Документ 298-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 березня 2003 р. N 298
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288

З метою впорядкування оплати праці працівників апарату судів
загальної юрисдикції Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 50, ст. 2469; 2000 р., N 22, ст. 905; 2001 р., N 36,
ст. 1663) такі зміни:
1) додатки 41, 42, 43, 44 і 45 викласти в редакції, що
додається;
2) у додатку 46:
слова "Вищий господарський суд України", "суди в Автономній
Республіці Крим та обласні суди", "міські (крім міст Києва та
Севастополя) і районні суди" замінити відповідно словами "вищі
спеціалізовані суди України, Касаційний суд України та Апеляційний
суд України", "апеляційні та місцеві спеціалізовані суди
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя",
"місцеві загальні суди";
3) додаток 63 визнати таким, що втратив чинність.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р.
N 41 ( 41-92-п ) "Про встановлення розмірів доплат до посадових
окладів арбітрів і спеціалістів арбітражних судів за
кваліфікаційні категорії, класні чини та вислугу років";
постанову Кабінету Міністрів України від 31 січня 2000 р.
N 167 ( 167-2000-п ) "Про умови оплати праці працівників
військових судів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5,
ст. 166).
3. Установити, що у разі зменшення згідно з цією постановою
розміру посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату судів загальної юрисдикції за ними зберігаються посадові
оклади, встановлені до прийняття цієї постанови, на час роботи на
тій же посаді.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

Додаток 41
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату Верховного Суду України
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада |посадовий оклад, | гривень ------------------------------------------------------------------ Перший заступник Голови Верховного Суду 410
Заступник Голови Верховного Суду 400
Голова Судової палати 395
Заступник голови Судової палати, голова 385
Військової судової колегії,
секретар Пленуму Верховного Суду
Суддя Верховного Суду 380
Радник Голови Верховного Суду, 300-310
першого заступника Голови Верховного Суду,
заступника Голови Верховного Суду
Помічник Голови Верховного Суду, першого 250-310
заступника Голови Верховного Суду, заступника
Голови Верховного Суду, голови Судової палати,
заступника голови Судової палати, голови
Військової судової колегії та судді
Верховного Суду
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) 370
Начальник управління, самостійного відділу, 330
прес-служби; керуючий справами
Начальник відділу у складі управління 290-310
Завідуючий сектором 270
Науковий консультант 250
Головний консультант 205-250
Старший консультант 185-205
Консультант 165-185
Головний бухгалтер 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Відповідальний секретар Судової палати, судовий 125-135
розпорядник
Секретар Судової палати (колегії) 115-125

Додаток 42
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату вищих спеціалізованих судів України,
Касаційного суду України та
Апеляційного суду України
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада |посадовий оклад, | гривень ------------------------------------------------------------------ Голова суду 410
Перший заступник голови суду 400
Заступник голови суду - голова судової палати 390
Заступник голови судової палати, секретар 380
Пленуму вищого спеціалізованого суду
Суддя 370
Радник голови суду, його заступників 300-310
Помічник голови суду, першого заступника голови 250-310
суду, заступника голови суду, заступника голови
судової палати, судді
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) 340-355
Начальник управління, самостійного відділу, 310-330
прес-служби, керуючий справами
Начальник відділу у складі управління, головний 290-310
бухгалтер
Завідуючий сектором 210-260
Науковий консультант 210-250
Головні: консультант, спеціаліст 205-250
Старший консультант, завідуючий 185-205
редакційно-видавничою групою
Консультант 165-185
Провідний спеціаліст 150-180
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду 125-140
Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар 115-125
судової палати, секретар судового засідання,
судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар суду, комендант суду 105-115

Додаток 43
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату апеляційних судів
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |-------------------------------------------- |апеляцій-| апеляційні загальні суди |ні спеці-|---------------------------------- |алізовані|Авто- | за групами областей |суди |номна |-------------------------- | |Респуб-|поза | 1 |2, | |ліка |групою, | |м. Сева- | |Крим |м. Київ | |стополь ------------------------------------------------------------------ Голова суду 380 380 360 340 320
Перший заступник 360 360 330 310 280
голови суду
Заступник голови 350 340 310 290 270
суду - голова судової
палати
Заступник голови 345 335 305 285 265
судової палати
Суддя 325 305 290 275 260
Керівник апарату 260 240 230 220 210
(завідуючий
секретаріатом)
Начальник відділу, 180-205 165-185 165-185 155-175 145-165
головний бухгалтер
Радник голови суду, 170-180 155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
та заступника
голови суду
Помічник голови суду, 160-180 155-170 140-160 135-150 130-140
першого заступника та
заступника голови
суду, судді
Головний спеціаліст, 145-165 135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий
приймальнею
Провідний спеціаліст, 125-145 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант
Спеціаліст 115-125 110-135 110-125 110-125 110-120
I категорії, старший
секретар суду
Спеціалісти II 105-120 105-120 105-115 105-115 105-110
категорії, секретар
судового засідання,
судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар 95-105 90-105 90-105 90-105 90-105
судової палати,
секретар суду

Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і
Севастополя
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |---------------------------------- |Авто- | за групами областей |номна |------------------------- |Респуб- |поза | 1 | 2, |ліка |групою, | | м. Сева- |Крим |м. Київ | | стополь | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Голова суду 380 360 340 320
Перший заступник голови 360 330 310 280
суду
Заступник голови суду 340 310 290 270
Суддя 305 290 275 260
Радник голови суду, 155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду
Помічник голови суду, 145-170 140-160 135-155 130-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду, судді
Керівник апарату 240 230 220 210
(завідуючий
секретаріатом)
Начальник відділу 165-185 165-185 155-175 145-165
Головний бухгалтер 155-170 145-160 145-155 135-145
Головний спеціаліст, 135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий приймальнею
Провідний спеціаліст, 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант
Спеціаліст I категорії, 110-125 110-120 110-120 110-115
старший секретар суду
Спеціаліст II категорії, 105-110 100-110 100-110 100-110
секретар судового
засідання, судовий
розпорядник
Спеціаліст, секретар суду 95-105 90-100 90-100 90-100

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих загальних судів
------------------------------------------------------------------------------- Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |--------------------------------------------------------- |міські суди за групами міст| районні суди |---------------------------+----------------------------- | 1 | 2 | 3 |м. Києва| м. Севас-| інших | | | | | тополя, | районів | | | | | обласних | | | | | | центрів | | | | | | та інших | | | | | | міст з | | | | | | районним | | | | | | поділом | ------------------------------------------------------------------------------- Голова суду 270 260 250 270 260 250
Заступник голови 240 240 240 240 235 235 суду
Суддя 235 235 235 235 230 230
Керівник апарату 200 190 180 200 190 180 (завідуючий
секретаріатом)
Головний 120-140 115-135 115-130 120-140 115-135 115-130 бухгалтер
Консультант, 105-120 105-120 100-110 105-120 105-120 100-110 помічник голови
суду, заступника
голови суду, судді
Старший секретар 100-110 100-115 95-110 100-115 100-115 95-110 суду
Секретар судового 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 засідання, судовий
розпорядник
Секретар суду, 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 перекладачвгору