Документ 298-2012-п, попередня редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 868-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2012 р. № 298
Київ

Деякі питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 868 від 19.09.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій забезпечити добір компетентних претендентів для призначення на відповідну посаду, підготовку на належному рівні необхідних документів та їх своєчасне подання Кабінетові Міністрів України.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 1065 “Деякі питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 90, ст. 3181).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 298

ПОРЯДОК
розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду подання щодо:

1) призначення на посаду та звільнення з посади Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів;

2) призначення на посаду перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апарату, керівників інших центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, керівника Апарату Прем'єр-міністра України;

3) призначення на посаду та звільнення з посади керівників державних господарських об'єднань, підприємств, установ і організацій, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України (далі - підприємства), їх перших заступників та заступників;

4) призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, їх перших заступників та заступників у випадках, коли відповідно до законодавства їх призначення на посаду та звільнення з посади здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України;

5) призначення на посаду та звільнення з посади голів місцевих держадміністрацій;

6) погодження призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників голів та заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.

2. Відповідно до Конституції та Законів України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про центральні органи виконавчої влади”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про столицю України - місто-герой Київ”:

1) Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України;

2) Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники, керівник Апарату Прем'єр-міністра України призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України;

3) перший заступник, заступник міністра та заступник міністра - керівник апарату, керівник центрального органу виконавчої влади, його перший заступник та заступник, державний уповноважений Антимонопольного комітету призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України;

4) голова місцевої держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України;

5) перший заступник, заступник голови та заступник голови - керівник апарату обласної і Севастопольської міської держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

6) заступник голови та заступник голови - керівник апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посаду та звільняються з посади Київським міським головою за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

7) керівник підприємства, його перший заступник та заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

3. У разі порушення установленого порядку оформлення документів, що додаються до подання, такі документи повертаються органові або підприємству, що надіслали їх, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після надходження подання до Кабінету Міністрів України.

4. Опрацювання подання щодо призначення на посаду і документів, що додаються до нього, здійснюється:

за дорученням Прем'єр-міністра України структурним підрозділом з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, керівника Апарату Прем'єр-міністра України, голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

за дорученням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України структурним підрозділом з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апарату, керівників інших центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету, керівників підприємств, їх перших заступників та заступників;

за дорученням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України структурними підрозділами з питань кадрового забезпечення і з питань забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно голів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій.

5. За дорученням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України опрацювання подання щодо погодження призначення і документів, що додаються до нього, здійснюється структурними підрозділами з питань кадрового забезпечення і з питань забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України - стосовно перших заступників, заступників голів та заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.

6. Про результати вивчення ділових та моральних якостей претендента на посаду голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, першого заступника, заступника голови та заступника голови - керівника апарату обласної і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, структурний підрозділ з питань забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України готує висновок, що додається до особової справи претендента, яка зберігається в структурному підрозділі з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

7. Подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади або погодження призначення на посаду вноситься:

1) Прем'єр-міністром України Президентові України - стосовно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів;

2) Прем'єр-міністром України Президентові України - стосовно перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апарату, керівників інших центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України вносить міністр щодо кандидатур на посади першого заступника, заступника міністра та заступника міністра - керівника апарату; керівник іншого центрального органу виконавчої влади - щодо першого заступника та заступника керівника центрального органу виконавчої влади.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України вносить Голова Антимонопольного комітету щодо кандидатур на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

У разі коли діяльність центрального органу виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення керівника центрального органу виконавчої влади, його першого заступника та заступника вносить відповідний міністр;

3) Прем'єр-міністром України Кабінетові Міністрів України - стосовно Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, керівника Апарату Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади першого заступника та заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України вносить Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України;

4) Прем'єр-міністром України Президентові України - стосовно голів місцевих держадміністрацій;

5) Прем'єр-міністром України Кабінетові Міністрів України - стосовно керівників підприємств, їх перших заступників та заступників;

6) головами обласних і Севастопольської міської держадміністрацій Кабінетові Міністрів України - стосовно перших заступників, заступників голів та заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій;

7) Київським міським головою Кабінетові Міністрів України - стосовно заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади;

8) головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Прем'єр-міністрові України - стосовно голів районних, районних в Автономній Республіці Крим, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій.

8. Подання стосовно осіб, призначення на посаду яких здійснюється Президентом України, разом з необхідними документами готується у двох примірниках та вноситься Кабінетові Міністрів України.

Один із примірників стосовно призначення на посаду голів місцевих держадміністрацій подається протягом доби Секретаріатом Кабінету Міністрів України до Адміністрації Президента України.

У поданні щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента на посаду, громадянство, найменування займаної ним посади, посади, на яку він рекомендується, її функціональний напрям, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, відповідність посаді, на яку він рекомендується, ділові та моральні якості, відсутність судимості або факту здійснення стосовно нього кримінального провадження.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

У разі коли претендент на посаду не перебуває у кадровому резерві на відповідну посаду, в поданні зазначаються причини, з яких не рекомендується особа, зарахована до кадрового резерву на певну посаду.

9. До подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду особи додаються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 21, ст. 764), такі документи:

1) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

2) проект рішення про призначення претендента на посаду, завізований керівником відповідного органу виконавчої влади;

3) рекомендаційний лист за формою згідно з додатком 1;

4) заява претендента на посаду на ім'я посадової особи, що здійснює призначення;

5) особова картка форми П-2ДС з додатками;

6) три кольорові фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;

7) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

8) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

9) копія військового квитка (для військовозобов'язаних), що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

10) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

11) попередження стосовно встановлених Законами України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції” обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 2;

12) довідка про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, підписана претендентом на посаду (крім керівників підприємств, їх перших заступників та заступників), за формою згідно з додатком 3;

13) довідка встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці;

14) медична довідка про стан здоров'я за формою, встановленою МОЗ (оригінал і копія, засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою);

15) довідка встановленої форми про результати спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду (щодо осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 1 цього Порядку, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, керівника Апарату Прем'єр-міністра України);

16) копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

17) копія трудової книжки, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

18) згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 4;

19) згода встановленої форми на проведення спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, пов'язану з виконанням функцій держави (щодо осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 і 5 пункту 1 цього Порядку).

У разі ненадання кандидатом згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

До подання щодо призначення на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів претендентами на зазначені посади додаються документи, передбачені частиною третьою статті 7 і частиною п'ятою статті 9 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”.

10. Посадова особа, яка вносить подання про призначення на посаду осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, може звертатися з пропозицією щодо звільнення з посади таких осіб.

У пропозиції щодо звільнення з посади обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються завізований керівником відповідного органу проект рішення про звільнення з посади із зазначенням причини, біографічна довідка з фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою, заява особи про звільнення, пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби - матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

У разі внесення пропозиції щодо відставки особи у поданні зазначається, що передбачені законодавством виплати відповідній особі здійснюються за рахунок фонду оплати праці органу, в якому вона працює. До подання додаються письмова заява особи з поясненням причин відставки, інші документи, що обґрунтовують мотиви відставки, проект рішення про відставку, завізований керівником відповідного органу.

11. З метою вивчення досвіду роботи претендента на посаду, визначення його професійного рівня, ділових та моральних якостей, оцінки відповідності посаді, на яку він рекомендується, рівня правової підготовки тощо проводиться співбесіда з претендентом.

Співбесіду з претендентами на посаду:

перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апарату, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету з Прем'єр-міністром України - організовує структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України;

голів місцевих держадміністрацій, перших заступників, заступників голів, заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, з Прем'єр-міністром України - організовує структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України;

голів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, перших заступників, заступників голів, заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, з Першим віце-прем'єр-міністром України та Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України - організовує структурний підрозділ з питань забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Висновки за результатами співбесіди викладаються посадовою особою у картці погодження призначення на посаду згідно з додатком 5.

12. Повідомлення про погодження Кабінетом Міністрів України призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників голів, заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, за підписом Прем'єр-міністра України надсилається голові відповідної держадміністрації та Київському міському голові після прийняття позитивного рішення згідно з додатком 6.

Копії повідомлення про результати погодження Кабінетом Міністрів України призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників голів, заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, надсилаються структурним підрозділом з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України до Адміністрації Президента України.

13. У разі відхилення пропозиції стосовно призначення на посаду, непогодження призначення на посаду особи відповідний орган, підприємство вносять протягом 14 календарних днів Кабінетові Міністрів України подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду іншого претендента на посаду разом з необхідними документами.

14. Особові справи осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, копії документів, що надсилаються до Адміністрації Президента України, зберігаються у структурному підрозділі з питань кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

15. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України щодо призначення на посаду чи звільнення з посади особи в установленому порядку відповідним органом або підприємством у триденний строк видається наказ (розпорядження) за місцем її роботи, в якому зазначається дата початку роботи на відповідній посаді або припинення роботи.

Копія зазначеного наказу (розпорядження) надсилається у триденний строк після його видання до Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

16. На підставі рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження призначення на посаду або звільнення з посади першого заступника, заступника голови, заступника голови - керівника апарату обласної і Севастопольської міської держадміністрацій, заступників голови та заступника голови - керівника апарату Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, голова відповідної держадміністрації, Київський міський голова у триденний строк після його отримання в установленому порядку видає розпорядження.

Копія розпорядження надсилається у триденний строк після його видання до Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{ДОДАТКИ 1-6 ДО ПОРЯДКУ}

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}вгору