Про порядок введення в дію Закону України "Про Цивільну оборону України"
Постанова Верховної Ради України від 03.02.19932975-XII
Документ 2975-XII, перша редакція — Прийняття від 03.02.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про Цивільну оборону України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 14, ст.125 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про Цивільну оборону України"
( 2974-12 ) з дня його опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до
законодавчих актів змін і доповнень, що випливають з цього Закону; розробити і затвердити у тримісячний строк Положення про
Цивільну оборону України; структуру органів її управління і сил;
статут військ і порадник служби штабів цивільної оборони; програми
технічного оснащення сил цивільної оборони, підготовки її кадрів
та переформування і дислокації військ і спеціалізованих формувань
Цивільної оборони України щодо мобільних дій на випадок значних
аварій на аварійно-небезпечних підприємствах.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2975-XIIвгору