Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2001296
Документ 296-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2001 р. N 296
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну
та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1997 р. N 146 ( 146-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 6, с. 78), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 296
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі сертифікатів на ввезення
в Україну та вивезення з України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів ( 146-97-п )

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Цей Порядок регулює видачу сертифікатів (окремих
дозволів) на здійснення імпортно-експортних операцій
підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства)
за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів
діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів".
2. У пункті 2 друге речення викласти у такій редакції:
"Видача сертифіката здійснюється за узгодженням з СБУ".
3. У пункті 6 перше речення після слів "відповідний
сертифікат" доповнити словами "крім експорту сірчаної та соляної
кислот";
доповнити пункт реченням такого змісту: "За оформлення і
видачу сертифіката на експорт сірчаної та соляної кислот і
здійснення контролю за їх обігом з підприємств-виробників цих
кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості
відповідного контракту без урахування податку на додану вартість".
4. Пункт 11 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
"8) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів".
5. Пункт 16 доповнити підпунктом 7 такого змісту:
"7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів".вгору