Документ 297/2009, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.10.2009, підстава - 821/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 821/2009 ( 821/2009 ) від 13.10.2009 }
Про зупинення дії деяких положень
постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 року N 950
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0015100-09 ) від 08.05.2009 }

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року
N 950 ( 950-2007-п ) затверджено Регламент Кабінету Міністрів
України.
Цим Регламентом ( 950-2007-п ) Прем'єр-міністра України з
метою спрямування, координації і контролю діяльності членів
Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій уповноважено надавати доручення,
обов'язкові для виконання зазначеними органами та посадовими
особами. Таке доручення Прем'єр-міністра України оформляється як
офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на
спеціальному бланку (пункт 2 параграфа 9) ( 950-2007-п ).
Також Регламентом ( 950-2007-п ) передбачено, що за
результатами обговорення питань на засіданні Кабінет Міністрів
України може прийняти рішення про надання окремих доручень
центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, такі доручення, надані на засіданні
Кабінету Міністрів України, фіксуються в протоколі засідання; при
цьому Регламентом ( 950-2007-п ) прийняття рішень про надання
окремих доручень визначено поряд із відповідними актами Уряду
однією з форм спрямування і координації діяльності центральних
органів виконавчої влади, що здійснюється Кабінетом Міністрів
України (параграф 22, пункт 2 параграфа 100) ( 950-2007-п ).
Регламент ( 950-2007-п ) також містить низку положень, які
визначають механізм доведення зазначених доручень Прем'єр-міністра
України, окремих доручень, наданих на засіданні Кабінету Міністрів
України, до виконавців (підпункт 3 пункту 3 параграфа 12, пункт 2
параграфа 26) ( 950-2007-п ), передбачає механізм забезпечення
виконання та контролю за виконанням таких доручень (пункти 1 і 4
параграфа 84, параграф 86, пункт 1 параграфа 94, параграфи 95, 98
і 99, пункт 1 додатка 4 до пункту 1 параграфа 67) ( 950-2007-п ).
Названі положення Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 950
( 950-2007-п ), не відповідають Конституції України
( 254к/96-ВР ), якою, зокрема, закріплено статус Кабінету
Міністрів України як колегіального органу, до складу якого входять
Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України,
віце-прем'єр-міністри, міністри (частина перша статті 114)
( 254к/96-ВР ); визначено Кабінет Міністрів України вищим органом
у системі органів виконавчої влади, до повноважень якого віднесено
спрямування і координацію роботи міністерств, інших органів
виконавчої влади (частина перша статті 113, пункт 9 статті 116)
( 254к/96-ВР ); уповноважено Кабінет Міністрів України в межах
своєї компетенції видавати за підписом Прем'єр-міністра України
постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання
(частини перша і друга статті 117) ( 254к/96-ВР ); встановлено, що
організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів
України визначаються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами
України (пункт 12 частини першої статті 92, частина друга статті
120) ( 254к/96-ВР ); покладено на Прем'єр-міністра України
керівництво роботою Кабінету Міністрів України, спрямування її на
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленої Верховною Радою України (частина п'ята статті 114)
( 254к/96-ВР ).
Наділивши актом Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністра
України повноваженнями надавати доручення, обов'язкові для
виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, а
Кабінет Міністрів України повноваженням надавати протокольні
доручення, Уряд порушив наведені норми Основного Закону держави
( 254к/96-ВР ), а також частину другу статті 6, частину другу
статті 19, частину третю статті 113 Конституції України
( 254к/96-ВР ), за якими органи виконавчої влади здійснюють свої
повноваження у встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР )
межах і відповідно до законів України і зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, Кабінет Міністрів
України у своїй діяльності керується, зокрема, Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України.
Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію пункту 2 параграфа 9, підпункту 3 пункту 3
параграфа 12, параграфа 22, пункту 2 параграфа 26, пунктів 1 і 4
параграфа 84, пункту 1 параграфа 86, пункту 1 параграфа 94,
параграфа 95, підпункту 1 пункту 1 і пункту 3 параграфа 98,
параграфа 99, пункту 2 параграфа 100, пункту 1 додатка 4 до пункту
1 параграфа 67 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 року N 950 ( 950-2007-п ), в частині, що стосується надання
та забезпечення виконання окремих доручень Кабінету Міністрів
України, доручень Прем'єр-міністра України.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 травня 2009 року
N 297/2009вгору