Про внесення змін до статей 120 і 260 Кодексу законів про працю Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30.12.19812957-X
Документ 2957-X, поточна редакція — Затвердження від 30.07.1982, підстава - 3739-X

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до статей 120 і 260 Кодексу
законів про працю Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1982, N 2, ст. 23 )
( Указ затверджено Законом
N 3739-X ( 3739-10 ) від 09.07.1982, ВВР, 1982, N 29, ст. 443 )
Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до статей 120 і 260 Кодексу законів про працю
Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст. 513) такі
зміни:
1. Частини другу, третю і четверту статті 120 викласти в
такій редакції:
"Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це
зв'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачуються: вартість
проїзду працівника і членів його сім'ї; витрати по перевезенню
майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на
самого працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає;
заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому
місці проживання, але не більше шести днів, а також за час
перебування в дорозі.
Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийомом їх ( за
попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість,
виплачуються компенсації і надаються гарантії, зазначені в частині
другій цієї статті, крім виплати одноразової допомоги, яка цим
працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.
Розміри компенсацій, порядок їх виплати та надання гарантії
особам, зазначеним у частинах другій і третій цієї статті, а також
гарантії і компенсації особам при переїзді їх в іншу місцевість у
зв'язку з направленням на роботу в порядку розподілу після
закінчення учбового закладу, аспірантури, клінічної ординатури або
в порядку організованого набору чи громадського заклику,
встановлюються законодавством Союзу РСР".
2. У частині першій статті 260 слова "Комітетом Української
РСР" замінити словами "Державним комітетом Української РСР".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 30 грудня 1981 р.
N 2957-Xвгору