Про створення Державного комітету України у справах захисту прав споживачів
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.1992297
Документ 297-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.08.2002, підстава - 1178-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 червня 1992 р. N 297
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1178 ( 1178-2002-п ) від 17.08.2002 )

Про створення Державного комітету
України у справах захисту прав споживачів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1400 ( 1400-96-п ) від 19.11.96
N 357 ( 357-2000-п ) від 18.02.2000 )
Надаючи надзвичайно важливого значення державному захисту
прав та інтересів громадян як споживачів в умовах ринкової
економіки й роздержавлення власності, Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Перетворити Державну інспекцію України по захисту прав
споживачів при Кабінеті Міністрів України у Державний комітет
України у справах захисту прав споживачів.
Рекомендувати Раді Міністрів Республіки Крим, представникам
Президента України в областях, мм. Києві та Севастополі створити
на базі інспекцій по захисту прав споживачів управління у справах
захисту прав споживачів.
2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету України у справах захисту прав
споживачів у кількості 80 одиниць.
3. Дозволити Державному комітетові України у справах захисту
прав споживачів мати двох заступників голови, в тому числі одного
першого, а також колегію у кількості 12 чоловік. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1400
( 1400-96-п ) від 19.11.96 )
4. Міністерству фінансів України передбачити на 1992 рік у
державному бюджеті кошти на утримання центрального апарату
Державного комітету України у справах захисту прав споживачів.

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 357
( 357-2000-п ) від 18.02.2000 )

6. Міністерству статистики України надавати безоплатно
Державному комітетові України у справах захисту прав споживачів
необхідні йому статистичні матеріали.
7. Установити, що всі проекти рішень Уряду, які стосуються
інтересів і прав споживачів, захисту споживчого ринку, проходять
експертизу в Державному комітеті України у справах захисту прав
споживачів.
8. Державному комітетові України у справах захисту прав
споживачів подати у місячний строк до Кабінету Міністрів України
проекти положення про Комітет, розроблений з участю Міністерства
юстиції України та Української асоціації товариств споживачів.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.23вгору