Питання дипломатичних та службових паспортів України
Указ Президента України від 14.04.1998296/98
Документ 296/98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.05.2015, підстава - 264/2015


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }
 
Питання дипломатичних та службових паспортів
України

 
     1. Визнати дійсними дипломатичні та службові паспорти України старих зразків, видані у період з дня набрання чинності Указом Президента України від 26 лютого 1998 року N 153 ( 153/98 ) "Про дипломатичний та службовий паспорти України" до 15 квітня 1998 року.
 
     2. Внести до Положення про дипломатичний паспорт України, затвердженого Указом Президента України від 26 лютого 1998 року N 153, такі зміни:
 
     1) у пункті 5:
 
     доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
     "Голові Верховної Ради України, Першому заступникові та заступникові Голови Верховної Ради України".
 
     У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
     доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
     "Дипломатичний паспорт України видається подружжю осіб, зазначених у цьому пункті, на строк перебування цих осіб на відповідних посадах";
 
     2) у пункті 7 абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
     "главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України про утворення таких делегацій, якщо цими актами передбачена видача таким особам дипломатичних паспортів України";
 
     3) у пункті 8 абзац другий викласти в такій редакції:
     "Президентові України та його дружині - після закінчення строку повноважень Президента України або у разі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту";
 
     4) доповнити пункт 9 абзацом другим такого змісту:
     "Дипломатичні паспорти України видаються подружжю державних службовців, які перебувають на дипломатичній службі і мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посланника України першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу, - на строк виїзду з такими дипломатичними працівниками за кордон".
 
     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
     5) доповнити Положення пунктом 10 такого змісту:
     "10. Як виняток, дипломатичний паспорт України може видаватися особам, які не зазначені у цьому Положенні, за письмовим розпорядженням Міністра закордонних справ України, якщо на це є дозвіл Президента України".
 
     У зв'язку з цим пункти 10 і 11 Положення вважати відповідно пунктами 11 і 12.
 
     3. Внести до Положення про службовий паспорт України, затвердженого Указом Президента України від 26 лютого 1998 року N 153, такі зміни:
 
     доповнити пункт 5 абзацом дванадцятим такого змісту:
     "главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах, крім осіб, яким відповідно до Положення про дипломатичний паспорт України видається дипломатичний паспорт України".
 
     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 14 квітня 1998 року
N 296/98вгору