Документ 297-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.04.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.04.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2009 р. N 297
Київ
Про внесення змін до Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру за їх рівнями

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368
( 368-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 740),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 297
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру за їх рівнями
( 368-2004-п )

1. Доповнити Порядок ( 368-2004-п ) пунктом 1-1 такого
змісту:
"1-1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
уражальний чинник джерела надзвичайної ситуації - складова
частина небезпечного явища або процесу, що характеризується
фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом) та
перевищенням нормативних показників;
порушення нормальних умов життєдіяльності - відсутність
питного водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і
теплопостачання (в осінньо-зимовий період) та/або така зміна
технічного стану житлового будинку (приміщення), внаслідок якої
він став аварійним або не придатним до експлуатації, та/або зміна
стану території (об'єкта), внаслідок якої проживання населення і
провадження господарської діяльності на території (об'єкті) є
неможливим.".
2. Підпункти 2 і 3 пункту 3 викласти у такій редакції:
"2) кількість людей, які внаслідок дії уражальних чинників
джерела надзвичайної ситуації загинули або постраждали, або
нормальні умови життєдіяльності яких порушено;
3) розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерела
надзвичайної ситуації, розраховується відповідно до Методики
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 р. N 175 ( 175-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 18, ст. 356; 2003 р., N 23,
ст. 1070).".
3. Підпункт 3 пункту 4 викласти у такій редакції:
"3) яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої
постраждало понад 300 осіб (постраждалі - особи, яким внаслідок
дії уражальних чинників джерела надзвичайної ситуації завдано
тілесне ушкодження або які захворіли, що призвело до втрати
працездатності, засвідченої в установленому порядку) чи було
порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на
тривалий час (більш як на 3 доби);".
4. Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Остаточне рішення щодо визначення рівня надзвичайної
ситуації з подальшим відображенням його у даних статистики,
зокрема у разі відсутності відомостей у повному обсязі стосовно
розвитку надзвичайної ситуації, приймає МНС з урахуванням
експертного висновку (за наявності) регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Експертний висновок про рівень надзвичайної ситуації
готується МНС за дорученням Кабінету Міністрів України.
МНС має право звернутися до центральних органів виконавчої
влади за інформацією про розмір завданих збитків. Відповідальність
за достовірність інформації несе орган виконавчої влади, який її
подає.
У разі аварійної події (пригоди), що сталася з транспортним
засобом, або аварії на виробництві (незалежно від форми власності)
до інформації центрального органу виконавчої влади додається акт
розслідування такої події (пригоди) або аварії, проведеного в
установленому законодавством порядку.
Остаточне рішення (експертний висновок) МНС є підставою для
здійснення інших заходів щодо реагування на надзвичайну ситуацію
відповідно до законодавства.".вгору