Документ 297-2019-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.07.2019, підстава - 572-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 березня 2019 р. № 297
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 572 від 05.07.2019}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 297

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на:

будівництво нових спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (далі - спортивні басейни), що є комплексними спортивними спорудами (зокрема у складі спортивних комплексів) для занять і змагань з водних видів спорту, які складаються з однієї або декількох ванн, залів (майданчиків) для підготовчих занять, обслуговуючих і технічних приміщень тощо;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 572 від 05.07.2019}

реконструкцію/капітальний ремонт ванни/ванн існуючих спортивних басейнів (зокрема у складі спортивних комплексів), приміщень, де вони розташовані, та необхідних для її/їх функціонування систем/об’єктів та благоустрій території спортивних басейнів.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 572 від 05.07.2019}

5. Умовами надання субвенції є:

1) довжина ванни/ванн спортивного басейну, що повинна становити 25 або 50 метрів;

2) співфінансування у 2019 році з місцевих бюджетів та залучених на такі цілі інших джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менш як:

10 відсотків загальної вартості проекту будівництва нових та реконструкції існуючих спортивних басейнів;

50 відсотків загальної вартості проекту капітального ремонту існуючих спортивних басейнів;

3) наявність затверджених у встановленому порядку необхідних документів для виконання робіт з будівництва/реконструкції та капітального ремонту спортивних басейнів (далі - роботи), у тому числі проектно-кошторисної документації;

4) надання гарантійного листа щодо своєчасного використання субвенції у повному обсязі, завершення у наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належного забезпечення подальшої експлуатації та функціонування спортивних басейнів за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;

5) першочергове використання спортивного басейну для розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, проведення різного рівня спортивних заходів з водних видів спорту відповідно до правил і стандартів Міжнародної федерації плавання (FINA).

6. До переліку об’єктів, роботи на яких планується виконати відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов (далі - перелік об’єктів), включаються такі об’єкти комунальної власності:

окремі спортивні споруди або відокремлені структурні підрозділи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів освіти;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 572 від 05.07.2019}

що мають відведену в установленому порядку відповідну земельну ділянку;

що мають затверджену в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну документацію разом з державною експертизою;

що враховують вимоги щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

До переліку об’єктів додаються зведені розрахунки вартості робіт, що деталізовані за видами, роками, обсягами співфінансування.

7. Пропозиції щодо включення спортивних басейнів до переліку об’єктів разом з відповідним обґрунтуванням подаються Мінмолодьспорту місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад.

Зазначені пропозиції приймаються протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами.

8. Комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом, здійснюється розгляд пропозицій щодо формування переліку об’єктів у частині їх відповідності цим Порядку та умовам, визначаються обсяги надання субвенції.

Комісія має право щомісяця проводити повторні засідання для розгляду пропозицій щодо внесення змін до переліку об’єктів та обсягу надання субвенції за затвердженими об’єктами у разі:

звернення місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад з відповідним обґрунтуванням щодо стану виконання робіт та використання субвенції;

виявлення Мінмолодьспортом невідповідності дотримання розпорядниками субвенції умов її надання на підставі результатів аналізу звітів, визначених пунктом 15 цих Порядку та умов, або їх відсутності.

За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів вносить Міністрові молоді та спорту пропозиції щодо переліку об’єктів та обсягів їх фінансування за рахунок субвенції з урахуванням обсягів співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел і дотримання вимог, визначених пунктами 5-7 цих Порядку та умов.

9. Внесення змін до переліку об’єктів та обсягу надання субвенції за об’єктами здійснюється у порядку, визначеному пунктом 8 і 10 цих Порядку та умов.

10. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.

11. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

12. Проектна документація для об’єктів будівництва/реконструкції готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули об’єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

13. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа Мінмолодьспорту звіт про використання бюджетних коштів, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, та стан виконання робіт за встановленою Міністерством формою.

16. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорту і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.

17. Мінмолодьспорт подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання субвенції та стан виконання робіт у розрізі об’єктів.

18. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору