1979 році проекту впорядкування заповідника
з визначенням вартості і черговості робіт по реставрації
пам'тників архітектури і витрат, зв'язаних з обслуговуванням
туристів;
- завершення в 1990 році всіх робіт по реставрації
пам'ятників архітектури та по благоустрою і впорядкуванню
території заповідника.
7. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству
харчової промисловості УРСР, Міністерству місцевої промисловості
УРСР провести в 1978-1979 роках підготовчі роботи по перенесенню
промислових підприємств за межі заповідника, маючи на увазі повне
їх винесення з території заповідника до 1985 року.
8. Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі видавати починаючи з
1979 року масовим тиражем буклети, путівники та іншу довідкову
літературу по заповіднику.
9. Держбуду УРСР, Міністерству культури УРСР і Хмельницькому
облвиконкому доповідати Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї
постанови щороку в січні по 1985 рік.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 24вгору