Документ 298-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.04.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. № 298
Київ

Про затвердження Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України “Про засади державної мовної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2013 р. № 298

ПОРЯДОК
затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників

1. Цей Порядок визначає механізм затвердження словників української мови і довідників з українського правопису, в тому числі електронних (далі - словники і довідники), як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників з метою їх використання в державних органах та органах місцевого самоврядування, зокрема для розроблення проектів актів законодавства, засобах масової інформації, сфері освіти і науки, інших сферах суспільного життя.

2. Для затвердження словника чи довідника його автор, видавництво або видавнича організація, інша фізична чи юридична особа звертаються з листом-клопотанням до Міністерства освіти і науки.

3. У листі-клопотанні зазначаються повна назва, вид та призначення словника чи довідника, відомості про його автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання).

До листа-клопотання додаються:

відредагований рукопис або інсталяційна версія словника чи довідника на електронному носії інформації;

завірені в установленому порядку рецензії не менш як двох фахівців з української мови, які мають науковий ступінь кандидата або доктора філологічних наук, відповідь автора словника чи довідника на зауваження у разі їх наявності.

4. З метою розгляду листів-клопотань та доданих до них матеріалів у Міністерстві освіти і науки в установленому порядку утворюється постійний допоміжний орган, до складу якого обов’язково входять фахівці з української мови наукових установ Національної академії наук, інших наукових установ, вищих навчальних закладів, для подання Міністерству рекомендацій щодо затвердження словників і довідників.

5. Міністерство освіти і науки розглядає подані матеріали протягом двох місяців з дня отримання листа-клопотання та приймає рішення щодо затвердження словника чи довідника.

6. Інформація про затвердження словника чи довідника зазначається на звороті титульного аркуша або у вихідних відомостях такого словника чи довідника.

7. Після затвердження словників і довідників їх офіційне видання здійснюється видавництвами та видавничими організаціями відповідно до Закону України “Про видавничу справу” та національних стандартів з питань видавничої справи.вгору