Документ 296/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.05.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зупинення дії розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 року N 443-р
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0014100-09 ) від 06.05.2009 }

Кабінетом Міністрів України 22 квітня 2009 року видано
розпорядження N 443-р ( 443-2009-р ), яким скасовано наказ Служби
безпеки України від 26 липня 2008 року N 589 ( z1013-08 ).
Цей акт ( 443-2009-р ) видано Кабінетом Міністрів України
всупереч Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) державна влада в
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,
виконавчу і судову (частина перша статті 6) ( 254к/96-ВР ). Органи
законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження у встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР )
межах і відповідно до законів України; органи державної влади
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України (частина друга статті 6, частина друга статті 19 Основного
Закону держави) ( 254к/96-ВР ).
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади, здійснює повноваження, визначені Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, видає постанови і
розпорядження в межах своєї компетенції (частина перша статті 113,
пункт 10 статті 116, частина перша статті 117 Конституції України)
( 254к/96-ВР ).
Законом України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 )
Кабінет Міністрів України уповноважений скасовувати акти
центральних органів виконавчої влади - міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині
(частина восьма статті 22) ( 279-17 ).
Конституція України ( 254к/96-ВР ) (пункт 22 частини першої
статті 85), Закон України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ) (стаття 4) відносять Службу безпеки України до
військових формувань. За Законом України "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ) Служба безпеки України є державним
правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує
державну безпеку України, підпорядкований Президенту України і
підконтрольний Верховній Раді України (стаття 1) ( 2229-12 ) та не
належить до центральних органів виконавчої влади.
Відтак, скасувавши акт Служби безпеки України ( z1013-08 ),
Кабінет Міністрів України вийшов за межі своїх повноважень та діяв
у спосіб, не передбачений Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, чим порушив наведені норми Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
22 квітня 2009 року N 443-р ( 443-2009-р ) "Про скасування наказу
СБУ".
2. Службі безпеки України привести наказ від 26 липня
2008 року N 589 ( z1013-08 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для
тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби
безпеки України" у відповідність із законодавством України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 травня 2009 року
N 296/2009вгору