Про затвердження меж міста Славутич Київської області
Постанова Верховної Ради України від 10.07.1996297/96-ВР
Документ 297/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 10.07.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження меж міста Славутич
Київської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 42, ст. 205 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити межі міста Славутич Київської області загальною
площею 2082,4 гектара.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 липня 1996 року
N 297/96-ВРвгору