Питання дипломатичних та службових паспортів України
Указ Президента Украины от 14.04.1998296/98
Документ 296/98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.05.2015, основание - 264/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }
Питання дипломатичних та службових паспортів
України

1. Визнати дійсними дипломатичні та службові паспорти України
старих зразків, видані у період з дня набрання чинності Указом
Президента України від 26 лютого 1998 року N 153 ( 153/98 ) "Про
дипломатичний та службовий паспорти України" до 15 квітня 1998
року.
2. Внести до Положення про дипломатичний паспорт України,
затвердженого Указом Президента України від 26 лютого 1998 року
N 153, такі зміни:
1) у пункті 5:
доповнити пункт абзацом третім такого змісту: "Голові Верховної Ради України, Першому заступникові та
заступникові Голови Верховної Ради України".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Дипломатичний паспорт України видається подружжю осіб,
зазначених у цьому пункті, на строк перебування цих осіб на
відповідних посадах";
2) у пункті 7 абзац шістнадцятий викласти у такій редакції: "главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету
Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах
відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України
про утворення таких делегацій, якщо цими актами передбачена видача
таким особам дипломатичних паспортів України";
3) у пункті 8 абзац другий викласти в такій редакції: "Президентові України та його дружині - після закінчення
строку повноважень Президента України або у разі дострокового
припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли
Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту";
4) доповнити пункт 9 абзацом другим такого змісту: "Дипломатичні паспорти України видаються подружжю державних
службовців, які перебувають на дипломатичній службі і мають
дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України,
Надзвичайного і Повноважного Посланника України першого класу,
Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу, -
на строк виїзду з такими дипломатичними працівниками за кордон".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
5) доповнити Положення пунктом 10 такого змісту: "10. Як виняток, дипломатичний паспорт України може
видаватися особам, які не зазначені у цьому Положенні, за
письмовим розпорядженням Міністра закордонних справ України, якщо
на це є дозвіл Президента України".
У зв'язку з цим пункти 10 і 11 Положення вважати відповідно
пунктами 11 і 12.
3. Внести до Положення про службовий паспорт України,
затвердженого Указом Президента України від 26 лютого 1998 року
N 153, такі зміни:
доповнити пункт 5 абзацом дванадцятим такого змісту: "главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету
Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах, крім
осіб, яким відповідно до Положення про дипломатичний паспорт
України видається дипломатичний паспорт України".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 квітня 1998 року
N 296/98вверх