Про перенесення центру Поліського району Київської області в село Красятичі
Постанова Верховної Ради України від 10.07.1996296/96-ВР
Документ 296/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 10.07.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перенесення центру Поліського району
Київської області в село Красятичі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 42, ст. 204 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перенести центр Поліського району Київської області в село
Красятичі і зберегти назву району - Поліський.
2. Кабінету Міністрів України передбачити фінансування
розвитку відповідної інфраструктури районного центру за рахунок
Державного бюджету України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 липня 1996 року
N 296/96-ВРвгору