Про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання
Постанова Верховної Ради України; Порядок денний, Довідка від 01.02.20112951-VI
Документ 2951-VI, поточна редакція — Редакція від 08.07.2011, підстава - 3670-VI, 3685-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок денний восьмої сесії
Верховної Ради України
шостого скликання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 2964-VI ( 2964-17 ) від 02.02.2011
N 2965-VI ( 2965-17 ) від 02.02.2011
N 2967-VI ( 2967-17 ) від 02.02.2011
N 2985-VI ( 2985-17 ) від 03.02.2011
N 3012-VI ( 3012-17 ) від 04.02.2011
N 3013-VI ( 3013-17 ) від 04.02.2011
N 3015-VI ( 3015-17 ) від 04.02.2011
N 3033-VI ( 3033-17 ) від 16.02.2011
N 3053-VI ( 3053-17 ) від 17.02.2011
N 3063-VI ( 3063-17 ) від 18.02.2011
N 3073-VI ( 3073-17 ) від 01.03.2011
N 3076-VI ( 3076-17 ) від 01.03.2011
N 3079-VI ( 3079-17 ) від 01.03.2011
N 3082-VI ( 3082-17 ) від 02.03.2011
N 3130-VI ( 3130-17 ) від 15.03.2011
N 3170-VI ( 3170-17 ) від 18.03.2011
N 3171-VI ( 3171-17 ) від 05.04.2011
N 3195-VI ( 3195-17 ) від 05.04.2011
N 3201-VI ( 3201-17 ) від 06.04.2011
N 3202-VI ( 3202-17 ) від 07.04.2011
N 3230-VI ( 3230-17 ) від 19.04.2011
N 3237-VI ( 3237-17 ) від 19.04.2011
N 3256-VI ( 3256-17 ) від 21.04.2011
N 3304-VI ( 3304-17 ) від 21.04.2011
N 3308-VI ( 3308-17 ) від 11.05.2011
N 3311-VI ( 3311-17 ) від 12.05.2011
N 3359-VI ( 3359-17 ) від 17.05.2011
N 3366-VI ( 3366-17 ) від 17.05.2011
N 3377-VI ( 3377-17 ) від 18.05.2011
N 3378-VI ( 3378-17 ) від 18.05.2011
N 3386-VI ( 3386-17 ) від 19.05.2011
N 3419-VI ( 3419-17 ) від 19.05.2011
N 3431-VI ( 3431-17 ) від 20.05.2011
N 3432-VI ( 3432-17 ) від 31.05.2011
N 3448-VI ( 3448-17 ) від 31.05.2011
N 3452-VI ( 3452-17 ) від 01.06.2011
N 3456-VI ( 3456-17 ) від 02.06.2011
N 3469-VI ( 3469-17 ) від 02.06.2011
N 3472-VI ( 3472-17 ) від 02.06.2011
N 3473-VI ( 3473-17 ) від 02.06.2011
N 3475-VI ( 3475-17 ) від 02.06.2011
N 3477-VI ( 3477-17 ) від 02.06.2011
N 3482-VI ( 3482-17 ) від 02.06.2011
N 3484-VI ( 3484-17 ) від 03.06.2011
N 3487-VI ( 3487-17 ) від 03.06.2011
N 3489-VI ( 3489-17 ) від 03.06.2011
N 3490-VI ( 3490-17 ) від 14.06.2011
N 3492-VI ( 3492-17 ) від 14.06.2011
N 3503-VI ( 3503-17 ) від 14.06.2011
N 3509-VI ( 3509-17 ) від 14.06.2011
N 3512-VI ( 3512-17 ) від 15.06.2011
N 3520-VI ( 3520-17 ) від 16.06.2011
N 3555-VI ( 3555-17 ) від 05.07.2011
N 3557-VI ( 3557-17 ) від 05.07.2011
N 3587-VI ( 3587-17 ) від 05.07.2011
N 3601-VI ( 3601-17 ) від 06.07.2011
N 3606-VI ( 3606-17 ) від 07.07.2011
N 3607-VI ( 3607-17 ) від 07.07.2011
N 3608-VI ( 3608-17 ) від 07.07.2011
N 3670-VI ( 3670-17 ) від 08.07.2011
N 3685-VI ( 3685-17 ) від 08.07.2011 }
{ Щодо зняття з розгляду проекту Закону (реєстр. N 8053),
проекту Постанови (реєстр. N 5224), проектів Звернень
(реєстр. NN 8011, 8012) див. Постанову ВР N 3202-VI
( 3202-17 ) від 07.04.2011 }
{ Щодо зняття з розгляду проектів Законів (реєстр. NN 8092,
8171, 8199, 8286, 8328, 8410, 8558)
, проектів Постанов
(реєстр. NN 1387, 3243, 4015, 4054, 4054-1, 4130, 4698,
4699, 4700, 5351, 5516, 5540, 7302/П, 8379)
див.
Постанову ВР N 3607-VI ( 3607-17 ) від 07.07.2011 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України шостого
скликання затвердити (додається).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 лютого 2011 року
N 2951-VI

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 1 лютого 2011 року N 2951-VI
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
восьмої сесії Верховної Ради України
шостого скликання

I. Питання, підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях
------------------------------------------------------------------------ |Реєстр. |Суб'єкт| Назва законопроекту (питання) |Відповідальні | | номер |ініціа-| | | | | тиви | | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2143-1 |Проект Закону про ринок земель (проект|Г.Калетнік | |2143-2 |н.д. П.Сулковського вручено | | | | |10.04.2008, проект н.д. І.Зайця - | | | | |13.05.2008, подання Комітету - | | | | |08.07.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|2180 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |статей 82, 129 Земельного кодексу | | | | |України (щодо приведення у | | | | |відповідність із Господарським | | | | |кодексом України) (проект н.д. | | | | |В.Бевзенка вручено 18.03.2008, подання| | | | |Комітету про відхилення - 06.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3012-VI ( 3012-17 )
від 04.02.2011 }
|2517 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |запобігання корупції та хабарництву у | | | | |сфері земельних відносин) (проект н.д.| | | | |В.Бевзенка вручено 03.06.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |03.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3170-VI ( 3170-17 )
від 18.03.2011 }
|3040 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо спрощення процедури розмежування| | | | |земель державної та комунальної | | | | |власності) (проект н.д. С.Терещука | | | | |вручено 02.09.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|3310 |Проект Закону про Загальнодержавну |Г.Калетнік |
| | |програму використання та охорони | | | | |земель (проект н.д. Г.Арутюнова | | | | |вручено 30.10.2008, подання Комітету | | | | |про відхилення - 02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4593 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про захист рослин" | | | | |(друге читання) (вручено 14.12.2010, | | | | |відкладено 13.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5092 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про структуру, | | | | |повноваження та особливості правового | | | | |і економічного режиму майнового | | | | |комплексу Національного виробничо- | | | | |аграрного об'єднання "Масандра" | | | | |(проект н.д. Л.Грача вручено | | | | |08.09.2009, подання Комітету - | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|5125 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |деяких законів України щодо заборони | | | | |вилучення ділянок суші і водного | | | | |простору зі складу земель природно- | | | | |заповідного фонду (проект н.д. | | | | |А.Семиноги вручено 22.09.2009, подання| | | | |Комітету про відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|5313 |Проект Закону про внесення змін та |Г.Калетнік |
| | |доповнень до статті 20 Закону України | | | | |"Про молоко та молочні продукти" (щодо| | | | |вдосконалення роботи узгоджувальної | | | | |комісії на ринку молока) (проект н.д. | | | | |В.Даниленка вручено 17.11.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5364 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про виноград та | | | | |виноградне вино" (щодо захисту якості | | | | |вітчизняної виноробної продукції і | | | | |посилення боротьби з її | | | | |фальсифікацією) (друге читання) | | | | |(вручено 11.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5403 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про стимулювання | | | | |розвитку вітчизняного машинобудування | | | | |для агропромислового комплексу" (щодо | | | | |бюджетних асигнувань з підтримки | | | | |розвитку вітчизняного машинобудування | | | | |для АПК) (проект н.д. О.Клименка | | | | |вручено 15.12.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5533 |Проект Закону про садові товариства |Г.Калетнік | | | |(проект н.д. Ю.Самойленка вручено | | | | |21.01.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|6186 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |особливостей приватизації земельних | | | | |ділянок садівницькими товариствами) | | | | |(проект н.д. Л.Литвинова вручено | | | | |30.03.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6290 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо забезпечення прав власників | | | | |земельних ділянок, що передаються в | | | | |оренду для сільськогосподарських | | | | |потреб) (проект н.д. Е.Шишкіної | | | | |вручено 15.04.2010, подання Комітету -| | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6325 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про виноград та | | | | |виноградне вино" (щодо Державної | | | | |інспекції з виноробства та | | | | |виноградарства) (проект н.д. Г.Смітюха| | | | |вручено 27.04.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6405 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про відчуження | | | | |земельних ділянок, інших об'єктів | | | | |нерухомого майна, що на них розміщені,| | | | |які перебувають у приватній | | | | |власності, для суспільних потреб чи з | | | | |мотивів суспільної необхідності" (щодо| | | | |об'єктів, пов'язаних з проведенням | | | | |чемпіонату Європи 2012 року з футболу)| | | | |(проект н.д. О.Заца вручено | | | | |21.05.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6598 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про насіння і садивний| | | | |матеріал" (нова редакція) (проект н.д.| | | | |Г.Калетніка вручено 02.07.2010, | | | | |подання Комітету - 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6609 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |статті 134 Земельного кодексу України | | | | |(щодо надання в оренду земельних | | | | |ділянок для ведення товарного | | | | |сільськогосподарського виробництва) | | | | |(проект н.д. Д.Омельяновича вручено | | | | |06.07.2010, подання Комітету - | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6644 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |використання земель оборони (проект | | | | |н.д. Г.Калетніка вручено 07.07.2010, | | | | |подання Комітету - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7003 |Проект Закону про органічне |Г.Калетнік | | | |виробництво (проект н.д. Ю.Литвина | | | | |вручено 07.09.2010, подання Комітету -| | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7009 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |підпункту "б" пункту 15 Перехідних | | | | |положень Земельного кодексу України | | | | |(щодо зміни цільового призначення | | | | |земельних ділянок для ведення лісового| | | | |господарства) (проект н.д. С.Кошина | | | | |вручено 07.09.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7167 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |статті 66 Земельного кодексу України | | | | |(щодо визначення земель промисловості)| | | | |(проект н.д. С.Соболєва вручено | | | | |05.10.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7195 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік | | | |статті 3 Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і реалізації | | | | |цукру" (щодо ліцензування оптової | | | | |торгівлі цукром) (друге читання) | | | | |(вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7209 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про пріоритетність | | | | |соціального розвитку села та | | | | |агропромислового комплексу в народному| | | | |господарстві" (із змінами від | | | | |16.04.2009) (щодо надання | | | | |індивідуальним сільським забудовникам | | | | |пільгових кредитів) (проект н.д. | | | | |П.Сулковського вручено 19.10.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7270 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про збір на розвиток | | | | |виноградарства, садівництва і | | | | |хмелярства" (щодо розміру ставки | | | | |збору) (проект н.д. Г.Смітюха вручено | | | | |22.10.2010, подання Комітету - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7324 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік |
| | |Закону України "Про державну підтримку| | | | |сільського господарства України" (щодо| | | | |вдосконалення механізмів підтримки | | | | |сільськогосподарських підприємств) | | | | |(проект н.д. К.Ващук вручено | | | | |16.11.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2307-д |Проект Житлового кодексу України |В.Рибак | | | |(друге читання) (вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2711 |Проект Закону про внесення доповнень |В.Рибак | | | |до деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо особливостей забудови столиці | | | | |України - міста Києва) (проект н.д. | | | | |О.Плотнікова вручено на заміну | | | | |23.06.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 16.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4026 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Закону України "Про архітектурну | | | | |діяльність" (щодо права | | | | |висококваліфікованих фахівців у сфері | | | | |містобудування та архітектури | | | | |претендувати на посади головних | | | | |архітекторів) (проект н.д. В.Шпака | | | | |вручено 17.02.2009, подання Комітету | | | | |про відхилення - 15.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4289 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законів України щодо уточнення | | | | |порядку створення об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку (проект н.д. А.Семиноги | | | | |вручено 03.04.2009, подання Комітету -| | | | |22.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4748 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Рибак | | | |статті 1 Закону України "Про | | | | |забезпечення реалізації житлових прав | | | | |мешканців гуртожитків" (проект н.д. | | | | |О.Єфремова вручено 07.07.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |01.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5453 |Проект Постанови про призупинення |В.Рибак | | | |будівництва металургійного заводу в | | | | |Білоцерківському районі Київської | | | | |області (проект н.д. В.Сінченка | | | | |вручено 22.12.2009, подання Комітету | | | | |про відхилення - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|5492 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак |
| | |Закону України "Про внесення змін до | | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |сприяння будівництву" (проект н.д. | | | | |К.Ляпіної вручено 19.01.2010, подання | | | | |Комітету про відхилення - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6200 |Проект Закону про антикризові заходи у|В.Рибак | | | |сфері житлово-комунального | | | | |господарства (проект н.д. В.Коновалюка| | | | |вручено 30.03.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6425 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Закону України "Про об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку" щодо отримання першочергового| | | | |права на безстрокову оренду земельних | | | | |ділянок (проект н.д. Ю.Костенка | | | | |вручено 01.06.2010, подання Комітету -| | | | |21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6549 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законів України щодо здійснення| | | | |державного контролю (нагляду) у сфері | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |(проект н.д. В.Бондаренка вручено | | | | |29.06.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7128 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |будівництва індивідуальних майстерень-| | | | |студій творчих працівників) (проект | | | | |н.д. Л.Грача вручено | | | | |21.09.2010, подання | | | | |Комітету про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7276 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законів України з метою | | | | |вдосконалення регулювання ринку | | | | |комунальних послуг (проект н.д. | | | | |В.Герасимчука вручено 02.11.2010, | | | | |подання Комітету - 03.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3013-VI ( 3013-17 )
від 04.02.2011 }
|2011 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
| | |Закону України "Про столицю України - | | | | |місто-герой Київ" (щодо порядку | | | | |обрання секретаря Київської міської | | | | |ради) (проект н.д. С.Олійника вручено | | | | |12.02.2008, подання Комітету - | | | | |08.04.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2060 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |статті 30 Закону України "Про місцеве | | | | |самоврядування в Україні" щодо обліку | | | | |та технічної інвентаризації (проект | | | | |н.д. О.Омельченка вручено на заміну | | | | |12.05.2010, подання Комітету - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2321 |Проект Закону про місто-герой |О.Омельченко | | | |Севастополь (проект н.д. І.Вернидубова| | | | |вручено 11.04.2008, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3215 |Проект Закону про канцелярію |О.Омельченко | | | |Президента України, консультативні, | | | | |дорадчі та інші допоміжні органи та | | | | |служби, що забезпечують здійснення | | | | |повноважень Президентом України | | | | |(проект н.д. Ю.Кармазіна вручено | | | | |01.10.2008, подання Комітету - | | | | |17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7078 |Проекти законів про внесення змін до |О.Омельченко | |7079 |Закону України "Про державні нагороди | | | | |України" (щодо запровадження почесного| | | | |звання України "Місто військової | | | | |слави") та про почесне звання України | | | | |"Місто військової слави" (проекти н.д.| | | | |П.Цибенка вручено 07.09.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3053-VI ( 3053-17 )
від 17.02.2011 }
|3495 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
| | |деяких законів України щодо порядку | | | | |фінансування виборів (проект н.д. | | | | |А.Гриценка вручено 23.12.2008, подання| | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3063-VI ( 3063-17 )
від 18.02.2011 }
|4321 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога |
| | |Закону України "Про статус і | | | | |соціальний захист громадян, які | | | | |постраждали внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи" (щодо пенсійного | | | | |забезпечення) (проект н.д. Д.Шенцева | | | | |вручено на заміну 06.10.2009, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5198 |Проект Закону про ландшафти (проект |А.Семинога | | | |н.д. А.Семиноги вручено на заміну | | | | |15.12.2009, подання Комітету - | | | | |02.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5283 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |статті 33 Закону України "Про | | | | |мисливське господарство та полювання" | | | | |(щодо регулювання чисельності великих | | | | |бакланів) (проект н.д. В.Литвина | | | | |вручено 03.11.2009, подання Комітету -| | | | |30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6472 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про Червону книгу | | | | |України" (щодо посилення охорони | | | | |рідкісних видів тварин і рослин) | | | | |(проект н.д. М.Комара вручено | | | | |04.06.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6662 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |статті 23 Закону України "Про питну | | | | |воду та питне водопостачання" (щодо | | | | |реагентів для очищення води та стоків)| | | | |(проект н.д. А.Пінчука вручено | | | | |10.07.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7211 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про статус і | | | | |соціальний захист громадян, які | | | | |постраждали внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи" (щодо соціального захисту | | | | |громадян - учасників інших ядерних | | | | |аварій, випробувань та військових | | | | |навчань) (проект н.д. А.Сенченка | | | | |вручено 19.10.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2262 |Проект Закону про спеціальні (вільні) |О.Ткаченко | | | |економічні зони (проект н.д. | | | | |О.Плотнікова вручено 01.04.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |17.06.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4145 |Проект Закону про систему державної |О.Ткаченко | | | |підтримки експорту товарів (робіт, | | | | |послуг) українського походження | | | | |(проект н.д. С.Осики вручено | | | | |05.03.2009, подання Комітету - | | | | |07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4340 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про | | | | |зовнішньоекономічну діяльність" щодо | | | | |регулювання зовнішньоекономічної | | | | |діяльності (проект н.д. С.Осики | | | | |вручено 15.04.2009, подання Комітету -| | | | |05.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4596 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 11 Закону України "Про торгово-| | | | |промислові палати в Україні" (щодо | | | | |унеможливлення зловживань монопольним | | | | |становищем при видачі документів) | | | | |(проект н.д. В.Пилипенка вручено | | | | |05.06.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5417-д |Проект Закону про державне регулювання|О.Ткаченко | | | |діяльності з проведення лотерей в | | | | |Україні (повторне перше читання) | | | | |(доопрацьований проект з поданням | | | | |Комітету вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6401 |Проект Закону про спеціальний режим |О.Ткаченко | | | |інвестиційної діяльності на територіях| | | | |пріоритетного розвитку в Одеській | | | | |області (проект н.д. В.Барвіненка | | | | |вручено 20.05.2010, подання Комітету -| | | | |17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6402 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України з питань | | | | |оподаткування у зв'язку із | | | | |запровадженням спеціального режиму | | | | |інвестиційної діяльності на територіях| | | | |пріоритетного розвитку в Одеській | | | | |області (проект н.д. В.Барвіненка | | | | |вручено 20.05.2010, подання Комітету -| | | | |17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7057 |Проект Закону про господарські |О.Ткаченко | |7057-1 |об'єднання (від 26.08.2010 | | | | |N 11163/0/2-10 вручено 05.10.2010, | | | | |проект н.д. К.Ляпіної - 21.09.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7180 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |стратегічних галузей економіки (від | | | | |29.09.2010 N 12438/0/2-10 вручено | | | | |19.10.2010, подання Комітету - | | | | |04.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7532 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | |7532-1 |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань державних закупівель (від | | | | |30.12.2010 N 16869/0/2-10 вручено | | | | |11.01.2011, подання Комітету - | | | | |11.01.2011, проект н.д. С.Соболєва - | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2134 |Проект Закону про оперативно-розшукову|В.Швець | | | |діяльність (проект н.д. В.Швеця | | | | |вручено на заміну 01.09.2009, подання | | | | |Комітету - 22.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2267 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення щодо | | | | |відповідальності за порушення | | | | |громадського порядку під час | | | | |спортивних та інших культурно - | | | | |видовищних заходів (проект н.д. | | | | |Г.Москаля вручено 24.06.2009, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2470 |Проект Закону про Службу правопорядку |В.Швець | | | |Міністерства внутрішніх справ України | | | | |(проект н.д. Г.Москаля вручено на | | | | |заміну 19.09.2008, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3577 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |встановлення відповідальності за | | | | |антиконкурентні узгоджені дії (друге | | | | |читання) (вручено на заміну | | | | |15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|3685 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо забезпечення парламентського | | | | |контролю за діяльністю правоохоронних | | | | |органів) (проект н.д. В.Малишева | | | | |вручено 04.02.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4179 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про застосування | | | | |амністії в Україні" (нова редакція) | | | | |(повторне друге читання) (вручено | | | | |21.12.2010, відкладено 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4199 |Проект Закону про місцеву поліцію |В.Швець | | | |(проект н.д. А.Матвієнка вручено | | | | |18.03.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4427 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 210 Кримінального кодексу | | | | |України щодо удосконалення | | | | |кримінальної відповідальності за | | | | |порушення бюджетного законодавства | | | | |(проект н.д. Ю.Прокопчука вручено | | | | |12.05.2009, подання Комітету - | | | | |07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|4500 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення відповідальності державних | | | | |службовців (проект н.д. В.Грицака | | | | |вручено 21.05.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4521 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального та | | | | |Кримінального кодексів України (щодо | | | | |обмеженої осудності) (друге читання) | | | | |(вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4652-д |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |дорожньо-транспортних пригод та виплат| | | | |страхового відшкодування (друге | | | | |читання) (вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5002 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про оперативно- | | | | |розшукову діяльність" (щодо посилення | | | | |захисту прав людини) (проект н.д. | | | | |В.Швеця вручено 01.09.2009, подання | | | | |Комітету - 19.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5126 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального та Кримінально- | | | | |процесуального кодексів України щодо | | | | |порушення порядку вигулу домашніх | | | | |тварин (собак) (друге читання) | | | | |(вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5207 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 222 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |надання права органам внутрішніх справ| | | | |(міліції) розглядати справи про | | | | |адміністративні правопорушення з | | | | |фінансових питань) (проект н.д. | | | | |В.Шемчука вручено 20.10.2009, подання | | | | |Комітету - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5208 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення відповідальності за | | | | |порушення законодавства про політичні | | | | |партії (проект н.д. В.Шемчука вручено | | | | |20.10.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5424 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України щодо | | | | |вдосконалення кримінальної | | | | |відповідальності за порушення | | | | |виборчого законодавства (проект н.д. | | | | |В.Мойсика вручено 15.12.2009, подання | | | | |Комітету - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6059 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо зміни статусу зізнання | | | | |як доказу вини в кримінальних справах)| | | | |(проект н.д. О.Зарубінського вручено | | | | |16.02.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6160 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Швець | | | |статті 76 Кримінального кодексу | | | | |України (щодо встановлення | | | | |обов'язкових громадських робіт для | | | | |осіб, звільнених від відбування | | | | |покарання з випробуванням) | | | | |(проект н.д. О.Зарубінського | | | | |вручено 30.03.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6232 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статей 78 і 79 Кримінального кодексу | | | | |України (щодо звільнення від | | | | |відбування покарання з випробуванням) | | | | |(проект н.д. В.Мойсика вручено | | | | |30.03.2010, подання Комітету - | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6382 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 122 Кримінально-виконавчого | | | | |кодексу України (щодо реалізації права| | | | |на пенсію осіб, які перебувають в | | | | |місцях позбавлення волі) (проект н.д. | | | | |У.Мостіпан вручено 18.05.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6434 |У· |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |протидії протиправному поглинанню та | | | | |захопленню підприємств (від 28.04.2010| | | | |N 4412/0/2-10 вручено 01.06.2010, | | | | |подання Комітету - 17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6654 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо забезпечення права | | | | |підозрюваного, обвинуваченого, | | | | |підсудного на захист) (проект н.д. | | | | |С.Міщенка вручено 07.07.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7044 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 217 Кримінально-процесуального | | | | |кодексу України (щодо обов'язків | | | | |слідчого) (проект н.д. С.Міщенка | | | | |вручено 07.09.2010, подання Комітету -| | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7084 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Швець | | | |статті 155 Кримінально-процесуального | | | | |кодексу України (щодо обґрунтованості | | | | |застосування взяття під варту) | | | | |(повторне друге читання) (вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7110 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |злочинів проти життя, здоров'я, волі, | | | | |честі та гідності особи) (проект н.д. | | | | |В.Шемчука вручено 21.09.2010, подання | | | | |Комітету - 24.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7113 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |пом'якшуючих обставин при призначенні | | | | |покарання) (проект н.д. В.Шемчука | | | | |вручено 21.09.2010, подання Комітету -| | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7137 |Проект Закону про забезпечення безпеки|В.Швець | | | |та громадського порядку під час | | | | |проведення масових спортивних та | | | | |фізкультурно-оздоровчих заходів | | | | |(проект н.д. О.Заца вручено | | | | |22.09.2010, подання Комітету - | | | | |24.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7146 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законів України (щодо | | | | |запобігання фальсифікації лікарських | | | | |засобів) (проект н.д. В.Коновалюка | | | | |вручено 23.09.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3487-VI ( 3487-17 )
від 03.06.2011 }
|7147 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |посилення відповідальності медичних | | | | |працівників) (проект н.д. В.Коновалюка| | | | |вручено 23.09.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 2985-VI ( 2985-17 )
від 03.02.2011 }
|7154 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо скасування інституту | | | | |народних засідателів у кримінальному | | | | |процесі) (друге читання) (подання | | | | |Комітету про зняття з розгляду вручено| | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3473-VI ( 3473-17 )
від 02.06.2011 }
|7236 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статей 172 і 173 Кримінального кодексу| | | | |України (щодо відповідальності за | | | | |злочини у сфері захисту трудових прав)| | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |19.10.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7303 |Проект Закону про відшкодування за |В.Швець | | | |рахунок держави матеріальної шкоди | | | | |фізичним особам, які потерпіли від | | | | |злочину (проект н.д. В.Швеця вручено | | | | |03.11.2010, подання Комітету - | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7355 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |порушення законодавства про захист | | | | |персональних даних (від 10.11.2010 | | | | |N 14303/0/2-10 вручено 30.11.2010, | | | | |подання Комітету - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7400 |Проект Закону про амністію (проект |В.Швець | | | |н.д. В.Пилипенка вручено 30.11.2010, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2575 |Проект Закону про внесення змін до |О.Білорус | | | |Закону України "Про міжнародні | | | | |договори України" (стосовно пропозицій| | | | |щодо укладення міжнародних договорів | | | | |України) (проект н.д. О.Білоруса | | | | |вручено 04.06.2008, подання Комітету -| | | | |29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|2419 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський |
| | |Закону України "Про свободу совісті та| | | | |релігійні організації" (щодо | | | | |запобігання діяльності релігійних | | | | |культів деструктивного типу та | | | | |тоталітарних сект) (проект н.д. | | | | |Г.Москаля вручено 13.05.2008, подання | | | | |Комітету про відхилення - 03.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|3028 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський |
| | |деяких законів України щодо спрощення | | | | |процедури ввезення на територію | | | | |України культурних цінностей (проект | | | | |н.д. С.Олійника вручено на заміну | | | | |07.07.2010, подання Комітету - | | | | |03.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5329 |Проект Закону про збереження |В.Яворівський | | | |архітектурної та містобудівної | | | | |спадщини (проект н.д. Ю.Сербіна | | | | |вручено 17.11.2009, подання Комітету -| | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6554 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |деяких законів України щодо | | | | |вдосконалення порядку випуску | | | | |видавничої продукції на умовах | | | | |державного замовлення (друге читання) | | | | |(вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7104 |Проект Постанови про надання |В.Яворівський | | | |Українській Греко-Католицькій Церкві | | | | |статусу репресованої церкви (проект | | | | |н.д. В.Деревляного | | | | |вручено 10.09.2010, | | | | |подання Комітету - 07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7178 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |170-річчя з дня народження видатного | | | | |українського письменника, публіциста, | | | | |історика, громадського діяча Михайла | | | | |Петровича Драгоманова (проект н.д. | | | | |М.Томенка вручено 05.10.2010, подання | | | | |Комітету - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7292 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |65-річчя входження | | | | |Закарпатської області | | | | |в склад України (проект н.д. О.Голуба | | | | |вручено 02.11.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7482 |Проект Постанови про відселення з |В.Яворівський | | | |території Національного Києво- | | | | |Печерського історико-культурного | | | | |заповідника суб'єктів господарювання, | | | | |діяльність яких не пов'язана з його | | | | |статутною діяльністю (проект н.д. | | | | |В.Яворівського вручено 21.12.2010, | | | | |подання Комітету - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2750 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про охорону прав на | | | | |винаходи і корисні моделі" (щодо | | | | |секретних винаходів) (проект н.д. | | | | |С.Давимуки вручено 02.09.2008, подання| | | | |Комітету - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4160 |Проект Постанови про Звернення |В.Полохало |
| | |Верховної Ради України до Президента | | | | |України з приводу Указу Президента | | | | |України "Питання Академії правових | | | | |наук України" від 10 лютого 2009 року | | | | |N 80/2009 (проект н.д. В.Камчатного | | | | |вручено 06.03.2009, подання Комітету -| | | | |14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4232 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало |
| | |деяких законів України (щодо | | | | |забезпечення діяльності Академії | | | | |екологічних наук України) (проект н.д.| | | | |А.Семиноги вручено 31.03.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4338 |Проект Закону про порядок обчислення |В.Полохало | | | |часу на території України (проект н.д.| | | | |В.Колесніченка вручено 14.04.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |21.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4840 |Проект Закону про затвердження |В.Полохало |
| | |Загальнодержавної програми розвитку | | | | |аерокосмічної освіти в Україні (проект| | | | |н.д. К.Самойлик вручено 01.09.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |02.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5087 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | |5087-1 |деяких законів України з питань освіти| | | | |(щодо дотримання державних гарантій | | | | |стосовно осіб, які навчаються в | | | | |приватних навчальних закладах) (проект| | | | |н.д. В.Колесніченка вручено | | | | |04.09.2009, проект н.д. В.Марущенка - | | | | |22.09.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 13.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5334 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |статті 18 Закону України "Про освіту" | | | | |та до статей 11,14 Закону України "Про| | | | |загальну середню освіту" (щодо | | | | |ліквідації навчально-виховних закладів| | | | |освіти) (проект н.д. В.Яворівського | | | | |вручено 17.11.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6523 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законодавчих актів Украни щодо | | | | |врегулювання питань авторського права | | | | |і суміжних прав (проект н.д. | | | | |М. Луцького вручено 17.12.2010, | | | | |подання Комітету - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6615 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |статті 11 Закону України "Про загальну| | | | |середню освіту" (щодо мораторію на | | | | |закриття сільських шкіл) (проект н.д. | | | | |В.Кириленка вручено 06.07.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7174 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про вищу освіту" (щодо| | | | |вдосконалення умов діяльності вищих | | | | |навчальних закладів) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 05.10.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2478 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань військової служби, соціального | | | | |захисту військовослужбовців, осіб, | | | | |звільнених з військової служби, та | | | | |членів їх сімей (друге читання) | | | | |(вручено 29.06.2010, відкладено | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6486 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про державну охорону | | | | |органів державної влади України та | | | | |посадових осіб" (щодо заборони | | | | |обмеження руху транспортних засобів) | | | | |(проект н.д. М.Катеринчука вручено | | | | |15.06.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7042 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | |7042-1 |Закону України "Про державну охорону | | | | |органів державної влади України та | | | | |посадових осіб" (щодо вищих | | | | |спеціалізованих судів) | | | | |(проект н.д. В.Пилипенка | | | | |вручено 07.09.2010, проект | | | | |н.д. Ю.Кармазіна - 07.09.2010, подання| | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7233 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо врегулювання трудових і | | | | |службових правовідносин та усунення | | | | |правових прогалин в законодавстві з | | | | |питань державної таємниці) (друге | | | | |читання) (вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3082-VI ( 3082-17 )
від 02.03.2011 }
|7261 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко |
| | |деяких законів України (щодо нагляду | | | | |за додержанням законів органами, що | | | | |здійснюють контррозвідувальну | | | | |діяльність) (проект н.д. С.Міщенка | | | | |вручено 20.10.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7277 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |окремих питань соціального захисту | | | | |військовослужбовців та деяких інших | | | | |осіб, виплати одноразової грошової | | | | |допомоги у разі їхньої загибелі | | | | |(смерті), встановлення їм інвалідності| | | | |чи часткової втрати працездатності без| | | | |встановлення інвалідності (проект н.д.| | | | |С.Гриневецького вручено 02.11.2010, | | | | |подання Комітету - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5197-д |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |статті 3 Закону України "Про | | | | |трансплантацію органів та інших | | | | |анатомічних матеріалів людини" щодо | | | | |виготовлення антиретикулярної | | | | |цитотоксичної сироватки (повторне | | | | |перше читання) (доопрацьований проект | | | | |з поданням Комітету - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6356 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |Закону України "Про наркотичні засоби,| | | | |психотропні речовини і прекурсори" | | | | |щодо державної підтримки державних | | | | |наукових установ (проект н.д. М.Зубця | | | | |вручено 11.05.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4314 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |статті 1 Закону України "Про | | | | |підвищення престижності шахтарської | | | | |праці" (щодо поширення дії цього | | | | |Закону також на шахтарів нерудних та | | | | |розсипних родовищ) (друге читання) | | | | |(вручено 14.12.2010 з поданням | | | | |Комітету про зняття з розгляду, | | | | |відкладено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1024 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |статті 28 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо мінімального | | | | |розміру пенсії за віком) (проект н.д. | | | | |П.Симоненка вручено 18.01.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |18.03.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3015-VI ( 3015-17 )
від 04.02.2011 }
|2497 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич |
| | |статті 4 Закону України "Про збір на | | | | |обов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо збору з підприємств| | | | |всеукраїнських громадських організацій| | | | |інвалідів) (проект н.д. О.Журавка | | | | |вручено 22.05.2008, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 20.11.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4217 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо перерахунку пенсій | | | | |працюючим пенсіонерам) (проект н.д. | | | | |В.Сушкевича вручено 19.03.2009, | | | | |подання Комітету - 31.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4747 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про основи соціальної | | | | |захищеності інвалідів в Україні" (щодо| | | | |соціального захисту інвалідів першої | | | | |групи) (проект н.д. Г.Самофалова | | | | |вручено на заміну 03.11.2009, подання | | | | |Комітету - 21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5391 |Проект Закону про скасування привілеїв|В.Сушкевич | | | |у пенсійному забезпеченні (проект н.д.| | | | |М.Кульчинського вручено 03.12.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6248 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |статті 36 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо умов призначення | | | | |пенсій у зв'язку з втратою | | | | |годувальника) (проект н.д. | | | | |В.В'язівського вручено 02.04.2010, | | | | |подання Комітету - 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6266 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |деяких законів України щодо передачі | | | | |автомобілів, отриманих інвалідами | | | | |(дітьми-інвалідами) у вигляді | | | | |гуманітарної допомоги (проект н.д. | | | | |В.Кравчука вручено 13.04.2010, | | | | |подання Комітету - 06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6307 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |статті 71 Закону України "Про пенсійне| | | | |забезпечення" (щодо обчислення пенсій | | | | |особам, які навчаються) (проект н.д. | | | | |Є.Суслова вручено 15.04.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6395 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |статті 1 Закону України "Про пенсії за| | | | |особливі заслуги перед Україною" (щодо| | | | |персональних пенсіонерів місцевого | | | | |значення) (проект н.д. В.Сушкевича | | | | |вручено 18.05.2010, подання Комітету -| | | | |21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6460 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |статті 25 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо захисту прав | | | | |пенсіонерів на справедливу оцінку | | | | |одного року страхового стажу) (проект | | | | |н.д. Г.Самофалова вручено 04.06.2010, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6461 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |статті 42 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо захисту прав | | | | |пенсіонерів на регулярне осучаснення | | | | |пенсії) (проект н.д. Г.Самофалова | | | | |вручено 04.06.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6688 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |деяких законів України щодо пенсійного| | | | |забезпечення осіб льотних екіпажів | | | | |повітряних суден цивільної авіації | | | | |(проект н.д. О.Логвиненка вручено | | | | |07.09.2010, подання Комітету - | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7087 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про основні засади | | | | |соціального захисту ветеранів праці та| | | | |інших громадян похилого віку в | | | | |Україні" (щодо статусу "Ветеран | | | | |праці") (проект н.д. В.Матвєєва | | | | |вручено 09.09.2010, подання Комітету -| | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6379 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і обігу спирту| | | | |етилового, коньячного і плодового, | | | | |алкогольних напоїв та тютюнових | | | | |виробів" (щодо імпорту та експорту | | | | |спирту) (друге читання) (вручено | | | | |21.12.2010, відкладено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2494 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| |2495 |Закону України "Про звернення | | | | |громадян" та проект Постанови щодо | | | | |спеціальних контрольних комісій з | | | | |питань звернень громадян (проекти н.д.| | | | |В.Коновалюка вручено 22.05.2008, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2569 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| | | |Закону України "Про Уповноваженого | | | | |Верховної Ради України з прав людини" | | | | |(щодо обов'язковості рішень омбудсмена| | | | |про усунення порушень прав і свобод | | | | |громадян) (проект н.д. О.Фельдмана | | | | |вручено 03.06.2009, подання Комітету | | | | |про відхилення - 06.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4797 |Проекти законів про Державну |О.Зарубінський| |4798 |міграційну службу України та про | | | | |внесення змін до деяких законів | | | | |України щодо міграційної служби | | | | |(проекти н.д. Г.Москаля вручено | | | | |14.07.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4818 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| | | |Закону України "Про громадянство | | | | |України" (щодо захисту прав громадян | | | | |України за кордоном) (проект н.д. | | | | |М.Катеринчука вручено 16.07.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |03.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5111 |Проект Закону про свідоцтво про |О.Зарубінський| | | |народження, паспорт громадянина | | | | |України та паспорт громадянина України| | | | |для виїзду за кордон (проект н.д. | | | | |В.Мойсика вручено 10.09.2009, подання | | | | |Комітету про відхилення - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5515 |Проект Закону про відновлення прав |О.Зарубінський| | | |осіб, депортованих за національною | | | | |ознакою (проект н.д. М.Джемілєва | | | | |вручено на заміну 02.03.2010, подання | | | | |Комітету - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1286 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | |1286-1 |Закону України "Про нотаріат" (нова | | |1286-2 |редакція) (проект н.д. Р.Князевича | | | | |вручено 18.01.2008, проект н.д. | | | | |І.Бережної - 05.02.2008, проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка - 12.02.2008, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1430 |Проект Закону про адвокатуру (проект |С.Міщенко | |3549 |н.д. Ю.Мірошниченка вручено на заміну | | |4353 |13.01.2009, проекти н.д. С.Власенка - | | |4353-1 |13.01.2009 та 12.05.2009, проект н.д. | | | | |С.Олійника - 12.05.2009, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|2005 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко |
| | |Закону України "Про затвердження | | | | |Конституції Автономної Республіки | | | | |Крим" (проект н.д. В.Шемчука вручено | | | | |на заміну 01.04.2008, подання Комітету| | | | |про відхилення - 17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3197 |Проект Нотаріального процесуального |С.Міщенко | | | |кодексу України (проект н.д. | | | | |І.Бережної вручено 25.09.2008, подання| | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|3691 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко |
| | |Закону України "Про Конституційний Суд| | | | |України" (щодо спрощеної процедури | | | | |імпічменту Президента України) (проект| | | | |н.д. В.Коновалюка вручено 04.02.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |11.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4382 |Проект Закону про внесення доповнень |С.Міщенко |
| | |до Цивільного кодексу України (щодо | | | | |підтримки позичальників банків в | | | | |умовах фінансової кризи) (проект н.д. | | | | |О.Фельдмана вручено на заміну | | | | |17.12.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4548 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Міщенко | | | |статті 488 Цивільного кодексу України | | | | |(щодо усунення дублювання норми) | | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |02.06.2009, подання Комітету - | | | | |07.07.2009, розгляд відкладено | | | | |02.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3366-VI ( 3366-17 )
від 17.05.2011 }
|5042 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко |
| | |деяких законів України (щодо вчинення | | | | |нотаріальних дій посадовими особами | | | | |органів місцевого самоврядування) | | | | |(проект н.д. В.Писаренка вручено | | | | |01.09.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5218 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | | | |Цивільного кодексу України (щодо | | | | |нотаріального посвідчення та | | | | |реєстрації договорів найму будівель) | | | | |(проект н.д. В.Барвіненка вручено | | | | |20.10.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|5434 |Проект Закону про внесення доповнень |С.Міщенко |
| | |до статті 516 Цивільного кодексу | | | | |України (щодо права фізичних осіб- | | | | |позичальників на викуп власного боргу | | | | |у колекторів банку) | | | | |(проект н.д. О.Фельдмана вручено | | | | |17.12.2009, подання | | | | |Комітету про відхилення - 30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7279 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | | | |статті 376 Цивільного кодексу України | | | | |(щодо самочинного будівництва) (проект| | | | |н.д. Ю.Кармазіна вручено 02.11.2010, | | | | |подання Комітету - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1118 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Закону України "Про виконавче | | | | |провадження" (щодо відомостей у | | | | |виконавчих документах) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 18.01.2008, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |01.04.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2347 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо запобігання втручання в | | | | |діяльність засобів масової інформації)| | | | |(проект н.д. О.Фельдмана вручено | | | | |15.04.2008, подання Комітету про | | | | |відхилення - 21.10.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3104 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо приведення окремих | | | | |положень Кодексу у відповідність із | | | | |Конституцією України та Кримінальним | | | | |кодексом України) (проект н.д. | | | | |О.Новікова вручено на заміну | | | | |14.05.2009, подання Комітету | | | | |про відхилення - 14.12.2010 | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3456 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо підстав звільнення від | | | | |доказування) (друге читання) (вручено | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4192 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо застави) (проект н.д. | | | | |Ю.Воропаєва вручено на заміну | | | | |07.07.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4546 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Ківалов | | | |статті 56 Господарського | | | | |процесуального кодексу України (щодо | | | | |порядку надсилання копії позовної | | | | |заяви) (проект н.д. Ю.Мірошниченка | | | | |вручено 02.06.2009, подання Комітету -| | | | |18.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4604 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Господарського процесуального кодексу | | | | |України щодо процесуального | | | | |правонаступництва (проект н.д. | | | | |Д.Притики вручено 09.06.2009, | | | | |подання Комітету - 06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4806 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |оскарження рішення третейського суду | | | | |та видачі виконавчих листів за | | | | |рішенням третейських судів (друге | | | | |читання) (вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3489-VI ( 3489-17 )
від 03.06.2011 }
|5151 |Проект Закону про присяжних виконавців|С.Ківалов |
| | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |24.09.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3073-VI ( 3073-17 )
від 01.03.2011 }
|5284 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов |
| | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |витрат зі здійснення правосуддя | | | | |адміністративними судами (проект н.д. | | | | |Д.Притики вручено 03.11.2009, подання | | | | |Комітету - 21.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5322 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Господарського процесуального кодексу | | | | |України (щодо оскарження рішення | | | | |третейського суду та отримання | | | | |виконавчого листа) (друге читання) | | | | |(вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5370 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |зменшення навантаження на суди (проект| | | | |н.д. В.Пилипенка вручено 01.12.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |18.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5371 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статті 328 Цивільного процесуального | | | | |кодексу України (щодо забезпечення | | | | |права на касаційне оскарження) (проект| | | | |н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |01.12.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6120 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кодексу адміністративного судочинства | | | | |України (щодо врегулювання порядку | | | | |відкликання апеляційної чи касаційної | | | | |скарги) (проект н.д. Д.Притики вручено| | | | |03.03.2010, подання Комітету - | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6316 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Цивільного процесуального кодексу | | | | |України (щодо вжиття заходів | | | | |забезпечення позову при визнанні та | | | | |виконанні рішення іноземного суду) | | | | |(проект н.д. В.Бондика вручено | | | | |27.04.2010, подання Комітету - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6359 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Цивільного процесуального кодексу | | | | |України (щодо розгляду справ | | | | |відповідно до Конвенції про цивільно- | | | | |правові аспекти міжнародного | | | | |викрадення дітей) (від 28.04.2010 | | | | |N 4418/0/2-10 вручено 18.05.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |18.11.2010, відкладено 24.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6407 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Ківалов | | | |статті 81 Цивільного процесуального | | | | |кодексу України (щодо визначення | | | | |порядку сплати витрат на інформаційно-| | | | |технічне забезпечення розгляду справ | | | | |про визнання та виконання рішень | | | | |іноземних судів в Україні) (друге | | | | |читання) (вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6501 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо удосконалення порядку | | | | |оскарження постанов органу дізнання, | | | | |слідчого, прокурора про порушення | | | | |кримінальної справи) (проект н.д. | | | | |В.Олійника вручено 15.06.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6544 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Цивільного процесуального кодексу | | | | |України (щодо деяких питань визнання | | | | |та звернення до виконання рішення | | | | |іноземного суду, що підлягає | | | | |примусовому виконанню) (проект н.д. | | | | |А.Яценюка вручено 29.06.2010, подання | | | | |Комітету про відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6608 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо підсудності спорів) (проект | | | | |н.д. В.Писаренка вручено 06.07.2010, | | | | |подання Комітету - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6670-1 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статті 6 Закону України "Про | | | | |третейські суди" (щодо підвідомчості | | | | |справ у сфері захисту прав споживачів | | | | |третейським судам) (друге читання) | | | | |(вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6709 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України щодо вручення копії постанови | | | | |про порушення кримінальної справи | | | | |особам, інтересів яких стосується | | | | |кримінальна справа, порушена за фактом| | | | |вчинення злочину (проект н.д. | | | | |І.Савченка вручено 07.09.2010, подання| | | | |Комітету - 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7192 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кодексу адміністративного судочинства | | | | |України (щодо визначення підсудності | | | | |адміністративних справ) (проект н.д. | | | | |Е.Шишкіної вручено 06.10.2010, | | | | |подання Комітету - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3482-VI ( 3482-17 )
від 02.06.2011 }
|7235 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов |
| | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо удосконалення судового | | | | |контролю та статусу підозрюваного) | | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |19.10.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7284 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Ківалов | | | |статті 131 Закону України "Про | | | | |судоустрій і статус суддів" (щодо | | | | |стажу роботи судді) (проект н.д. | | | | |В.Бондика вручено 02.11.2010, подання | | | | |Комітету - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7369 |Проект Закону про внесення змін та |С.Ківалов | | | |доповнень до Закону України "Про | | | | |доступ до судових рішень" (щодо | | | | |окремих питань ведення Реєстру) | | | | |(проект н.д. В.Колесніченка вручено | | | | |30.11.2010, подання Комітету - | | | | |14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7464 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо усунення обмеження права| | | | |вільного вибору захисника) (проект | | | | |н.д. В.Ар'єва вручено 16.12.2010, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|2260 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська |
| | |деяких законів України щодо | | | | |удосконалення механізму державної | | | | |реєстрації припинення акціонерного | | | | |товариства (друге читання) (вручено | | | | |07.09.2010, відкладено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2779 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |Закону України "Про основні засади | | | | |державного нагляду (контролю) у сфері | | | | |господарської діяльності" (щодо | | | | |непоширення дії цього Закону при | | | | |здійсненні санітарно-епідеміологічного| | | | |нагляду та контролю якості лікарських | | | | |засобів) (проект н.д. Ю.Гайдаєва | | | | |вручено 02.09.2008, подання Комітету -| | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|3165 |Проект Закону про внесення змін та |Н.Королевська |
| | |доповнень до Закону України "Про | | | | |основні засади державного нагляду | | | | |(контролю) у сфері господарської | | | | |діяльності" (щодо удосконалення | | | | |окремих положень) (проект н.д. | | | | |Ю.Кармазіна вручено | | | | |23.09.2008, подання | | | | |Комітету про відхилення - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|4116 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська |
| | |Закону України "Про державне | | | | |регулювання видобутку, виробництва і | | | | |використання дорогоцінних металів і | | | | |дорогоцінного каміння та контроль за | | | | |операціями з ними" (проект н.д. | | | | |М.Шершуна вручено 05.03.2009, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 2967-VI ( 2967-17 )
від 02.02.2011 }
|4648 |Проект Закону про порядок організації |Н.Королевська |
|4648-1 |та здійснення азартних ігор в Україні | | | | |(проект н.д. Г.Москаля вручено | | | | |23.06.2009, проект н.д. А.Шкіля - | | | | |23.06.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4841-д |Проект Закону про саморегулювальні |Н.Королевська | | | |організації (повторне перше читання) | | | | |(доопрацьований проект вручено | | | | |21.12.2010, повторне подання | | | | |Комітету - 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|5291 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська |
| | |Закону України "Про державну | | | | |реєстрацію юридичних осіб та фізичних | | | | |осіб - підприємців" (щодо права | | | | |фізичної особи здійснювати | | | | |підприємницьку діяльність без | | | | |ідентифікаційного номера) (проект н.д.| | | | |В.Колесніченка вручено 03.11.2009, | | | | |подання Комітету - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|6676 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська |
| | |Закону України "Про основні засади | | | | |державного нагляду (контролю) у сфері | | | | |господарської діяльності" (щодо | | | | |охорони навколишнього середовища) | | | | |(проект н.д. Б.Дейча вручено | | | | |07.09.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5163 |Проект Закону про тимчасові слідчі |В.Макеєнко | | | |комісії, спеціальну тимчасову слідчу | | | | |комісію і тимчасові спеціальні комісії| | | | |Верховної Ради України (друге читання)| | | | |(вручено 30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2049 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | |2049-1 |Закону України "Про рекламу" (щодо | | | | |запобігання рекламі проституції) | | | | |(проект н.д. В.Бондаренка вручено | | | | |15.02.2008, проект н.д. Г.Москаля - | | | | |16.05.2008, подання Комітету про | | | | |відхилення - 01.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2300 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про телебачення і | | | | |радіомовлення" (щодо недопущення | | | | |зловживань довірою телеглядачів) | | | | |(проект н.д. О.Фельдмана вручено на | | | | |заміну 18.04.2008, подання Комітету | | | | |про відхилення - 02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2508 |Проект Закону про державно-правові |А.Шевченко | | | |гарантії захисту професійної | | | | |діяльності журналістів (проект н.д. | | | | |А.Яценка вручено 22.05.2008, подання | | | | |Комітету про відхилення - 19.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5096 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |статті 31 Закону України "Про | | | | |телебачення і радіомовлення" щодо | | | | |зменшення впливу світової економічної | | | | |кризи на діяльність електронних | | | | |засобів масової інформації в Україні | | | | |(проект н.д. Ю.Кармазіна вручено | | | | |08.09.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 03.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5248 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |деяких законів України щодо податку на| | | | |політичну рекламу (проект н.д. І.Зайця| | | | |вручено 03.11.2009, подання Комітету | | | | |про відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5314 |Проект Закону про гарантії рівності |А.Шевченко | | | |парламентських партій при освітленні | | | | |їх діяльності державними телеканалами | | | | |і радіоканалами (проект н.д. Л.Грача | | | | |вручено 17.11.2008, подання Комітету -| | | | |22.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6342 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про телебачення і | | | | |радіомовлення" (щодо приведення у | | | | |відповідність із вимогами Європейської| | | | |Конвенції про транскордонне | | | | |телебачення до програмної концепції | | | | |мовлення) (проект н.д. О.Бондаренко | | | | |вручено 11.05.2010, подання Комітету -| | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6527 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |врегулювання взаємовідносин у сфері | | | | |телебачення та телекомунікацій (проект| | | | |н.д. В.Ландіка вручено 17.06.2010, | | | | |подання Комітету - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6603 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |удосконалення системи державної | | | | |реєстрації інформаційних агентств (від| | | | |29.06.2010 N 8382/0/2-10 вручено | | | | |07.09.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7011 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про друковані засоби | | | | |масової інформації (пресу) в Україні" | | | | |щодо удосконалення державної | | | | |реєстрації друкованих засобів масової | | | | |інформації (від 22.07.2010 | | | | |N 9816/0/2-10 вручено | | | | |07.09.2010, подання | | | | |Комітету про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7241 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про систему | | | | |Суспільного телебачення і | | | | |радіомовлення України" (нова редакція)| | | | |(проект н.д. А.Шевченка вручено | | | | |19.10.2010, подання Комітету - | | | | |23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4313 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |статті 212 Сімейного кодексу України | | | | |(щодо усиновлення) (друге читання) | | | | |(вручено 30.11.2010, відкладено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6007 |Проект Закону про внесення зміни до |П.Костенко | | | |статті 143 Сімейного кодексу України | | | | |(щодо обов'язку батька забрати дитину | | | | |з пологового будинку) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 02.02.2010, | | | | |подання Комітету - 11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6498 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |статті 13 Закону України "Про | | | | |оздоровлення та відпочинок дітей" | | | | |(щодо дітей з інвалідністю) (проект | | | | |н.д. У.Мостіпан вручено 15.06.2010, | | | | |подання Комітету - 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6526 |Проект Закону про державну підтримку |П.Костенко | | | |розвитку фізичної культури і спорту, | | | | |спортивної діяльності, державної | | | | |молодіжної політики (проект н.д. | | | | |П.Костенка вручено 16.06.2010, подання| | | | |Комітету - 09.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6536 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Закону України "Про туризм" (щодо | | | | |інформаційного забезпечення | | | | |туристичної індустрії) (проект н.д. | | | | |Є.Суслова вручено 29.06.2010, подання | | | | |Комітету - 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7004 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо положень про надання | | | | |усиновлювачам відпустки для адаптації | | | | |усиновленої дитини) (проект н.д. | | | | |Ю.Колоцея вручено 07.09.2010, подання | | | | |Комітету - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7017 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |деяких законів України (щодо захисту | | | | |прав дітей, які виховуються у неповних| | | | |сім'ях) (проект н.д. О.Шевчука вручено| | | | |07.09.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7293 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Закону України "Про туризм" щодо | | | | |обов'язковості встановлення категорій | | | | |об'єктам туристичної інфраструктури | | | | |(проект н.д. О.Заца вручено | | | | |02.11.2010, подання Комітету - | | | | |16.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1108 |Проект Трудового кодексу України |В.Хара | | | |(друге читання) (вручено на заміну | | | | |15.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2159 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |надання державної соціальної допомоги | | | | |малозабезпеченим сім'ям та інвалідам | | | | |(друге читання) (вручено 20.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2685 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | |2705 |Кодексу законів про працю України | | | | |(щодо встановлення святкового Дня | | | | |пам'яті святого рівноапостольного | | | | |князя Володимира) (проект н.д. | | | | |І.Рибакова вручено 08.07.2008, подання| | | | |Комітету - 21.10.2008, проект н.д. | | | | |В.Горбаля вручено на заміну | | | | |08.07.2008, | | | | |подання Комітету - 21.10.2008 та | | | | |18.11.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3254 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законів України (щодо | | | | |встановлення мінімальної частки | | | | |заробітної плати у структурі | | | | |собівартості продукції) (проект н.д. | | | | |К.Ващук вручено 21.10.2008, подання | | | | |Комітету про відхилення - 09.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4225 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |статті 25 Закону України "Про | | | | |зайнятість населення" (щодо | | | | |безкоштовного проїзду безробітних) | | | | |(проект н.д. В.Даниленка вручено | | | | |31.03.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 19.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5298 |Проект Закону про посилення |В.Хара | | | |відповідальності за дотримання | | | | |соціальних та трудових гарантій | | | | |населення, забезпечення умов оплати | | | | |праці (проект н.д. А.Яценка вручено | | | | |03.11.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5299 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення соціальних гарантій для | | | | |молоді, інвалідів та інших | | | | |малозахищених верств населення (проект| | | | |н.д. А.Яценка вручено 03.11.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5381 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |Кодексу законів про працю України щодо| | | | |поліпшення умов праці, збереження | | | | |робочих місць та заробітної плати | | | | |(проект н.д. А.Яценка вручено | | | | |01.12.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 22.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6115 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законів України (щодо | | | | |збільшення обсягів дохідної частини | | | | |бюджетів фондів загальнообов'язкового | | | | |державного соціального страхування в | | | | |умовах подолання наслідків світової | | | | |фінансової кризи) (проект н.д. | | | | |О.Шевчука вручено 02.03.2010, подання | | | | |Комітету - 18.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6116 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законів України з питань | | | | |загальнообов'язкового державного | | | | |соціального страхування (щодо | | | | |посилення платіжної дисципліни при | | | | |сплаті внесків до фондів | | | | |загальнообов'язкового державного | | | | |соціального страхування) (проект н.д. | | | | |О.Шевчука вручено 02.03.2010, подання | | | | |Комітету - 18.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6244 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |статті 7 Закону України "Про державну | | | | |соціальну допомогу малозабезпеченим | | | | |сім'ям" (щодо відомостей) (проект н.д.| | | | |М.Волинця вручено 01.04.2010, подання | | | | |Комітету - 21.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|6277 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара |
| | |статей 35 та 38 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне соціальне| | | | |страхування на випадок безробіття" | | | | |(щодо прав та обов'язків платників | | | | |страхових внесків) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 13.04.2010, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6565 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |Закону України "Про прожитковий | | | | |мінімум" (нова редакція) (проект н.д. | | | | |О.Шевчука вручено 29.06.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |05.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6660 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |Закону України "Про професійні спілки,| | | | |їх права та гарантії діяльності" щодо | | | | |посилення правового та соціально- | | | | |економічного захисту студентів (проект| | | | |н.д. А.Пінчука вручено 08.07.2010, | | | | |подання Комітету - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3079-VI ( 3079-17 )
від 01.03.2011 }
|6661 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара |
| | |Закону України "Про колективні | | | | |договори і угоди" щодо посилення | | | | |правового та соціально-економічного | | | | |захисту студентів (проект н.д. | | | | |А.Пінчука вручено 07.09.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7156 |Проект Постанови про систему |В.Хара | | | |соціальної підтримки населення | | | | |(субсидії та пільги) | | | | |(проект н.д. В.Коновалюка вручено | | | | |23.09.2010, подання | | | | |Комітету про відхилення - 04.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7250 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |статті 1 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне соціальне| | | | |страхування на випадок безробіття" | | | | |(щодо підрозділів цивільного захисту) | | | | |(від 13.10.2010 N 13042/0/2-10 | | | | |вручено 02.11.2010, подання Комітету -| | | | |04.11.2010, відкладено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2033 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про телекомунікації" | | | | |(щодо конвергентних послуг) (проект | | | | |н.д. Б.Шиянова вручено на заміну | | | | |16.09.2008, подання Комітету про | | | | |відхилення - 29.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2268 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про телекомунікації" | | | | |(щодо запобігання протиправному | | | | |користуванню кінцевим обладнанням | | | | |телекомунікацій) (проект н.д. | | | | |Г.Москаля вручено на заміну | | | | |08.07.2008, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 27.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3460 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | |3460-1 |Закону України "Про телекомунікації" | | | | |(нова редакція) (проект н.д. О.Шевчука| | | | |вручено на заміну 19.03.2009, проект | | | | |н.д. Р.Зварича - 16.01.2009, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3386-VI ( 3386-17 )
від 19.05.2011 }
|4723 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Козак |
| | |статті 34 Закону України "Про дорожній| | | | |рух" (щодо відомчої реєстрації | | | | |транспортних засобів Оперативно- | | | | |рятувальної служби цивільного захисту)| | | | |(проект н.д. С.Василенка вручено | | | | |07.07.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 27.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5195 |Проект Закону про захист прав |В.Козак | | | |авіапасажирів у разі відмови в | | | | |посадці, скасування або затримки | | | | |їхнього авіарейсу (проект н.д. | | | | |О.Фельдмана вручено 08.10.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |27.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6227 |Проект Закону про особливості |В.Козак | | | |проектування, будівництва та | | | | |експлуатації великої кільцевої | | | | |автомобільної дороги навколо | | | | |м. Києва (проект н.д. В.Коновалюка | | | | |вручено 30.03.2010, подання Комітету -| | | | |21.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6235 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про автомобільний | | | | |транспорт" щодо упорядкування | | | | |внутрішніх перевезень (проект н.д. | | | | |Н.Королевської вручено 30.03.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |21.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6283 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про дорожній рух" щодо| | | | |скорочення переліку осіб, під час | | | | |проїзду яких обмежується або | | | | |забороняється дорожній рух (проект | | | | |н.д. Я.Джоджика вручено 13.04.2010, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6577 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про поштовий зв'язок" | | | | |(щодо вкладень, заборонених до | | | | |пересилання у поштових відправленнях) | | | | |(друге читання) (вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6700 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про автомобільний | | | | |транспорт" та деяких законів України, | | | | |що стосуються особливостей діяльності | | | | |транспортної галузі (проект н.д. | | | | |М.Волинця вручено 07.09.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7031 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо спрощення умов доступу на ринок | | | | |телекомунікаційних послуг) (проект | | | | |н.д. Ю.Мороко вручено 07.09.2010, | | | | |подання Комітету - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0884 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |регулювання діяльності банків) (друге | | | | |читання) (вручено 02.12.2010, | | | | |відкладено 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2167 |Проект Закону про довірче управління |О.Пеклушенко | | | |фінансовими активами (проект н.д. | | | | |В.Коновалюка вручено 18.03.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3433 |Проект Закону про ломбарди і ломбардну|О.Пеклушенко | | | |діяльність (друге читання) (вручено | | | | |08.07.2010, відкладено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5073 |Проект Закону про фінансову підтримку |О.Пеклушенко | | | |дітей-сиріт і дітей, позбавлених | | | | |батьківського піклування (проект н.д. | | | | |Б.Губського вручено 04.09.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6086 |Проект Закону про електронну комерцію |О.Пеклушенко | |6086-1 |(проект н.д. Ю.Полунєєва вручено | | |6086-2 |02.03.2010, проект н.д. А.Яценка - | | | | |10.03.2010, проект н.д. В.Коржа - | | | | |30.03.2010, подання Комітету - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6545 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про банки і банківську| | | | |діяльність" (щодо визначення | | | | |особливостей корпоративного управління| | | | |в банках) (проект н.д. Ю.Воропаєва | | | | |вручено 29.06.2010, подання Комітету -| | | | |05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7127 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про Національній банк | | | | |України" (щодо організації готівково- | | | | |грошового обігу) (проект н.д. | | | | |Є.Воропаєва вручено 21.09.2010, | | | | |подання Комітету - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7258 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про цінні папери та | | | | |фондовий ринок" (щодо емісії облігацій| | | | |міжнародними фінансовими | | | | |організаціями) (проект н.д. | | | | |Ю.Полунєєва вручено 21.10.2010, | | | | |подання Комітету - 11.01.2011) | | ------------------------------------------------------------------------
II. Питання, які доручається підготувати і доопрацювати для
розгляду на сесії
------------------------------------------------------------------------ |0960 |Проект Закону про правовий режим |Г.Калетнік | | | |земель охоронних зон об'єктів | | | | |магістральних трубопроводів (повторне | | | | |друге читання) (доручення від | | | | |02.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2028 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |зміни цільового призначення земельних | | | | |ділянок (повторне перше читання) | | | | |(доручення від 18.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2427 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |забезпечення прав громадян на | | | | |безоплатну приватизацію земельних | | | | |ділянок (повторне перше читання) | | | | |(проект н.д. Г.Смітюха вручено | | | | |22.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|3049 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |Земельного кодексу України (щодо зміни| | | | |меж областей) (проект н.д. В.Писаренка| | | | |вручено 02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4036 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |статті 134 Земельного кодексу України | | | | |(щодо земельних ділянок державної чи | | | | |комунальної власності, які не | | | | |підлягають продажу на конкурентних | | | | |засадах) (проект н.д. О.Шевчука | | | | |вручено 17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4293 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |ліквідації невідповідності між | | | | |терміном освоєння земельної ділянки) | | | | |(проект н.д. О.Маліча вручено | | | | |06.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4380 |Проект Закону про внесення доповнень |Г.Калетнік | | | |до розділу X "Перехідні положення" | | | | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |статусу земель колективної власності) | | | | |(проект н.д. М.Шмідта вручено | | | | |12.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4469 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |статті 119 Земельного кодексу України | | | | |(щодо вдосконалення порядку набуття | | | | |права на земельну ділянку за давністю | | | | |користування) (проект н.д. В.Даниленка| | | | |вручено на заміну 09.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4528 |Проект Закону про доповнення Закону |Г.Калетнік | | | |України "Про охорону земель" щодо | | | | |видачі та анулювання спеціальних | | | | |дозволів на зняття та перенесення | | | | |ґрунтового покриву (повторне друге | | | | |читання) (доручення від 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4757 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про стимулювання | | | | |розвитку вітчизняного машинобудування | | | | |для агропромислового комплексу" (щодо | | | | |вжиття додаткових заходів по | | | | |виробництву сучасної конкурентоздатної| | | | |сільськогосподарської техніки) (друге | | | | |читання) (доручення від 23.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5063 |Проект Закону про особливості |Г.Калетнік | | | |здійснення страхування | | | | |сільськогосподарської продукції з | | | | |державною фінансовою підтримкою (друге| | | | |читання) (доручення від 21.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5071 |Проекти законів про внесення доповнень|Г.Калетнік | |5072 |до Земельного кодексу України (щодо | | | | |набуття права власності на землю) | | | | |(проекти н.д. Б.Губського вручено | | | | |01.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6346-1 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо забезпечення охорони родючості | | | | |ґрунтів) (друге читання) (доручення | | | | |від 01.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6368 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо джерел фінансування) (проект | | | | |н.д. Д.Шпенова вручено на заміну | | | | |20.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6380 |УП |Закон України "Про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і реалізації | | | | |цукру" щодо декларування наявності | | | | |цукру" з пропозиціями Президента | | | | |України від 11.01.2011 (вручено | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6422 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |удосконалення процедури посвідчення | | | | |права власності на землю (друге | | | | |читання) (доручення від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6590 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |розділу X "Перехідні положення" | | | | |Земельного кодексу України щодо | | | | |продажу земельних ділянок державної чи| | | | |комунальної власності або прав на них | | | | |на земельних торгах (від 24.06.2010 | | | | |N 8234/0/2-10 вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7008 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо стимулювання розвитку | | | | |вітчизняного машинобудування для | | | | |агропромислового комплексу) (проект | | | | |н.д. Ю.Одарченка вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7018 |Проект Закону про сільськогосподарську|Г.Калетнік | | | |обслуговуючу кооперацію (проект н.д. | | | | |І.Зайця вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7035 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |удосконалення управління землями на | | | | |території Автономної Республіки Крим | | | | |(повторне друге читання) (доручення | | | | |від 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7049 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про виноград та | | | | |виноградне вино" (щодо компетенції | | | | |центрального органу виконавчої влади | | | | |із сільського господарства) (друге | | | | |читання) (доручення від 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7059 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо повноважень з реєстрації права | | | | |власності на землю) (від 27.08.2010 | | | | |N 11187/0/2-10 вручено 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7187 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |статті 38 Закону України "Про | | | | |ветеринарну медицину" (щодо | | | | |переоформлення та видачі дубліката | | | | |дозволу) (друге читання) (доручення | | | | |від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7190 |Проект Закону про аграрні палати в |Г.Калетнік | | | |Україні (проект н.д. В.Шпака вручено | | | | |на заміну 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3503-VI ( 3503-17 )
від 14.06.2011 }
|7191 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і реалізації | | | | |цукру" (щодо створення регульованого | | | | |ринку цукру) (проект н.д. В.Шпака | | | | |вручено 06.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7323 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |розділу ІІ "Прикінцеві положення" | | | | |Закону України "Про внесення змін до | | | | |деяких законів України щодо підтримки | | | | |агропромислового комплексу в умовах | | | | |світової фінансової кризи" (проект | | | | |н.д. В.Келестина вручено 04.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7377 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про ветеринарну | | | | |медицину" (щодо виробництва та обігу | | | | |ветеринарних препаратів) (від | | | | |17.11.2010 N 14634/0/2-10 вручено | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7512 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань створення та діяльності | | | | |фермерських господарств (від | | | | |23.12.2010 N 16443/0/2-10 вручено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7524 |Проект Закону про розвиток виробництва|Г.Калетнік | | | |та споживання біологічних палив | | | | |(проект н.д. Г.Калетніка вручено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7531 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |земель сільськогосподарських науково- | | | | |дослідних установ і навчальних | | | | |закладів) (проект н.д. Г.Калетніка | | | | |вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7539 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення контролю за укладенням | | | | |договорів застави та іпотеки земельних| | | | |ділянок та прав на них (від 06.01.2011| | | | |N 135/0/2-11 одержано 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7541 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні | | | | |положення" Земельного кодексу України | | | | |щодо терміну на продаж земельних | | | | |ділянок (проект н.д. В.Яворівського | | | | |вручено 12.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4420 |Проект Закону про конфлікт інтересів у|І.Калєтнік | |4420-1 |діяльності публічних службовців | | | | |(повторне перше читання) (доручення | | | | |від 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4472 |Проект Закону про заходи державного |І.Калєтнік |
| | |фінансового контролю публічної служби | | | | |(повторне перше читання) (доручення | | | | |від 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5031 |Проект Закону про Національне бюро |І.Калєтнік | | | |антикорупційних розслідувань України | | | | |(доопрацьований проект н.д. О.Рябеки | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7487 |П· |Проект Закону про засади запобігання і|І.Калєтнік | | | |протидії корупції в Україні (друге | | | | |читання) (доручення від 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2106 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законів України щодо заходів | | | | |стимулювання будівництва соціального | | | | |житла (друге читання) (доручення від | | | | |11.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2505 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо впорядкування взаємовідносин у | | | | |сфері теплопостачання) (проект н.д. | | | | |З.Шкутяка вручено 22.05.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4109 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Закону України "Про житловий фонд | | | | |соціального призначення" (щодо | | | | |безпритульних громадян) (проект н.д. | | | | |В.Хара вручено 03.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4124 |Проект Закону про забезпечення |В.Рибак | | | |громадян доступним житлом (друге | | | | |читання) (доручення від 10.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4283 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |статті 14 Закону України "Про | | | | |поховання та похоронну справу" (щодо | | | | |безоплатного поховання батьків та вдів| | | | |загиблих воїнів) (проект н.д. | | | | |В.Коновалюка вручено 03.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4402 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Житлового кодексу Української РСР | | | | |(щодо забезпечення тимчасовим житлом | | | | |осіб, звільнених з установ позбавлення| | | | |волі) (проект н.д. В.Уколова вручено | | | | |12.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4423 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Закону України "Про об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку" (нова редакція) (друге | | | | |читання) (доручення від 02.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|5143 |Проект Закону про внесення доповнення |В.Рибак |
| | |до Закону України "Про благоустрій | | | | |населених пунктів" (щодо визначення | | | | |поняття малої архітектурної форми) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6400 |Проект Містобудівного кодексу України |В.Рибак | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |30.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6426 |Проект Закону про енергетичну |В.Рибак | | | |ефективність будівель (проект н.д. | | | | |Ю.Одарченка вручено 01.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6462 |Проект Закону про засади державної |В.Рибак | | | |регіональної політики (проект н.д. | | | | |А.Матвієнка вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7050 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |статті 11 Закону України "Про міський | | | | |електричний транспорт" (щодо | | | | |впровадження Типового договору про | | | | |організацію надання транспортних | | | | |послуг) (друге читання) (доручення від| | | | |04.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7099 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |вдосконалення порядку розрахунків за | | | | |житлово-комунальні послуги та | | | | |підвищення якості їх надання (проект | | | | |н.д. Н.Королевської вручено | | | | |09.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7237 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |статті 14 Закону України "Про | | | | |поховання та похоронну справу" (щодо | | | | |поховання учасників ліквідації | | | | |наслідків аварії на Чорнобильській АЕС| | | | |I та II категорії) (проект н.д. | | | | |В.Олійника вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7449 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Закону України "Про приватизацію | | | | |державного житлового фонду" (щодо | | | | |повноважень органів місцевого | | | | |самоврядування в питаннях | | | | |реконструкції допоміжних приміщень) | | | | |(проект н.д. О.Заца вручено | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7485 |Проект Закону про введення мораторію |В.Рибак | | | |на примусову реалізацію житла (проект | | | | |н.д. Є.Волинця вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7554 |Проект Закону про введення мораторію |В.Рибак | |7554-1 |на стягнення з громадян України пені | | | | |за несвоєчасне внесення плати за | | | | |житлово-комунальні послуги (проект | | | | |н.д. О.Ляшка вручено | | | | |01.02.2011, проект | | | | |н.д. О.Чорноволенка - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7218 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо прозорості використання | | | | |бюджетних коштів та коштів суб'єктів | | | | |господарювання державної та | | | | |комунальної форми власності їх | | | | |розпорядниками) (проект н.д. А.Яценюка| | | | |вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7560 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Бюджетного кодексу України (щодо | | | | |зарахування до доходів бюджету міста | | | | |Києва податку на доходи фізичних осіб)| | | | |(проект н.д. О.Чорноволенка вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8027 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" (щодо медичних | | | | |транспортних засобів для сільської | | | | |місцевості) (проект н.д. А.Болюри | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1417 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про місцеве | | | | |самоврядування в Україні" (щодо | | | | |звільнення та призначення керівників | | | | |навчальних закладів) (повторне перше | | | | |читання) (доручення від 04.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1457 |Проект Декларації про основні засади |О.Омельченко | | | |державної політики України щодо | | | | |розвитку місцевого самоврядування | | | | |(проект н.д. О.Омельченка вручено | | | | |05.02.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1467 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про політичні партії в| | | | |Україні" (щодо звітності партій за | | | | |політичні та передвиборні програми) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |23.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1472 |Проект Закону про порядок делегування |О.Омельченко | |1472-1 |повноважень органів виконавчої влади | | | | |та органів місцевого самоврядування | | | | |(проект н.д. О.Омельченка вручено | | | | |12.02.2008, проект н.д. В.Бондаренка -| | | | |21.02.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2023 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |розмежування функцій і повноважень | | | | |Київського міського голови та голови | | | | |Київської міської державної | | | | |адміністрації) (повторне перше | | | | |читання) (доручення від 04.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2097 |Проект Закону про вибори народних |О.Омельченко | |3209 |депутатів України (проект н.д. | | |3366 |І.Шарова вручено 04.03.2008, проект | | |4357 |н.д. І.Кріля (на заміну) - 15.12.2008,| | |4371 |проект н.д. В.Каськіва (на заміну) - | | |3441 |26.01.2009, проект н.д. С.Подгорного -| | |3468 |17.04.2009, проект н.д. Ю.Гнаткевича -| | |3684 |12.05.2010, проект н.д. Ю.Костенка - | | |4499 |09.12.2008, проект н.д. | | | | |Ю.Ключковського - 03.02.2009, | | | | |проект н.д. В.Мойсика - 04.02.2009, | | | | |проект н.д. | | | | |М.Катеринчука - 02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2169 |Проект Закону про спеціальну перевірку|О.Омельченко | | | |відомостей, які подають кандидати на | | | | |зайняття посад державних службовців, | | | | |призначення або погодження | | | | |призначення на які здійснюється | | | | |Верховною Радою України, Президентом | | | | |України, Кабінетом Міністрів України | | | | |(проект н.д. А.Матвієнка вручено на | | | | |заміну 17.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2475 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |врегулювання фінансування партій | | | | |(проект н.д. Г.Москаля вручено на | | | | |заміну 03.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|2512 |Проект Закону про місто Харків (проект|О.Омельченко |
| | |н.д. О.Фельдмана вручено 03.06.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2630 |Проект Закону про територіальну |О.Омельченко | | | |організацію виборів і референдумів в | | | | |Україні (друге читання) (доручення від| | | | |17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2759 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про службу в органах | | | | |місцевого самоврядування" (щодо | | | | |заступників голів районних у місті рад| | | | |з питань діяльності виконавчих органів| | | | |рад) (проект н.д. М.Трайдука вручено | | | | |02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2764 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Омельченко | | | |деяких законів України щодо | | | | |передвиборної агітації та висвітлення | | | | |виборчого процесу в засобах масової | | | | |інформації (проект н.д. А.Шевченка | | | | |вручено 02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2787 |Проект Закону про попередню підготовку|О.Омельченко | | | |членів виборчих комісій (друге | | | | |читання) (доручення від 20.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|3109 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
|3109-1 |Закону України "Про вибори народних | | | | |депутатів України" (щодо прохідного | | | | |бар'єра) (проект н.д. С.Терьохіна | | | | |вручено 16.09.2008, проект н.д. | | | | |М.Катеринчука - 21.10.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3155 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | |3155-1 |деяких законів України (щодо надання | | | | |статусу державного службовця медичним,| | | | |педагогічним і науково-педагогічним | | | | |працівникам) (повторне перше читання) | | | | |(доручення від 19.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3167 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |найменування виборчих блоків) (проект | | | | |н.д. І.Зайця вручено 23.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3210 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | |3331 |Закону України "Про вибори народних | | | | |депутатів України" (щодо голосування | | | | |та встановлення результатів виборів) | | | | |(проект н.д. В.Стретовича вручено | | | | |01.10.2008, проект н.д. Г.Задирка - | | | | |11.11.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3263 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Омельченко | | | |статті 14 Закону України "Про службу в| | | | |органах місцевого самоврядування" | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |31.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3269 |Проект Закону про заходи щодо |О.Омельченко | | | |подолання екологічної та демографічної| | | | |кризи у місті Кривий Ріг (проект н.д. | | | | |М.Деркача вручено 21.10.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3529 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори Президента | | | | |України" (щодо обмеження у проведенні | | | | |передвиборної агітації) (друге | | | | |читання) (доручення від 02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3654 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законів України щодо участі | | | | |громадськості у формуванні та | | | | |реалізації державної політики, | | | | |вирішенні питань місцевого значення | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |23.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4102 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |статті 77 Закону України "Про місцеве | | | | |самоврядування в Україні" (щодо | | | | |відповідальності органів та посадових | | | | |осіб місцевого самоврядування за | | | | |завдану шкоду) (проект н.д. О.Стешенка| | | | |вручено 03.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4234 |Проект Виборчого кодексу України |О.Омельченко | |4234-1 |(проект н.д. І.Кріля одержано | | | | |20.03.2009, проект н.д. | | | | |Ю.Ключковського вручено на заміну | | | | |30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4299 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
| | |деяких законів України щодо проведення| | | | |всеукраїнського та місцевих | | | | |референдумів (проект н.д. А.Семиноги | | | | |вручено 06.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4327 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про державну службу" | | | | |(щодо обмежень для особи, яка | | | | |претендує на зайняття посади | | | | |державного службовця) (проект | | | | |н.д. С.Міщенка вручено на заміну | | | | |17.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4471 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори Президента | | | | |України" (щодо збільшення розмірів | | | | |грошової застави та кількості підписів| | | | |на підтримку кандидатів) (проект н.д. | | | | |М.Томенка вручено 21.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4672 |Проект Закону про порядок |О.Омельченко | | | |відшкодування шкоди, завданої | | | | |незаконними діями органів державної | | | | |влади або місцевого самоврядування | | | | |(проект н.д. О.Білозір вручено | | | | |23.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4782 |Проект Закону про Державний Прапор |О.Омельченко | | | |України (проект н.д. Ю.Костенка | | | | |вручено 10.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4822 |Проект Закону про статус міст-героїв |О.Омельченко | | | |Одеса та Керч (проект н.д. Л.Грача | | | | |вручено 16.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5028 |Проект Постанови про присвоєння місту |О.Омельченко | | | |Феодосія Автономної Республіки Крим | | | | |вищого ступеня відзнаки - звання | | | | |"Місто-герой" (проект н.д. Б.Дейча | | | | |вручено 01.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5118 |Проект Закону про великий Державний |О.Омельченко | | | |Герб України (проект н.д. О.Білозір | | | | |вручено 23.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5423 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про політичні партії в| | | | |Україні" (щодо усунення колізій) | | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |15.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5450 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | |5450-1 |Закону України "Про вибори Президента | | | | |України" (щодо умов визнання | | | | |результатів другого туру виборів) | | | | |(проект н.д. Я.Джоджика вручено | | | | |22.12.2009, проект н.д. А.Матвієнка - | | | | |19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5482 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо окремих повноважень Центральної | | | | |виборчої комісії) (проект н.д. | | | | |Ю.Кармазіна вручено 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5552 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори Президента | | | | |України" (щодо врахування голосів | | | | |виборців, які не підтримали жодного | | | | |кандидата) (проект н.д. А.Яценюка | | | | |вручено 02.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6056 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про об'єднання | | | | |громадян" (щодо державної реєстрації | | | | |об'єднань) (проект н.д. Ю.Мірошниченка| | | | |вручено на заміну 16.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|6079 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
| | |деяких законів України (щодо предмета | | | | |місцевих референдумів) (проект н.д. | | | | |В.Даниленка вручено 19.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6278 |Проект Закону про всеукраїнський |О.Омельченко | | | |референдум (повторне друге | | | | |читання) (доручення від 10.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6543 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законів України (щодо заходів, | | | | |пов'язаних з обмеженням пільг | | | | |представників органів державної влади | | | | |та економією бюджетних коштів) (проект| | | | |н.д. А.Яценюка вручено 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6583 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | |6583-1 |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо процедури відкликання депутатів | | | | |сільської, селищної ради та | | | | |сільського, селищного, міського | | | | |голови) (проект н.д. А.Яценюка вручено| | | | |29.06.2010, проект н.д. С.Подгорного -| | | | |10.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6648 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про всеукраїнський та | | | | |місцеві референдуми" (щодо порядку | | | | |визначення референдумів) (проект н.д. | | | | |О.Боярчука вручено 06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7027 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
|7027-1 |Закону України "Про вибори народних | | | | |депутатів України" (щодо заміщення | | | | |депутатів, повноваження яких були | | | | |достроково припинені) (проект н.д. | | | | |Р.Князевича вручено 07.09.2010, | | | | |проект н.д. Ю.Кармазіна - 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7062 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори депутатів | | | | |Верховної Ради Автономної Республіки | | | | |Крим, місцевих рад та сільських, | | | | |селищних, міських голів" (щодо | | | | |обрання міських голів за мажоритарною | | | | |системою абсолютної більшості) (проект| | | | |н.д. М.Катеринчука вручено 07.09.2010)| | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7082 |Проект Закону про місцевий референдум |О.Омельченко | | | |(від 02.09.2010 N 11421/0/2-10 | | | | |вручено 21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7088 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | |7088-1 |Закону України "Про місцеве | | | | |самоврядування в Україні" (щодо | | | | |порядку утворення районних у місті | | | | |рад) (проект н.д. О.Чорноволенка | | | | |вручено 08.09.2010, проект н.д. | | | | |В.Демчишена - 21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7123 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори депутатів | | | | |Верховної Ради Автономної Республіки | | | | |Крим, місцевих рад та сільських, | | | | |селищних, міських голів" (щодо | | | | |розповсюдження агітаційних матеріалів)| | | | |(проект н.д. А.Шевченка вручено | | | | |21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7179 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо недопущення впливу Партії | | | | |регіонів та інших провладних | | | | |політичних сил на виборчий процес) | | | | |(проект н.д. А.Яценюка вручено | | | | |05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7196 |Проект Закону про козацтво та козацькі|О.Омельченко | | | |організації в Україні (проект н.д. | | | | |С.Аржевітіна вручено 07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7202 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори Президента | | | | |України" щодо обов'язкових теледебатів| | | | |у разі призначення повторного | | | | |голосування (проект н.д. І.Геращенко | | | | |вручено 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7229 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори депутатів | | | | |Верховної Ради Автономної Республіки | | | | |Крим, місцевих рад та сільських, | | | | |селищних, міських голів" (щодо | | | | |відповідальності за висування членів | | | | |політичної партії від іншої політичної| | | | |партії) (проект н.д. К.Лук'янової | | | | |вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7253 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо вдосконалення процедури | | | | |реєстрації політичних партій) (проект | | | | |н.д. С.Власенка вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7256 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо додаткових гарантій реалізації | | | | |прав територіальної громади у | | | | |представницьких органах місцевого | | | | |самоврядування) (проект н.д. А.Яценюка| | | | |вручено 20.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7262 |Проект Закону про громадські |О.Омельченко | |7262-1 |організації (проект н.д. В.Мойсика | | | | |вручено 19.10.2010, проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка - 04.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7269 |Проект Закону про регулювання |О.Омельченко | | | |лобістської діяльності в Україні | | | | |(проект н.д. В.Коновалюка вручено | | | | |22.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7282 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законів України щодо заборони | | | | |проведення перевірок засобів масової | | | | |інформації у період передвиборної | | | | |агітації (проект н.д. І.Геращенко | | | | |вручено 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7307 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про столицю України - | | | | |місто-герой Київ" (щодо порядку | | | | |утворення районних рад) (друге | | | | |читання) (доручення від 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7319 |Проект Постанови про заслуховування |О.Омельченко | | | |інформації Генерального прокурора | | | | |України Медведька О.І. щодо фактів | | | | |порушення виборчого законодавства в | | | | |ході підготовки та проведення чергових| | | | |виборів депутатів місцевих рад та | | | | |сільських, селищних, міських голів у | | | | |жовтні 2010 року (проект н.д. О.Боднар| | | | |вручено 03.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7320 |Проект Постанови про визнання в деяких|О.Омельченко | | | |виборчих округах виборів депутатів | | | | |місцевих рад та міського голови | | | | |31 жовтня 2010 року такими, що не | | | | |відбулися (проект н.д. О.Боднар | | | | |вручено 01.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7336 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законів України щодо | | | | |забезпечення безперешкодної діяльності| | | | |засобів масової інформації у ході | | | | |виборчого процесу (проект н.д. | | | | |І.Деньковича вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7344 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |статті 23 Закону України "Про місцеві | | | | |державні адміністрації" (щодо | | | | |повноважень місцевих державних | | | | |адміністрацій) (друге читання) | | | | |(доручення від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7345 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
| | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо скорочення переліку державних | | | | |нагород, розширення обсягу прав | | | | |нагороджених осіб, встановлення | | | | |обмежень у нагородженні державними | | | | |нагородами певних суб'єктів) (проект | | | | |н.д. С.Власенка вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7374 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |обмеження максимального розміру пенсії| | | | |та скасування грошової допомоги при | | | | |виході на пенсію для осіб, | | | | |уповноважених на виконання функцій | | | | |держави (проект н.д. Д.Ветвицького | | | | |вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7480 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про вибори депутатів | | | | |Верховної Ради Автономної Республіки | | | | |Крим, місцевих рад та сільських, | | | | |селищних, міських голів" (щодо | | | | |порядку формування територіальних | | | | |виборчих комісій) (проект н.д. | | | | |М.Катеринчука вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2443 |Проект Закону про мораторій на зміну |А.Семинога | | | |цільового призначення земельних | | | | |ділянок рекреаційного призначення в | | | | |містах та інших населених пунктах | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |20.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2634 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Водного кодексу України (повторне | | | | |друге читання) (доручення від | | | | |01.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4628 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про мисливське | | | | |господарство та полювання" (щодо | | | | |покращення охорони деяких видів | | | | |тварин, внесених до Конвенції | | | | |1979 року про охорону дикої флори | | | | |і фауни та природних середовищ | | | | |існування в Європі) (друге читання) | | | | |(доручення від 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6458-1 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про тваринний світ" | | | | |(щодо посилення заходів по боротьбі з | | | | |браконьєрством) (повторне перше | | | | |читання) (доопрацьований проект н.д. | | | | |М.Томенка вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7335 |Проект Закону про внесення зміни до |А.Семинога | | | |Закону України "Про тваринний світ" | | | | |(щодо збереження диких птахів) (друге | | | | |читання) (доручення від 24.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7360 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про затвердження | | | | |Загальнодержавної програми розвитку | | | | |мінерально-сировинної бази України на | | | | |період до 2010 року" (друге читання) | | | | |(доручення від 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7393 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про охорону | | | | |навколишнього природного середовища" | | | | |(щодо захисту екологічних прав | | | | |громадян) (проект н.д. О.Голуба | | | | |вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7421 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про природно- | | | | |заповідний фонд України" щодо зони | | | | |антропогенних ландшафтів (проект н.д. | | | | |І.Рибакова вручено 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7559 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |статті 23 Кодексу України про надра | | | | |(щодо видобування підземних вод для | | | | |технологічних потреб) (проект н.д. | | | | |І.Палиці вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0874 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |удосконалення процедур відновлення | | | | |платоспроможності боржника) (друге | | | | |читання) (доручення від 12.12.2006) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0878 |Проект Закону про Національний |О.Ткаченко | | | |демографічний регістр (друге читання) | | | | |(доручення від 15.12.2006) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0887 |Проект Постанови про схвалення проекту|О.Ткаченко | | | |Основних напрямів економічного, | | | | |соціального та природоохоронного | | | | |розвитку України до 2020 року (друге | | | | |читання) (доручення від 07.02.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0902 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про особливості | | | | |приватизації об'єктів незавершеного | | | | |будівництва" (друге читання) | | | | |(доручення від 21.03.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0943 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про державне | | | | |замовлення для задоволення | | | | |пріоритетних державних потреб" (друге | | | | |читання) (доручення від 24.04.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0971 |Проект Закону про товарну біржу (друге|О.Ткаченко | | | |читання) (доручення від 15.06.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0974 |Проект Закону про державні унітарні |О.Ткаченко | | | |підприємства (друге читання) | | | | |(доручення від 19.06.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0975 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань аудиторської діяльності (друге | | | | |читання) (доручення від 19.06.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1263 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Ткаченко | | | |статті 26 Закону України "Про захист | | | | |прав споживачів" (щодо надання | | | | |документів, які підтверджують вартість| | | | |продукції) (проект н.д. Ю.Мірошниченка| | | | |вручено 25.01.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2059 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України (щодо кількості| | | | |учасників товариства з обмеженою | | | | |відповідальністю) (друге читання) | | | | |(доручення від 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3419-VI ( 3419-17 )
від 19.05.2011 }
|2066 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко |
| | |Закону України "Про захист | | | | |національного товаровиробника від | | | | |демпінгового імпорту" (щодо порядку | | | | |порушення антидемпінгової процедури) | | | | |(проект н.д. І.Рибакова вручено | | | | |21.02.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2080 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про введення мораторію| | | | |на примусову реалізацію майна" (щодо | | | | |терміну дії мораторію) (проект н.д. | | | | |М.Комара вручено 21.02.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2208 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | |2209 |Закону України "Про перелік об'єктів | | |2217 |права державної власності, що не | | |2633 |підлягають приватизації" (проекти н.д.| | |4091 |Є.Мармазова вручено 18.03.2008 та | | |5365 |01.04.2008, проект н.д. В.Бондика - | | |5504 |18.06.2008, проект н.д. | | |6399 |Н.Королевської - 03.03.2009, проект | | | | |н.д. В.Павленка - 01.12.2009, проект | | | | |н.д. Г.Смітюха - 19.01.2010, проект | | | | |н.д. В.Бондаренка - 20.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2398 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Господарського кодексу України (щодо | | | | |фізичних осіб та фізичних осіб | | | | |підприємців) (проект н.д. І.Горіної | | | | |вручено на заміну 14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2440 |Проект Закону про визначення механізму|О.Ткаченко | | | |конкурентної реалізації окремих видів | | | | |державного майна та майна, що перейшло| | | | |у державну власність (проект н.д. | | | | |В.Шпака вручено 13.05.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2617 |Проект Закону про комунальну власність|О.Ткаченко | | | |в Україні (проект н.д. З.Шкутяка | | | | |вручено 17.06.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2696 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 60 Закону України "Про захист | | | | |економічної конкуренції" (щодо | | | | |оскарження рішень, дій або | | | | |бездіяльності органів Антимонопольного| | | | |комітету України) (проект н.д. | | | | |В.Пилипенка вручено 08.07.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2714 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про захист прав | | | | |споживачів" (щодо уточнення визначення| | | | |термінів та положень закону стосовно | | | | |прав споживачів) (проект н.д. | | | | |К.Ляпіної вручено 02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2751 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про спеціальний режим | | | | |інвестиційної та інноваційної | | | | |діяльності технологічних парків" (щодо| | | | |"Хемо-Поль", м. Теплодар, Одеська | | | | |область) (проект н.д. С.Гриневецького | | | | |вручено 02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2788 |Проект Закону про облік та технічну |О.Ткаченко | | | |інвентаризацію об'єктів нерухомого | | | | |майна, права на які підлягають | | | | |державній реєстрації (проект н.д. | | | | |О.Омельченка вручено 24.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3174 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | |3174-1 |Закону України "Про господарські | | | | |товариства" (щодо зменшення кворуму | | | | |для проведення повторних загальних | | | | |зборів) (проект н.д. М.Соколова | | | | |вручено 23.09.2008, проект н.д. | | | | |А.Найдьонова - 01.10.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3241 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про захист прав | | | | |споживачів" (щодо інформування | | | | |споживача про причини відмови в | | | | |наданні кредиту) (проект н.д. | | | | |О.Зарубінського вручено 21.10.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3557-VI ( 3557-17 )
від 05.07.2011 }
|3285 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко |
| | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |вдосконалення законодавства про | | | | |господарські товариства (повторне | | | | |друге читання) (доручення від | | | | |21.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3347 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України (щодо мораторію| | | | |на приватизацію майна культового | | | | |призначення) (проект н.д. О.Боднар | | | | |вручено 13.11.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3436 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про захист економічної| | | | |конкуренції" (друге читання) | | | | |(доручення від 14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3454 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 17 Закону України "Про оренду | | | | |державного та комунального майна" | | | | |(щодо збільшення терміну дії договору | | | | |оренди з метою мінімізації впливу | | | | |наслідків фінансової кризи на | | | | |суб'єктів малого і середнього бізнесу)| | | | |(проект н.д. В.Бондаренка вручено | | | | |11.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3512 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про спеціальний режим | | | | |інвестиційної діяльності на територіях| | | | |пріоритетного розвитку в Чернігівській| | | | |області" (щодо відновлення податкових | | | | |пільг) (проект н.д. М.Комара вручено | | | | |23.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3528 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про відновлення | | | | |платоспроможності боржника або | | | | |визнання його банкрутом" (щодо | | | | |припинення провадження у справі про | | | | |банкрутство) (друге читання) | | | | |(доручення від 06.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3531 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |вжиття антикризових заходів та | | | | |покращення інвестиційного клімату в | | | | |державі (проект н.д. О.Ткаченка | | | | |вручено на заміну 13.01.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3545 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо залучення інвестицій житлово- | | | | |будівельних кооперативів у масове | | | | |житлове будівництво) (проект н.д. | | | | |О.Фельдмана вручено 13.01.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3559 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про приватизацію | | | | |невеликих державних підприємств (малу | | | | |приватизацію)" щодо державного | | | | |сприяння малій приватизації (проект | | | | |н.д. В.Ландіка вручено 13.01.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3579-1 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 26 Закону України "Про захист | | | | |прав споживачів" (щодо проведення | | | | |експертизи продукції неналежної | | | | |якості) (повторне перше читання за | | | | |дорученням від 04.06.2009, | | | | |доопрацьований проект н.д. | | | | |Ю.Кармазіна вручено 10.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3600 |Проект Закону про державну підтримку |О.Ткаченко | | | |авіаційного лізингу (проект н.д. | | | | |В.Богуслаєва вручено 03.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3662 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про аудиторську | | | | |діяльність" (щодо вдосконалення | | | | |окремих положень) (друге читання) | | | | |(доручення від 23.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4060 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо врегулювання процесів управління| | | | |державним майном) (повторне перше | | | | |читання) (доручення від 09.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4226 |Проект Закону про мораторій на |О.Ткаченко | | | |приватизацію прибуткових державних та | | | | |комунальних підприємств (до 2012 року)| | | | |(проект н.д. В.Даниленка вручено | | | | |31.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4384 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 4 Закону України "Про оренду | | | | |державного та комунального майна" | | | | |(щодо зміни переліку об'єктів оренди з| | | | |метою мінімізації впливу наслідків | | | | |фінансової кризи) (проект н.д. | | | | |В.Кравчука вручено | | | | |на заміну 10.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4407 |Проект Закону про економічні засади |О.Ткаченко | | | |поводження з окремими видами майна | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |03.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4487 |Проект Закону про регулювання |О.Ткаченко | |4487-1 |оціночної діяльності в Україні (проект| | | | |н.д. К.Куликова вручено 19.05.2009, | | | | |проект н.д. О.Бондаря - 02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4530 |ДП |Закон України "Про повернення у |О.Ткаченко | | | |державну власність цілісного майнового| | | | |комплексу товариства з обмеженою | | | | |відповідальністю "Херсонський | | | | |машинобудівний завод" з пропозиціями | | | | |Президента України від 25.11.2010 | | | | |(вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4552 |УП |Закон України "Про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України щодо | | | | |запобігання відчуженню об'єктів права | | | | |державної власності, що не підлягають | | | | |приватизації" з пропозиціями | | | | |Президента України від 28.07.2010 | | | | |(вручено 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4637 |Проект Закону про спеціальний режим |О.Ткаченко | | | |інвестиційної діяльності на територіях| | | | |пріоритетного розвитку в Хмельницькій | | | | |області (нова редакція) (проект н.д. | | | | |Л.Бірюка вручено 23.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4651 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Ткаченко | | | |Господарського кодексу України (щодо | | | | |обмежень у здійсненні підприємницької | | | | |діяльності) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 23.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4696 |Проект Постанови про впорядкування |О.Ткаченко | | | |використання об'єктів державної | | | | |власності, що перебувають в управлінні| | | | |Державного управління справами (проект| | | | |н.д. Г.Москаля вручено 07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3033-VI ( 3033-17 )
від 16.02.2011 }
|4709 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко |
| | |Закону України "Про оцінку майна, | | | | |майнових прав та професійну оціночну | | | | |діяльність в Україні" та інших | | | | |законодавчих актів України (щодо | | | | |усунення корупційних механізмів та | | | | |недопущення монополізації) (проект | | | | |н.д. О.Боднар вручено 07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4780 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 7 Закону України "Про передачу | | | | |об'єктів права державної та | | | | |комунальної власності" (проект н.д. | | | | |З.Шишкіної вручено 10.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4813 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про концесії" щодо | | | | |обмеження надання у концесію деяких | | | | |об'єктів державної чи комунальної | | | | |власності (проект н.д. О.Новікова | | | | |вручено 16.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5048 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України щодо | | | | |удосконалення окремих положень з | | | | |питань приватизації (проект н.д. | | | | |В.Пилипенка вручено 01.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5090 |Проект Постанови про мораторій на |О.Ткаченко | | | |приватизацію державних та комунальних | | | | |підприємств (до прийняття Державної | | | | |програми приватизації на | | | | |2008-2012 роки) (проект н.д. А.Яценюка| | | | |вручено 08.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5132 |Проект Закону про спеціальний режим |О.Ткаченко | | | |інвестиційної діяльності щодо розвитку| | | | |високотехнологічного машинобудування | | | | |на території міста Харкова (проект | | | | |н.д. О.Фельдмана вручено 22.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5148 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |акредитації на території України | | | | |відокремлених підрозділів іноземних | | | | |юридичних осіб (друге читання) | | | | |(доручення від 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5183 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про акціонерні | | | | |товариства" (щодо забезпечення права | | | | |власників простих акцій на отримання | | | | |дивідендів) (проект н.д. | | | | |А.Павловського вручено 06.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5206 |Проект Закону про передачу державного |О.Ткаченко | | | |пакета акцій ВАТ "Херсонська ТЕЦ" в | | | | |комунальну власність Херсонської | | | | |міської ради (проект н.д. Ю.Одарченка | | | | |вручено 20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5328 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |спільної діяльності (друге читання) | | | | |(доручення від 04.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5375 |Проект Закону про аудиторську |О.Ткаченко | | | |діяльність (проект н.д. М.Катеринчука | | | | |вручено на заміну 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5435 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про бухгалтерський | | | | |облік та фінансову звітність в | | | | |Україні" (нова редакція) (проект н.д. | | | | |І.Белоусової вручено 17.12.2009, | | | | |подання Комітету - 22.12.2009, | | | | |відкладено 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5449 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про приватизацію | | | | |невеликих державних підприємств (малу | | | | |приватизацію)" (про заборону | | | | |приватизації приміщень, де | | | | |розміщаються бібліотеки, книгарні та | | | | |державні видавництва) (повторне друге | | | | |читання) (доручення від 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5454 |Проект Постанови про затвердження |О.Ткаченко | | | |завдань Загальнодержавної економічної | | | | |програми з розвитку державних лотерей | | | | |та їх соціальної спрямованості (проект| | | | |н.д. А.Яценка вручено 22.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5499 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про захист | | | | |національного товаровиробника від | | | | |демпінгового імпорту" (проект н.д. | | | | |С.Осики вручено 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5507 |Проект Закону про товариства з |О.Ткаченко | | | |обмеженою відповідальністю (проект | | | | |н.д. М.Шершуна вручено 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6216 |ДП |Закон України "Про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про акціонерні | | | | |товариства" щодо вдосконалення | | | | |механізму діяльності акціонерних | | | | |товариств" з пропозиціями Президента | | | | |України від 11.01.2011 (вручено | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6281 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про відновлення | | | | |платоспроможності боржника або | | | | |визнання його банкрутом" (щодо захисту| | | | |прав фізичних осіб - довірителів за | | | | |договорами про участь у фінансуванні | | | | |будівництва житла) (проект н.д. | | | | |О.Білозір вручено 13.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6293 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | |6293-1 |частини першої пункту 1 статті 24, | | | | |частини першої пункту 5 Прикінцевих | | | | |та Перехідних положень Закону України | | | | |"Про акціонерні товариства" (проект | | | | |н.д. А.Кінаха вручено 15.04.2010, | | | | |проект н.д. І.Бережної - 27.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6303 |Проект Закону про спеціальний режим |О.Ткаченко | | | |інвестиційної діяльності на територіях| | | | |пріоритетного розвитку в Херсонській | | | | |області (проект н.д. Ю.Одарченка | | | | |вручено 15.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3469-VI ( 3469-17 )
від 02.06.2011 }
|6347 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко |
| | |статей 55 та 252 Господарського | | | | |кодексу України (щодо уточнення | | | | |визначення суб'єктів господарювання) | | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6352 |Проект Закону про території |О.Ткаченко | | | |перспективного розвитку (проект н.д. | | | | |Н.Королевської вручено 11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6363 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про режим іноземного | | | | |інвестування" (проект н.д. С.Терьохіна| | | | |вручено 11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6394 |Проект Закону про порядок продажу на |О.Ткаченко | | | |аукціоні об'єктів комунальної | | | | |власності територіальних громад міст, | | | | |селищ, сіл (проект н.д. Я.Джоджика | | | | |вручено 18.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6436 |УП |Закон України "Про збереження |О.Ткаченко | | | |оздоровчих закладів, що знаходяться в | | | | |державній та комунальній власності" з | | | | |пропозиціями Президента України від | | | | |11.01.2011 (вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6504 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України щодо зменшення | | | | |кворуму для проведення повторних | | | | |загальних зборів господарського | | | | |товариства (від 09.06.2010 | | | | |N 7231/0/2-10 вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6519 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про стимулювання | | | | |розвитку регіонів" (щодо розширення | | | | |груп територій, які визнаються | | | | |депресивними, та надання їм такого | | | | |статусу) (проект н.д. О.Єфремова | | | | |вручено 17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6569 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про стимулювання | | | | |розвитку регіонів" щодо визнання | | | | |територій депресивними (проект н.д. | | | | |Н.Королевської вручено 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6582 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Господарського кодексу України (щодо | | | | |монополії Національного банку України | | | | |на виробництво бланків цінних паперів,| | | | |документів суворої звітності, | | | | |акцизних марок, захисних | | | | |голографічних елементів) (проект н.д. | | | | |А.Яценюка вручено 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6612 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо вдосконалення процедур | | | | |банкрутства та особливостей | | | | |ліцензування діяльності арбітражних | | | | |керуючих) (друге читання) (доручення | | | | |від 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7002 |Проект Закону про аукціони (проект |О.Ткаченко | | | |н.д. В.Лук'янова вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7005 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |поновлення спеціального режиму | | | | |інвестиційної діяльності на території | | | | |міста Шостки Сумської області) (проект| | | | |н.д. В.Даниленка вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7014 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України з питань | | | | |захисту національного товаровиробника | | | | |від субсидованого та зростаючого | | | | |імпорту (проект н.д. С.Осики вручено | | | | |07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7093 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 15 Закону України "Про захист | | | | |прав споживачів" (щодо інформації про | | | | |харчову продукцію) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 09.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7098 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |орендних відносин (друге читання) | | | | |(доручення від 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7133 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо | | | | |зебезпечення підготовки та участі у | | | | |спортивних змаганнях і заходах | | | | |всеукраїнського та міжнародного рівня)| | | | |(проект н.д. М.Томенка вручено | | | | |22.09.2010, подання Комітету - | | | | |30.11.2010, відкладено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7221 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (проект н.д. | | | | |Ю.Кармазіна вручено 07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7244 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України щодо державної | | | | |реєстрації речових прав на нерухоме | | | | |майно та їх обтяжень (проект н.д. | | | | |В.Коновалюка вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7255 |Проект Закону про території |О.Ткаченко | | | |пріоритетного розвитку (проект н.д. | | | | |О.Тищенка вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7264 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань ціноутворення (щодо | | | | |вдосконалення контролю за цінами на | | | | |споживчому ринку) (друге читання) | | | | |(доручення від 17.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7301 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Ткаченко | | | |статті 2 Закону України "Про | | | | |здійснення державних закупівель" (щодо| | | | |здійснення закупівель технічних та | | | | |інших засобів реабілітації) (проект | | | | |н.д. П.Цибенка вручено 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7329 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України щодо | | | | |вдосконалення процедур банкрутства | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7334 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо | | | | |особливостей закупівлі підприємствами | | | | |авіаційної промисловості та придбання | | | | |вітчизняної техніки і обладнання для | | | | |агропромислового комплексу на умовах | | | | |фінансового лізингу) (проект н.д. | | | | |В.Шпака вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7348 |ДП |Закон України "Про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |законів України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" та "Про | | | | |організацію та проведення фінальної | | | | |частини чемпіонату Європи 2012 року з | | | | |футболу в Україні" з пропозиціями | | | | |Президента України від 11.01.2011 | | | | |(вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7358 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо | | | | |виготовлення номерних знаків для | | | | |транспортних засобів) (проект н.д. | | | | |О.Зарубінського вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7363 |Проект Закону про особливості |О.Ткаченко | | | |здійснення закупівель за державні | | | | |кошти телекомунікаційних послуг, у | | | | |тому числі з трансляції радіо- та | | | | |телесигналів для розповсюдження радіо-| | | | |та телепрограм (за винятком послуг | | | | |мобільного зв'язку та послуг доступу | | | | |до Інтернету) (проект н.д. Ю.Мороко | | | | |вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7378 |Проект Закону про передачу, примусове |О.Ткаченко | | | |відчуження або вилучення майна в | | | | |умовах правового режиму воєнного чи | | | | |надзвичайного стану (від 17.11.2010 | | | | |N 14639/0/2-10 вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7383 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо | | | | |вдосконалення процедури закупівель | | | | |послуг з наукових досліджень і | | | | |розробок) (проект н.д. В.Каплієнка | | | | |вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7392 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо робіт із | | | | |стандартизації та метрології) (проект | | | | |н.д. Є.Мармазова вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7402 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про угоди про розподіл| | | | |продукції" (щодо державних гарантій) | | | | |(проект н.д. О.Горошкевича вручено | | | | |01.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7419 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |удосконалення регулювання у сфері | | | | |захисту економічної конкуренції) (від | | | | |02.12.2010 N 15289/0/2-10 вручено | | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7494 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 2 Закону України "Про | | | | |здійснення державних закупівель" (щодо| | | | |особливостей закупівлі установами | | | | |виконання покарань) (проект н.д. | | | | |В.Грицака вручено 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7509 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Ткаченко | | | |статті 23 Закону України "Про | | | | |акціонерні товариства" (щодо випуску | | | | |акцій) (від 22.12.2010 N 16416/0/2-10 | | | | |вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7543 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 24 Господарського кодексу | | | | |України (щодо особливостей управління | | | | |господарською діяльністю у | | | | |комунальному секторі економіки) | | | | |(проект н.д. Н.Королевської вручено | | | | |12.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8004 |Проект Закону про спрощення реалізації|О.Ткаченко | | | |інвестиційних проектів та | | | | |запровадження спеціального режиму | | | | |інвестиційної діяльності в Сумській | | | | |області (проект н.д. В.Бондика вручено| | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8010 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо сфери | | | | |застосування Закону) (проект н.д. | | | | |В.Забарського вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6420 |Проект Постанови про внесення змін до |Б.Тарасюк | | | |Постанови Верховної Ради України "Про | | | | |питання вступу України до Організації | | | | |Північноатлантичного договору (НАТО)" | | | | |(щодо вступу України до військово- | | | | |політичних союзів) (проект н.д. | | | | |А.Яценюка вручено 01.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7504 |Проект Постанови про Заяву Верховної |Б.Тарасюк | | | |Ради України "Про співробітництво між | | | | |Україною та Європейським Союзом у | | | | |візовій сфері" (проект н.д. Б.Тарасюка| | | | |вручено 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2105 |Проект Закону про обіг зброї |В.Швець | | | |невійськового призначення (друге | | | | |читання) (доручення від 14.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2491 |Проект Закону про прокуратуру (друге |В.Швець | | | |читання) (доручення від 14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|3204 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статті 181 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |встановлення відповідальності за | | | | |участь та організацію азартних ігор з | | | | |використанням інформаційно- | | | | |телекомунікаційних мереж та засобів | | | | |зв'язку) (проект н.д. А.Семиноги | | | | |вручено 26.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3225 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 191 Кримінального кодексу | | | | |України щодо кримінальної | | | | |відповідальності за незаконне | | | | |встановлення контролю над юридичною | | | | |особою чи її активами (проект н.д. | | | | |В.Грицака вручено 01.10.2008, подання | | | | |Комітету - 09.06.2009, відкладено | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3267 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо збільшення | | | | |штрафних санкцій) (проект н.д. | | | | |М.Рудченка вручено 21.10.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3412 |Проект Закону про пробацію (проект |В.Швець | | | |н.д. В.Швеця вручено 02.12.2009, | | | | |подання Комітету - 04.09.2009, | | | | |відкладено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3413 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо гуманізації кримінального | | | | |законодавства та організаційно- | | | | |правових передумов впровадження | | | | |пробації) (проект н.д. В.Швеця вручено| | | | |02.12.2008, подання Комітету - | | | | |08.09.2009, відкладено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3418 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо вдосконалення законодавства у | | | | |сфері забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху) (проект н.д. В.Писаренка вручено| | | | |04.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3419 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо встановлення | | | | |відповідальності за незаконне | | | | |обмеження прав на користування | | | | |транспортним засобом чи його | | | | |експлуатацію) (проект н.д. В.Писаренка| | | | |вручено 04.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3481 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо продовження | | | | |строку адміністративного затримання | | | | |виключно за рішенням суду) (проект | | | | |н.д. О.Фельдмана вручено 17.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4009 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо посилення боротьби з порушеннями| | | | |правил використання об'єктів | | | | |тваринного світу) (проект н.д. | | | | |О.Слободяна вручено 06.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|4056 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статей 174, 190, 191, 192, 193, 194, | | | | |195, 265 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (проект| | | | |н.д. В.Мойсика вручено 17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4061 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 36-1 Закону України "Про | | | | |прокуратуру" щодо розширення підстав | | | | |для права представництва прокуратурою | | | | |інтересів громадянина в суді (проект | | | | |н.д. С.Піскуна вручено 17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4107 |Проекти законів про внесення змін до |В.Швець | |4134 |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення та до Кримінального | | | | |кодексу України (щодо визначення | | | | |розміру штрафів) (повторне перше | | | | |читання) (доручення від 19.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4137 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |окремих законодавчих актів України | | | | |(щодо попередження про використання | | | | |засобів фото- та відеоспостереження за| | | | |учасниками дорожнього руху) | | | | |(проект н.д. О.Зарубінського | | | | |вручено 05.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|4174 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо використання | | | | |відеоконференцзв'язку) (проект н.д. | | | | |В.Мойсика вручено 17.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4219 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо забезпечення | | | | |безпеки дорожнього руху (проект н.д. | | | | |О.Новікова вручено 19.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4315 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 272 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |осіб, які не можуть бути допитані як | | | | |свідки) (проект н.д. О.Стешенка | | | | |вручено 14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4403 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |підвищення захисту прав громадян у | | | | |сфері безпеки дорожнього руху (проект | | | | |н.д. С.Олійника вручено 12.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4404 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 166-5 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |захисту банківського вкладу) (проект | | | | |н.д. А.Павловського вручено на заміну | | | | |17.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4435 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо посилення прав | | | | |громадян у сфері безпеки дорожнього | | | | |руху) (проект н.д. І.Кріля вручено | | | | |12.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3606-VI ( 3606-17 )
від 07.07.2011 }
|4439 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статей 51-2 і 164-9 Кодексу України | | | | |про адміністративні правопорушення | | | | |(щодо порушення права інтелектуальної | | | | |власності) (проект н.д. Ю.Мірошниченка| | | | |вручено 12.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4446 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |вдосконалення відносин у сфері | | | | |притягнення до відповідальності за | | | | |порушення правил дорожнього руху | | | | |(проект н.д. В.Каплієнка вручено | | | | |12.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3606-VI ( 3606-17 )
від 07.07.2011 }
|4479 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо відповідальності | | | | |за невиконання законних вимог | | | | |народного депутата України) | | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка | | | | |вручено 19.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4505 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо уточнення підслідності) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |30.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4534 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | |4534-1 |деяких законів України щодо | | | | |встановлення покарання за незаконне | | | | |виготовлення, придбання, носіння або | | | | |збут державних нагород (проект н.д. | | | | |О.Стешенка вручено | | | | |на заміну 20.10.2009, | | | | |проект н.д. К.Куликова - 20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4592 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо підвищення | | | | |розміру штрафу за адміністративні | | | | |правопорушення в галузі житлово- | | | | |комунального господарства та | | | | |благоустрою) (проект н.д. В.Ландіка | | | | |вручено 09.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4736 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України щодо | | | | |посилення відповідальності за | | | | |фальшування марок акцизного збору | | | | |(проект н.д. В.Грицака вручено на | | | | |заміну 07.07.2009, подання Комітету - | | | | |04.09.2009, відкладено 21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4753 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо відповідальності | | | | |за правопорушення, скоєні на | | | | |автомобільному транспорті) (проект | | | | |н.д. І.Шкірі вручено 07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4812 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо порушення правил | | | | |утримання собак і котів та | | | | |встановлення відповідальності за | | | | |допущення володільцем агресивного | | | | |поводження собаки, що створює загрозу | | | | |безпеці людини (проект н.д. О.Новікова| | | | |вручено на заміну 10.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4824 |Проект Закону про охоронну діяльність |В.Швець | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |05.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4829 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про міліцію" (щодо | | | | |обов'язків та прав міліції при | | | | |забезпеченні дозвільної системи | | | | |органами внутрішніх справ) (проект | | | | |н.д. В.Грицака вручено 01.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5066 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законів України щодо скасування| | | | |державного технічного огляду | | | | |транспортних засобів (проект н.д. | | | | |А.Гриценка вручено 04.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5076 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 321-4 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |уточнення строку адміністративного | | | | |арешту) (проект н.д. С.Кошина вручено | | | | |04.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5117 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |законодавчих актів України щодо | | | | |забезпечення чистоти територій (проект| | | | |н.д. О.Зарубінського вручено | | | | |22.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5139 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |забезпечення прав учасників дорожнього| | | | |руху (проект н.д. В.Барвіненка вручено| | | | |22.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5158 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо порушень у сфері | | | | |торгівлі (проект н.д. Г.Москаля | | | | |вручено 24.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5170 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо посилення | | | | |відповідальності за випалювання | | | | |рослинності або її залишків) (проект | | | | |н.д. Ю.Кармазіна вручено на заміну | | | | |02.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5171 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |посилення відповідальності за | | | | |випалювання рослинності або її | | | | |залишків) (друге читання) (доручення | | | | |від 15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|5178 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |встановлення відповідальності за | | | | |порушення встановлених правил | | | | |виробництва, виготовлення, придбання, | | | | |перевезення, пересилання, зберігання, | | | | |відпуску та обліку комбінованих | | | | |лікарських засобів (проект н.д. | | | | |В.Малишева вручено 06.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5215 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо захисту | | | | |економічної конкуренції (проект н.д. | | | | |С.Осики вручено 20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5216 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України щодо | | | | |Переліку майна, що не підлягає | | | | |конфіскації за судовим вироком (проект| | | | |н.д. Ю.Прокопчука вручено 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5220 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |підвищення безпеки дорожнього руху | | | | |(проект н.д. Г.Москаля вручено | | | | |20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5223 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо встановлення кримінальної | | | | |відповідальності за користування | | | | |послугами осіб, які займаються | | | | |проституцією) (проект н.д. К.Куликова | | | | |вручено 20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Законопроект (реєстр. N 5247-1) знято з розгляду на підставі
Постанови ВР N 3606-VI ( 3606-17 ) від 07.07.2011 }
|5247 |Проект Закону про основи запобігання |В.Швець |
|5247-1 |та протидії пропаганді нацизму і | | | | |фашизму в Україні (проект н.д. | | | | |О.Царьова вручено 03.11.2009, проект | | | | |н.д. Ю.Мірошниченка - 17.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5272 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статей 283 та 308 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення щодо | | | | |сплати подвійного розміру штрафу | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5335 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо дотримання таємниці | | | | |сповіді) (проект н.д. В.Марущенка | | | | |вручено 17.11.2009, подання Комітету -| | | | |02.02.2010, відкладено 15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5427 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України щодо | | | | |вдосконалення механізму кримінальної | | | | |відповідальності за шахрайство з | | | | |фінансовими ресурсами (друге читання) | | | | |(доручення від 15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5428 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |вдосконалення кримінальної та | | | | |адміністративної відповідальності за | | | | |злочини та інші правопорушення у сфері| | | | |службової діяльності (проект н.д. | | | | |В.Мойсика вручено 15.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5478 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про оперативно- | | | | |розшукову діяльність" (щодо надання | | | | |митним органам права здійснювати | | | | |оперативно-розшукову діяльність) | | | | |(проект н.д. І.Калєтніка вручено | | | | |19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5479 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо надання митним органам | | | | |права досудового слідства у справах | | | | |про контрабанду) (проект н.д. | | | | |І.Калєтніка вручено 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3606-VI ( 3606-17 )
від 07.07.2011 }
|6005 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Швець |
| | |статті 11 Закону України "Про міліцію"| | | | |(щодо посилення гарантій адвокатської | | | | |діяльності) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 02.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6043 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України щодо | | | | |правового статусу потерпілого від | | | | |злочину (проект н.д. В.Мойсика вручено| | | | |09.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3606-VI ( 3606-17 )
від 07.07.2011 }
|6067 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо відповідальності | | | | |за порушення вимог законодавства про | | | | |зайнятість населення) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено на заміну | | | | |02.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6121 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статей 122 і 124 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |регулювання відносин у сфері | | | | |дорожнього руху) (проект н.д. | | | | |А.Гриценка вручено 03.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6141 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо посилення | | | | |відповідальності за забруднення лісів)| | | | |(проект н.д. А.Павловського вручено | | | | |10.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6288 |Проект Закону про приватну детективну |В.Швець | | | |(розшукову) діяльність (проект н.д. | | | | |В.Мойсика вручено 14.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6339 |Проект Закону про внесення доповнення |В.Швець | | | |до статті 164 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення щодо | | | | |скасування відповідальності за | | | | |провадження господарської діяльності | | | | |із застосуванням принципу мовчазної | | | | |згоди (друге читання) (доручення від | | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6418 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 17 Закону України "Про міліцію"| | | | |(щодо вимог до осіб, які приймаються | | | | |на службу до міліції) (проект н.д. | | | | |В.Деревляного вручено 01.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6442 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про порядок | | | | |відшкодування шкоди, завданої | | | | |громадянинові незаконними діями | | | | |органів дізнання, досудового слідства,| | | | |прокуратури і суду" (щодо шкоди, | | | | |завданої порушенням процесуальних | | | | |строків) (проект н.д. М.Катеринчука | | | | |вручено 03.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6455 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законів України (щодо | | | | |погодження кандидатур для призначення | | | | |на посади та звільнення з посад | | | | |керівників у правоохоронних органах | | | | |України) (проект н.д. А.Кожем'якіна | | | | |вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6480 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статей 255, 265-2, 321-1, 322 Кодексу | | | | |України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо удосконалення | | | | |окремих положень (проект н.д. | | | | |В.Чуднова вручено 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6505 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення відповідальності за окремі | | | | |правопорушення в житлово-комунальному | | | | |господарстві (повторне друге читання) | | | | |(доручення від 02.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6597 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законів України (щодо вилучення| | | | |деяких обставин, що виключають участь | | | | |у справі захисника) (проект н.д. | | | | |Г.Задирка вручено 02.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6610 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо додаткових заходів, спрямованих | | | | |на забезпечення дотримання правил | | | | |дорожнього руху з боку державних | | | | |службовців та інших осіб) (проект н.д.| | | | |А.Яценюка вручено 06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6681 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |кримінальної відповідальності за | | | | |ухилення від відбування покарання) | | | | |(проект н.д. В.Олійника вручено | | | | |07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6682-1 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про державну податкову| | | | |службу в Україні" (щодо структури | | | | |податкової міліції) (друге читання) | | | | |(доручення від 10.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7045 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про соціальну | | | | |адаптацію осіб, які відбували | | | | |покарання у виді обмеження волі або | | | | |позбавлення волі на певний строк" | | | | |(нова редакція) (друге читання) | | | | |(доручення від 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3606-VI ( 3606-17 )
від 07.07.2011 }
|7089 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статей 294 і 297 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |перегляду постанови судді у справі про| | | | |адміністративне правопорушення) | | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |08.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3587-VI ( 3587-17 )
від 05.07.2011 }
|7164 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |приведення кримінального законодавства| | | | |України у відповідність із нормами | | | | |міжнародного права) (проект н.д. | | | | |В.Швеця вручено 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3378-VI ( 3378-17 )
від 18.05.2011 }
|7189 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статті 138 Кримінального кодексу | | | | |України (щодо відповідальності за | | | | |незаконну лікувальну діяльність) | | | | |(проект н.д. В.Шемчука вручено | | | | |06.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7217 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про міліцію" (щодо | | | | |забезпечення моніторингу дотримання | | | | |прав людини) (проект н.д. В.Стретовича| | | | |вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3472-VI ( 3472-17 )
від 02.06.2011 }
|7219 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статей 228 і 253 Кримінально- | | | | |процесуального кодексу України (щодо | | | | |перевірки окремих слідчих дій) (проект| | | | |н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7247 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо повноважень | | | | |посадових осіб Військової служби | | | | |правопорядку у Збройних Силах України)| | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7254 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо встановлення адміністративної | | | | |відповідальності за порушення у сфері | | | | |державної реєстрації) (друге читання) | | | | |(доручення від 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7268 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо пожежної безпеки) (проект н.д. | | | | |В.Коновалюка вручено 22.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7278 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законів України щодо подання | | | | |невідкладної допомоги особам, які | | | | |перебувають у небезпечному для життя і| | | | |здоров'я стані (проект н.д. С.Гусарова| | | | |вручено 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7306 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України в | | | | |частині видачі особи (екстрадиції) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |24.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7322 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо посилення заходів | | | | |з охорони природи (проект н.д. | | | | |М.Томенка вручено 04.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7340 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального та Кримінально- | | | | |процесуального кодексів України (щодо | | | | |допиту неповнолітніх потерпілих і | | | | |свідків) (проект н.д. Є.Суслова | | | | |вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|7390 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо охорони дитини) | | | | |(проект н.д. В.Малишева вручено | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|7391 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кримінального та Кримінально- | | | | |процесуального кодексів України (щодо | | | | |захисту дитини від торгівлі людьми та | | | | |експлуатації) (проект н.д. В.Малишева | | | | |вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7474 |Проект Постанови про заслуховування |В.Швець | | | |інформації Міністра внутрішніх справ | | | | |України Могильова А.В. та Голови СБУ | | | | |Хорошковського В.І. щодо фактів | | | | |затримання журналістів співробітниками| | | | |вищевказаних відомств (проект н.д. | | | | |В.Ар'єва вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7483 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо посилення | | | | |відповідальності за окремі | | | | |правопорушення (проект н.д. В.Бевза | | | | |вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7484 |Проект Закону про впорядкування обігу |В.Швець | | | |нафтопродуктів (проект н.д. | | | | |М.Полянчича вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7497 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення відповідальності посадових | | | | |осіб органів державної влади та | | | | |органів місцевого самоврядування (від | | | | |21.12.2010 N 16304/0/2-10 вручено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7517 |Проект Закону про доповнення статті 5 |В.Швець | | | |Закону України "Про оперативно- | | | | |розшукову діяльність" щодо підрозділу | | | | |СБУ з контррозвідувального захисту | | | | |економіки держави (проект н.д. | | | | |Г.Москаля вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7535 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення відповідальності службових | | | | |осіб за перешкоджання підприємницькій | | | | |діяльності (проект н.д. Н.Королевської| | | | |вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7547 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про міліцію" щодо | | | | |вдосконалення системи кадрового | | | | |забезпечення органів внутрішніх справ | | | | |(проект н.д. В.Малишева вручено | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7561 |Проект Закону про вилучення статті 391|В.Швець |
| | |Кримінального кодексу України (проект | | | | |н.д. Є.Суслова вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8006 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо ознайомлення | | | | |обвинуваченого і захисника із | | | | |матеріалами кримінальної справи) | | | | |(проект н.д. І.Рибакова вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|8016 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо встановлення | | | | |відповідальності за невиконання вимог,| | | | |які стосуються розміщення та | | | | |експлуатації інформаційних | | | | |вказівників) (проект н.д. О.Тищенка | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8022 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законів України щодо скасування| | | | |податкової міліції (проект н.д. | | | | |А.Гриценка вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8023 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |протидії хабарництву (проект | | | | |н.д. А.Гриценка вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8033 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального, Кримінально- | | | | |процесуального кодексів України та | | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення (щодо відповідальності | | | | |за порушення порядку організації і | | | | |проведення масових заходів та масові | | | | |заворушення) (проект н.д. Ю.Кармазіна | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7493 |Проект Постанови про Заяву Верховної |О.Білорус | | | |Ради України "Про засудження | | | | |висловлювань, які нівелюють внесок | | | | |українського народу у перемогу над | | | | |фашизмом у Другій Світовій війні" | | | | |(проект н.д. І.Геращенко вручено | | | | |23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7496 |П· |Проект Закону про внесення змін до |О.Білорус | | | |деяких законодавчих актів України у | | | | |зв'язку з приєднанням України до | | | | |Конвенції про захист дітей та | | | | |співробітництво з питань міждержавного| | | | |усиновлення (від 21.12.2010 N 1-1/3059| | | | |вручено 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7558 |Проект Закону про внесення зміни до |О.Білорус | | | |статті 4 Закону України "Про порядок | | | | |виїзду з України та в'їзду в Україну | | | | |громадян України" (щодо порядку | | | | |оформлення виїзних документів за | | | | |кордон) (від 13.01.2011 N 326/0/2-11 | | | | |одержано 17.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4298 |Проект Закону про національний |В.Яворівський | | | |культурний продукт (проект н.д. | | | | |В.Кириленка вручено 06.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6024 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |деяких законів України щодо державної | | | | |підтримки благодійної діяльності | | | | |(проект н.д. Г.Смітюха вручено | | | | |09.02.2010, подання Комітету - | | | | |15.06.2010, відкладено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|6105 |Проект Закону про Національний музей |В.Яворівський |
| | |народної архітектури та побуту України| | | | |(проект н.д. В.Яворівського вручено | | | | |02.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6123 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |Закону України "Про свободу совісті та| | | | |релігійні організації" (щодо | | | | |соціального захисту студентів та | | | | |викладачів духовних навчальних | | | | |закладів) (проект н.д. В.Марущенка | | | | |вручено 04.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6223 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |Закону України "Про кінематографію" | | | | |(щодо забезпечення реалізації окремих | | | | |положень Конвенції про права дитини) | | | | |(проект н.д. О.Кондратюк вручено | | | | |30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6343 |Проект Закону про благодійництво та |В.Яворівський | | | |благодійні організації (нова редакція)| | | | |(проект н.д. Ю.Новікової вручено | | | | |11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6463 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |Закону України "Про кінематографію" | | | | |(щодо розповсюдження і демонстрування | | | | |іноземних фільмів) (проект н.д. | | | | |І.Геращенко вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7029 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |статті 15 Закону України "Про | | | | |кінематографію" щодо порядку видачі | | | | |державного посвідчення на право | | | | |розповсюдження і демонстрування | | | | |фільмів (проект н.д. І.Геращенко | | | | |вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7161 |Проект Постанови про впровадження |В.Яворівський | | | |мораторію на закриття державних і | | | | |комунальних закладів культури у | | | | |сільській місцевості (проект н.д. | | | | |П.Мовчана вручено 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7171 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |статті 9 Закону України "Про | | | | |професійних творчих працівників та | | | | |творчі спілки" щодо переважного права | | | | |творчих спілок на укладення договору | | | | |оренди приміщень державної або | | | | |комунальної власності (друге читання) | | | | |(доручення від 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7291 |Проект Постанови про скасування заяви |В.Яворівський |
| | |Президії Верховної Ради України від | | | | |15 червня 1992 року N 2446-XII про | | | | |неправомірність Архієрейського Собору | | | | |Української Православної Церкви, який | | | | |проходив у Харкові 27-28 травня | | | | |1992 року (проект н.д. І.Вернидубова | | | | |вручено 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7299 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський |
| | |Закону України "Про Національний | | | | |архівний фонд та архівні установи" | | | | |(щодо повернення культового майна | | | | |релігійним організаціям) (проект н.д. | | | | |О.Фельдмана вручено 03.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7389 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |деяких законів України щодо діяльності| | | | |закладів культури та творчих спілок | | | | |(проект н.д. І.Деньковича вручено | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|1082 |Проект Закону про венчурну діяльність |В.Полохало |
| | |в інноваційній сфері (проект н.д. | | | | |К.Самойлик вручено 15.01.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|1083 |Проект Закону про стимулювання |В.Полохало |
| | |розвитку високих технологій в Україні | | | | |(проект н.д. К.Самойлик вручено | | | | |15.01.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|1234 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало |
| | |Закону України "Про інноваційну | | | | |діяльність" (щодо підвищення вимог до | | | | |інноваційної продукції) (проект н.д. | | | | |К.Самойлик вручено 25.01.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2243 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | |3185 |Закону України "Про науково-технічну | | | | |діяльність" (щодо пенсійного | | | | |забезпечення та соціального статусу | | | | |наукових працівників) (друге читання) | | | | |(доручення від 22.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2447 |Проект Закону про присвоєння юридичним|В.Полохало | | | |особам та об'єктам права власності | | | | |імен фізичних осіб (друге читання) | | | | |(доручення від 11.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2749 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про охорону прав на | | | | |винаходи і корисні моделі" (узгодження| | | | |із Цивільним кодексом України і | | | | |адаптація до законодавства ЄС) (друге | | | | |читання) (доручення від 22.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3015 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про наукову і науково-| | | | |технічну діяльність" (щодо оптимізації| | | | |структури та напрямів державного | | | | |фінансування наукової сфери) (друге | | | | |читання) (доручення від 04.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3328 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про вищу освіту" (щодо| | | | |надання статусу національного вищому | | | | |навчальному закладу та процедури | | | | |призначення керівників) (проект н.д. | | | | |О.Донія вручено 11.11.2008, подання | | | | |Комітету - 19.03.2009, відкладено | | | | |02.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|3503 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало |
| | |деяких законів України для посилення | | | | |охорони авторського й суміжних прав | | | | |(проект н.д. С.Курпіля вручено | | | | |23.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4271 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало |
| | |Закону України "Про наукову і науково-| | | | |технічну діяльність" (щодо порядку | | | | |організації нових галузевих академій | | | | |наук) (повторне перше читання) | | | | |(доручення від 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4544 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про вищу освіту" (щодо| | | | |гарантій захисту вищої школи в умовах | | | | |кризи) (проект н.д. Л.Оробець вручено | | | | |02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5267 |Проект Закону про атестацію наукових |В.Полохало | | | |та науково-педагогічних кадрів вищої | | | | |кваліфікації (друге читання) | | | | |(доручення від 02.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|5351 |Проект Постанови про відзначення на |В.Полохало |
| | |державному рівні 125-річчя з | | | | |часу створення Полтавського дослідного| | | | |поля - нинішнього Полтавського | | | | |інституту агропромислового виробництва| | | | |імені М.І.Вавілова (проект н.д. | | | | |Ю.Литвина вручено 19.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6444 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законів України (щодо | | | | |експертизи навчальних програм, | | | | |підручників для системи загальної | | | | |середньої освіти) (проект н.д. | | | | |А.Яценюка вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6445 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо посилення гарантій | | | | |самоврядування вищих навчальних | | | | |закладів) (проект н.д. А.Яценюка | | | | |вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6515 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |статті 18 Закону України "Про загальну| | | | |середню освіту" (щодо запобігання | | | | |дискримінації при вступі до початкової| | | | |школи) (проект н.д. О.Фельдмана | | | | |вручено 17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6528 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про авторське право та| | | | |суміжні права" (щодо порядку збору | | | | |авторської винагороди організаціями | | | | |колективного управління) (проект н.д. | | | | |В.Ландіка вручено 17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6553 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законів України щодо діяльності| | | | |наукових парків (повторне друге | | | | |читання) (доручення від 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6690 |Проект Постанови про внесення змін до |В.Полохало | | | |Постанови Верховної Ради України від | | | | |19 грудня 2008 року N 778-VI "Про | | | | |впровадження мораторію на закриття | | | | |загальноосвітніх навчальних закладів у| | | | |сільській місцевості" (проект | | | | |н.д. Є.Волинця вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6701 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |статті 57 Закону України "Про освіту" | | | | |(щодо гарантій соціального захисту | | | | |педагогічних та науково-педагогічних | | | | |працівників) (проект н.д. | | | | |А.Павловського вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7025 |Проект Постанови про затвердження |В.Полохало | | | |завдань Національної програми | | | | |інформатизації на 2010-2012 роки (від | | | | |29.07.2010 N 10193/0/2-10 | | | | |вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7188 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про загальну середню | | | | |освіту" (щодо гранично допустимого | | | | |навчального навантаження учнів) | | | | |(проект н.д. В.Шемчука вручено | | | | |07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7193 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про дошкільну освіту" | | | | |(про розширення прав суб'єктів | | | | |дошкільної освіти) (проект н.д. | | | | |Л.Оробець вручено 07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7205 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законодавчих актів з питань | | | | |інтелектуальної власності (друге | | | | |читання) (доручення від 03.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7333 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законів України щодо | | | | |пріоритетних напрямів інноваційної | | | | |діяльності (друге читання) (доручення | | | | |від 17.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7486 |Проект Закону про вищу освіту (проект |В.Полохало | |7486-1 |н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |21.12.2010, проект н.д. О.Єфремова - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7505 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про Національну | | | | |програму інформатизації" (щодо | | | | |щорічної підготовки програми завдань | | | | |(робіт) на бюджетний рік) (від | | | | |22.12.2010 N 16404/0/2-10 вручено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7526 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законів України щодо | | | | |врегулювання окремих питань у сфері | | | | |інтелектуальної власності (від | | | | |29.12.2010 N 16779/0/2-10 одержано | | | | |10.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8009 |Проект Закону про визнання таким, що |В.Полохало | | | |втратив чинність, Закону України "Про | | | | |реструктуризацію заборгованості з | | | | |виплат, передбачених статтею 57 Закону| | | | |України "Про освіту" педагогічним, | | | | |науково-педагогічним та іншим | | | | |категоріям працівників навчальних | | | | |закладів" (проект н.д. К.Самойлик | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4071 |УП |Закон України "Про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про військовий | | | | |обов'язок і військову службу" з | | | | |пропозиціями Президента України від | | | | |11.01.2011 (вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4585 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законів України щодо носіння | | | | |форменого одягу, використання знаків | | | | |розрізнення та символіки (повторне | | | | |перше читання) (проект н.д. В.Грицака | | | | |вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5108 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |статті 36 Закону України "Про пенсійне| | | | |забезпечення осіб, звільнених з | | | | |військової служби, та деяких інших | | | | |осіб" (друге читання) (доручення від | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5483 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про оборону України" | | | | |(щодо оперативного застосування | | | | |Збройних Сил України за межами | | | | |території України) (проект | | | | |н.д. А.Гриценка вручено 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7048 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про правовий режим | | | | |майна у Збройних Силах України" (щодо | | | | |вдосконалення процедури утилізації | | | | |військового майна) (друге читання) | | | | |(доручення від 21.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7081 |Проект Постанови про Звернення |А.Гриценко | | | |Верховної Ради України до Президента | | | | |України з приводу внесення подання про| | | | |звільнення Голови Служби безпеки | | | | |України Хорошковського В.І. (проект | | | | |н.д. С.Соболєва вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7140 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо обмеження права Служби безпеки | | | | |України та інших правоохоронних | | | | |органів здійснювати політичні | | | | |переслідування) (проект н.д. А.Яценюка| | | | |вручено 23.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7407 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про державний кордон | | | | |України" (щодо закріплення правового | | | | |статусу та режиму прилеглої зони | | | | |України) (проект н.д. | | | | |Л.Кожари вручено 02.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7415 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |статті 9 Закону України "Про порядок | | | | |направлення підрозділів Збройних Сил | | | | |України до інших держав" (щодо | | | | |комплектування складу підрозділів) | | | | |(від 01.12.2010 N 15269/0/2-10 вручено| | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7520 |Проект Закону про виробництво |А.Гриценко | | | |військової техніки (від 27.12.2010 | | | | |N 16692/0/2-10 одержано 10.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7551 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про Службу безпеки | | | | |України" (щодо контролю Верховної Ради| | | | |України над Службою безпеки України) | | | | |(проект н.д. О.Скибінецького | | | | |вручено 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3509-VI ( 3509-17 )
від 14.06.2011 }
|4647 |Проект Закону про регулювання питань |Т.Бахтеєва |
| | |щодо допоміжного материнства та | | | | |забезпечення державними гарантіями | | | | |рівних прав та можливостей матерів | | | | |(проект н.д. В.Каплієнка вручено | | | | |23.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4744 |Проект Закону про фінансування охорони|Т.Бахтеєва | | | |здоров'я та обов'язкове соціальне | | | | |медичне страхування в Україні (проект | | | | |н.д. Т.Бахтеєвої вручено 07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4820 |Проект Закону про профілактику |Т.Бахтеєва | | | |захворювань, спричинених вживанням | | | | |висококалорійної їжі з низьким вмістом| | | | |корисних речовин (проект н.д. О.Сочки | | | | |вручено 16.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5341 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |деяких законів України щодо | | | | |забезпечення прав споживачів (проект | | | | |н.д. В.Литвина вручено 17.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6037 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |Закону України "Про боротьбу із | | | | |захворюванням на туберкульоз" (нова | | | | |редакція) (друге читання) (доручення | | | | |від 30.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6251 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |деяких законів України щодо | | | | |інформування населення про вміст у | | | | |харчовій продукції генетично | | | | |модифікованих організмів (проект н.д. | | | | |А.Шкіля вручено 02.04.2010, подання | | | | |Комітету - 01.06.2010, відкладено | | | | |07.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7007 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |деяких законодавчих актів у сфері | | | | |охорони здоров'я (щодо посилення | | | | |контролю за обігом лікарських засобів,| | | | |харчових продуктів для спеціального | | | | |дієтичного споживання, функціональних | | | | |харчових продуктів та дієтичних | | | | |добавок) (друге читання) (доручення | | | | |від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7054 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |клінічних випробувань лікарських | | | | |засобів (друге читання) (доручення від| | | | |03.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7359 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |Основ законодавства України про | | | | |охорону здоров'я (щодо прискорення | | | | |надання першої медичної допомоги в | | | | |невідкладних та екстремальних | | | | |ситуаціях) (проект н.д. | | | | |О.Зарубінського вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7372 |Проект Закону про Концепцію державної |Т.Бахтеєва | | | |політики запобігання шкідливому | | | | |вживанню алкоголю населенням України | | | | |на період 2011-2020 рр. (проект н.д. | | | | |С.Шевчука вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7412 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |статті 9 Закону України "Про лікарські| | | | |засоби" (щодо приведення порядку | | | | |реєстрації лікарських засобів до | | | | |міжнародних стандартів) (від | | | | |01.12.2010 N 15280/0/2-10 вручено | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7431 |Проект Закону про основні засади |Т.Бахтеєва | | | |державної політики у сфері | | | | |профілактики травматизму невиробничого| | | | |характеру (від 07.12.2010 | | | | |N 15502/0/2-10 вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7510 |Проект Закону про внесення зміни до |Т.Бахтеєва | | | |статті 17 Закону України "Про | | | | |лікарські засоби" (щодо порядку | | | | |ввезення в Україну лікарських засобів)| | | | |(від 23.12.2010 N 16426/0/2-10 вручено| | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7518 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |Закону України "Про наркотичні засоби,| | | | |психотропні речовини і прекурсори" | | | | |(щодо аналогів наркотичних засобів та | | | | |психотропних речовин) (проект н.д. | | | | |С.Шевчука вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0889 |Проект Закону про державне регулювання|М.Мартиненко | | | |в енергетиці України (друге читання) | | | | |(доручення від 07.02.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1036 |Проект Закону про енергетичний аудит |М.Мартиненко | | | |(повторне перше читання) (доручення | | | | |від 30.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 2964-VI ( 2964-17 )
від 02.02.2011 }
|3320 |Проект Закону про внесення зміни до |М.Мартиненко |
| | |Закону України "Про використання | | | | |ядерної енергії та радіаційну безпеку"| | | | |(з питань цивільної відповідальності | | | | |за ядерну шкоду) (проект | | | | |н.д. О.Дубового вручено на заміну | | | | |11.11.2008, подання Комітету - | | | | |04.06.2010, відкладено 12.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 2965-VI ( 2965-17 )
від 02.02.2011 }
|3323 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко |
| | |законів України "Про комбіноване | | | | |виробництво теплової та електричної | | | | |енергії (когенерацію) та використання | | | | |скидного енергопотенціалу" та "Про | | | | |пріоритетні напрями інноваційної | | | | |діяльності в Україні" (щодо | | | | |стимулювання розвитку когенераційних | | | | |технологій) (проект н.д. О.Дубового | | | | |вручено 30.10.2008, подання Комітету -| | | | |04.06.2010, відкладено 12.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4131 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |Закону України "Про електроенергетику"| | | | |(щодо вдосконалення законодавства з | | | | |питань електроенергетики в частині | | | | |встановлення та розмежування | | | | |відповідальності суб'єктів) (повторне | | | | |друге читання) (доручення від | | | | |02.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4693 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |Закону України "Про електроенергетику"| | | | |(щодо встановлення спеціальних тарифів| | | | |на електричну енергію - "зелені" | | | | |тарифи) (проект | | | | |н.д. Ю.Воропаєва вручено 25.06.2009, | | | | |подання Комітету - 04.12.2009, | | | | |відкладено 18.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4765 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |Закону України "Про теплопостачання" | | | | |(щодо модернізації, реконструкції та | | | | |будівництва об'єктів у сфері | | | | |теплопостачання) (повторне друге | | | | |читання) (доручення від 11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5016 |Проект Закону про енергоефективність |М.Мартиненко | | | |(проект н.д. С.Пашинського | | | | |вручено 01.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5294 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |Гірничого закону України щодо | | | | |компенсацій за оплату комунальних | | | | |послуг (повторне перше читання) | | | | |(доручення від 17.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6212 |Проект Закону про ефективне |М.Мартиненко | | | |використання паливно-енергетичних | | | | |ресурсів (проект н.д. В.Коновалюка | | | | |вручено 30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6437 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | |6437-1 |статті 48 Гірничого Закону України | | | | |(щодо соціальних гарантій працівникам | | | | |гірничих підприємств) (друге читання) | | | | |(доручення від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6713 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |статті 12-1 Закону України "Про | | | | |використання ядерної енергії та | | | | |радіаційну безпеку" щодо впорядкування| | | | |питань соціального захисту населення, | | | | |яке проживає на території зони | | | | |спостереження підприємств з | | | | |видобування і переробки уранових руд, | | | | |ядерних установок і об'єктів, | | | | |призначених для поводження з | | | | |радіоактивними відходами (проект н.д. | | | | |М.Мартиненка вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7024 |Проект Закону про забезпечення |М.Мартиненко | | | |комерційного обліку природного газу | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7115 |УП |Закон України "Про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |деяких законів України щодо | | | | |розрахунків за природний газ та | | | | |електричну енергію" з пропозиціями | | | | |Президента України від 11.01.2011 | | | | |(вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7231 |Проект Закону про регулювання у сфері |М.Мартиненко | | | |енергозбереження (друге читання) | | | | |(доручення від 21.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3237-VI ( 3237-17 )
від 19.04.2011 }
|7420 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко |
| | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |впорядкування оплати послуг, які | | | | |надаються суб'єктами природних | | | | |монополій (від 02.12.2010 | | | | |N 15312/0/2-10 одержано 22.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7439 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |статті 43 та статті 48 "Гірничого | | | | |Закону України" (щодо забезпечення | | | | |соціальних прав сімей померлих | | | | |пенсіонерів, які отримують пенсії у | | | | |зв'язку із втратою годувальника) | | | | |(проект н.д. В.Ландіка вручено | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8028 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |статті 17-1 Закону України "Про | | | | |електроенергетику" (щодо вдосконалення| | | | |системи тарифоутворення на | | | | |електроенергію, яка виробляється з | | | | |біогазу) (проект н.д. О.Горошкевича | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0930 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |реабілітації інвалідів (щодо | | | | |соціально-культурної та творчої | | | | |реабілітації) (друге читання) | | | | |(доручення від 17.04.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1159 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо забезпечення | | | | |прозорості та прогнозованості | | | | |пенсійної системи) (проект н.д. | | | | |А.Сенченка вручено 18.01.2008, подання| | | | |Комітету - 05.02.2008, відкладено | | | | |02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2071 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" щодо забезпечення прав | | | | |пенсіонерів (повторне перше читання) | | | | |(доручення від 12.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2496 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |статті 13 Закону України "Про основи | | | | |соціальної захищеності інвалідів в | | | | |Україні" (щодо надання підтримки | | | | |громадським організаціям інвалідів | | | | |органами виконавчої влади та місцевого| | | | |самоврядування) (проект н.д. О.Журавка| | | | |вручено 22.05.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4535-д |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про державну соціальну| | | | |допомогу особам, які не мають права на| | | | |пенсію, та інвалідам" (щодо державної | | | | |соціальної допомоги на догляд | | | | |інвалідам війни) (друге читання) | | | | |(доручення від 13.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5236 |Проект Закону про соціальне замовлення|В.Сушкевич | | | |у сфері надання соціальних послуг | | | | |(проект н.д. О.Донія вручено | | | | |20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6695 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | |6695-1 |деяких законів України (щодо | | | | |забезпечення конституційних прав на | | | | |отримання пенсії громадянами України, | | | | |які перебувають за кордоном) (проект | | | | |н.д. О.Фельдмана вручено 07.09.2010, | | | | |проект н.д. Ю.Кармазіна - 22.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7077 |Проект Закону про Організацію |В.Сушкевич | | | |ветеранів України (проект н.д. | | | | |П.Цибенка вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3201-VI ( 3201-17 )
від 06.04.2011 }
|7212 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич |
| | |Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо участі підприємців | | | | |у страхуванні) (проект н.д. | | | | |В.Кириленка вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7213 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про основи соціальної | | | | |захищеності інвалідів в Україні" (щодо| | | | |забезпечення державою прав інвалідів | | | | |на працевлаштування) (проект н.д. | | | | |Д.Шпенова вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7302 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |підпункту 4 пункту 8 розділу XV | | | | |"Прикінцеві положення" Закону України | | | | |"Про загальнообов'язкове державне | | | | |пенсійне страхування" (щодо | | | | |податкового навантаження на фізичних | | | | |осіб - суб'єктів підприємницької | | | | |діяльності, які обрали особливий | | | | |спосіб оподаткування) (проект н.д. | | | | |А.Парубія вручено 03.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7379 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |статей 19 і 20 Закону України "Про | | | | |основи соціальної захищеності | | | | |інвалідів в Україні" (щодо контролю за| | | | |виконанням нормативу робочих місць) | | | | |(від 17.11.2010 N 14648/0/2-10 вручено| | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7437 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |статті 33 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" щодо розміру пенсії по | | | | |інвалідності (проект | | | | |н.д. М.Кульчинського вручено | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3448-VI ( 3448-17 )
від 31.05.2011 }
|7455 |Проект Закону про заходи щодо |В.Сушкевич |
| | |законодавчого забезпечення | | | | |реформування пенсійної системи (від | | | | |13.12.2010 N 15819/0/2-10 одержано | | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2163 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Митного кодексу України (щодо строків | | | | |переробки товарів) (друге читання) | | | | |(доручення від 30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2458 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |статті 4 Декрету Кабінету Міністрів | | | | |України "Про державне мито" (друге | | | | |читання) (доручення від 31.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2576 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і обігу спирту| | | | |етилового, коньячного і плодового, | | | | |алкогольних напоїв та тютюнових | | | | |виробів" (щодо плати за ліцензії на | | | | |ринку) (проект н.д. С.Терещука | | | | |вручено 04.06.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2684 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законів України (щодо ввезення | | | | |на митну територію України культурних | | | | |цінностей) (проект н.д. Д.Саламатіна | | | | |вручено 08.07.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2721 |Проекти законів про внесення змін до |В.Хомутиннік | |3164 |Закону України "Про Митний тариф | | |5443 |України" (щодо ставок) (проект н.д. | | |6683 |К.Ляпіної вручено 02.09.2008, проект | | | | |н.д. Є.Сігала - 23.09.2008, проект | | | | |н.д. С.Курпіля - 22.12.2009, проект | | | | |н.д. С.Мельника - 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2745 |Проект Закону про податкове |В.Хомутиннік | | | |консультування в Україні (проект н.д. | | | | |К.Ващук вручено на заміну 07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2766 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |здійснення попереднього | | | | |документального контролю у пунктах | | | | |пропуску через митний кордон (повторне| | | | |друге читання) (вручено 11.05.2010, | | | | |відкладено 01.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4019 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |статті 5 Закону України "Про державну | | | | |податкову службу в Україні" (щодо | | | | |призначення та звільнення керівників | | | | |органів податкової служби) (проект | | | | |н.д. В.Даниленка вручено на заміну | | | | |03.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4312 |Проекти законів про внесення змін до |В.Хомутиннік | |5311 |Закону України "Про оподаткування | | |6249 |прибутку підприємств" (проект н.д. | | |6360 |П.Костенка вручено 14.04.2009, проект | | |6386 |н.д. Ю.Прокопчука - 17.11.2009, проект| | |6531 |н.д. К.Бондарєва - 02.04.2010, проект | | | | |н.д. С.Терьохіна - 11.05.2010, проект | | | | |н.д. В.Баранова - 18.05.2010, проект | | | | |н.д. Ю.Самойленка - 17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4387 |Проекти законів про внесення змін до |В.Хомутиннік | |4409 |Декрету Кабінету Міністрів України | | |4459 |"Про державне мито" (проект | | | | |н.д. К.Бондарєва вручено | | | | |12.05.2009, проект н.д. Ю.Гнаткевича -| | | | |12.05.2009, проект н.д. Б.Губського - | | | | |14.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4646 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Митного кодексу України у зв'язку з | | | | |приєднанням України до Конвенції про | | | | |тимчасове ввезення (повторне перше | | | | |читання) (доручення від 11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5033 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Закону України "Про внесення змін до | | | | |деяких законів України з метою | | | | |поліпшення стану платіжного балансу | | | | |України у зв'язку із світовою | | | | |фінансовою кризою" (проект н.д. | | | | |Є.Сігала вручено 01.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6018 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо удосконалення окремих положень | | | | |про обмеження місць куріння тютюнових | | | | |виробів) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено на заміну | | | | |15.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6326 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Закону України "Про державну податкову| | | | |службу в Україні" (щодо служби в | | | | |податковій міліції) (проект н.д. | | | | |С.Власенка вручено 27.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6457 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законодавчих актів щодо | | | | |заборони вживання тютюнових виробів | | | | |(проект н.д. Ю.Костенка вручено | | | | |04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6482 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законів України з питань | | | | |оподаткування та інших законодавчих | | | | |актів України щодо регулювання окремих| | | | |операцій (проект н.д. В.Крайнього | | | | |вручено 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6483 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законів України щодо надання | | | | |бюро кредитних історій відомостей з | | | | |Державного реєстру фізичних осіб - | | | | |платників податків та інших | | | | |обов'язкових платежів (друге читання) | | | | |(доручення від 23.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6568 |Проект Закону про державне мито |В.Хомутиннік | | | |(проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6595 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законодавчих актів (щодо | | | | |захисту здоров'я громадян від | | | | |результатів вживання тютюнових | | | | |виробів) (проект н.д. Ю.Кармазіна | | | | |вручено 02.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7403 |Проект Закону про єдиний податок |В.Хомутиннік | | | |(проект н.д. Н.Королевської вручено | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7441 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | |7441-1 |Податкового кодексу України (щодо | | | | |оподаткування під час будівництва | | | | |Кафедрального собору у м. Києві) | | | | |(проект н.д. О.Єдіна вручено | | | | |14.12.2010, проект н.д. | | | | |В.Яворівського - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7457 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і обігу спирту| | | | |етилового, коньячного і плодового, | | | | |алкогольних напоїв та тютюнових | | | | |виробів" (щодо заборони продажу у | | | | |малих архітектурних формах) (проект | | | | |н.д. А.Пінчука вручено 15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7477 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Декрету Кабінету Міністрів України | | | | |"Про державне мито" (щодо промислово- | | | | |фінансової групи) (від 16.12.2010 | | | | |N 16097/0/2-10 вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7530 |Проект Закону про судовий збір (проект|В.Хомутиннік | | | |н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7549 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Податкового кодексу України (щодо | | | | |придбання медикаментів у сільській | | | | |місцевості) (проект н.д. О.Ляшка | | | | |вручено 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7565 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |пункту 56.22 статті 56 Податкового | | | | |кодексу України (щодо притягнення до | | | | |адміністративної відповідальності) | | | | |(проект н.д. І.Палиці вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8005 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Закону України "Про Митний тариф | | | | |України" (щодо ставки на продукцію із | | | | |деревини у вигляді брикетів, гранул) | | | | |(проект н.д. В.Борта вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8018 |Проект Закону про встановлення |В.Хомутиннік | | | |мораторію на деякі заходи державного | | | | |нагляду (контролю) у сфері | | | | |господарської діяльності (проект н.д. | | | | |Н.Королевської вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2450 |Проект Закону про порядок організації |О.Зарубінський| | | |і проведення мирних заходів (друге | | | | |читання) (вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2752 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| | | |Закону України "Про громадянство | | | | |України" (щодо усунення колізій, які | | | | |дозволяють подвійне громадянство) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3102 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо відповідальності за приховування| | | | |факту перебування у громадянстві іншої| | | | |держави або набуття такого | | | | |громадянства) (друге читання) | | | | |(доручення від 02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3618 |Проект Закону про заборону |О.Зарубінський| | | |реабілітації та героїзації фашистських| | | | |коллабораціоністів 1933-1945 рр. | | | | |(проект н.д. В.Колесніченка | | | | |вручено 03.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6012 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| | | |Закону України "Про правовий статус | | | | |іноземців та осіб без громадянства" | | | | |(щодо забезпечення рівноправних умов | | | | |взаємних поїздок громадян України та | | | | |інших держав) (проект н.д. Г.Смітюха | | | | |вручено 02.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6047 |Проект Закону про державну підтримку |О.Зарубінський| | | |Української Спільноти за кордоном | | | | |(проект н.д. О.Білозір вручено | | | | |10.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6587 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| | | |Закону України "Про звернення | | | | |громадян" (щодо вдосконалення порядку | | | | |розгляду звернень) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6705 |Проект Закону про основні засади |О.Зарубінський| | | |державної міграційної політики України| | | | |(проект н.д. Ю.Кармазіна вручено | | | | |07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7055 |Проект Декларації про гідність, |О.Зарубінський| | | |свободу і права людини (проект н.д. | | | | |В.Колесніченка вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7224 |Проект Закону про запобігання |О.Зарубінський| | | |дискримінації щодо осіб літнього і | | | | |похилого віку в Україні (проект н.д. | | | | |О.Зарубінського вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7242 |Проект Постанови про русинів в Україні|О.Зарубінський| | | |(проект н.д. О.Голуба вручено | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7252 |Проект Закону про біженців та осіб, |О.Зарубінський| | | |які потребують додаткового або | | | | |тимчасового захисту (від 13.10.2010 | | | | |N 13065/0/2-10 вручено | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7405 |Проект Постанови про Заяву Верховної |О.Зарубінський| | | |Ради України "До 65-ї | | | | |річниці Нюрнбергського трибуналу над | | | | |фашистськими злочинцями" (проект н.д. | | | | |П.Симоненка вручено 02.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7528 |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| | | |Закону України "Про реабілітацію жертв| | | | |політичних репресій в Україні" (щодо | | | | |вдосконалення законодавства у сфері | | | | |відшкодування матеріальної шкоди | | | | |реабілітованим громадянам) (проект | | | | |н.д. М.Кульчинського вручено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3251 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | | | |Конституції України (щодо гарантії | | | | |недоторканності для окремих посадових | | | | |осіб) (проект н.д. О.Лавриновича | | | | |вручено 21.10.2008, направлено на | | | | |висновок Конституційного Суду України | | | | |20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4177 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | | | |Конституції України (щодо строків | | | | |повноважень Верховної Ради Автономної | | | | |Республіки Крим, місцевих рад та | | | | |сільських, селищних, міських голів) | | | | |(прийняття попередньо схваленого | | | | |08.07.2010 проекту) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4406 |Проект Закону про безоплатну правову |С.Міщенко | | | |допомогу (друге читання) (доручення | | | | |від 10.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Проект відхилено згідно з Постановою ВР N 3304-VI ( 3304-17 )
від 21.04.2011 }
|5039 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко |
| | |деяких законів України (щодо звернення| | | | |стягнення на предмет іпотеки на | | | | |підставі виконавчого напису нотаріуса)| | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |22.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6189 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |правочинів стосовно майна | | | | |неповнолітніх осіб та запобігання | | | | |проявам корупції при наданні дозволів | | | | |органами опіки та піклування) (друге | | | | |читання) (доручення від 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7304 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | | | |Закону України "Про нотаріат" (щодо | | | | |вимог на заняття нотаріальною | | | | |діяльністю) (друге читання) (доручення| | | | |від 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7408 |Проект Закону про відповідальність за |С.Міщенко | | | |шкоду, заподіяну внаслідок дефекту в | | | | |продукції (від 30.09.2010 | | | | |N 12467/0/2-10 вручено 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7409 |Проект Закону про нормативно-правові |С.Міщенко | |7409-1 |акти (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 14.12.2010, | | | | |проект н.д. К.Ляпіної - 17.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7522 |Проект Закону про внесення змін до |С.Міщенко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо забезпечення прав дитини на | | | | |свободу пересування) (проект н.д. | | | | |С.Власенка вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7564 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Міщенко | | | |Цивільного кодексу України (щодо | | | | |визначення понять житлова і загальна | | | | |площа) (проект н.д. О.Зарубінського | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1233 |Проект Кримінально-процесуального |С.Ківалов | | | |кодексу України (нова редакція) | | | | |(проект н.д. В.Мойсика вручено | | | | |25.01.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2178 |Проект Господарського процесуального |С.Ківалов | | | |кодексу України (проект н.д. Д.Притики| | | | |вручено 18.03.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2777 |Проект Кодексу господарського |С.Ківалов | | | |судочинства України (проект н.д. | | | | |В.Бондика вручено 02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6035 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статті 130 Цивільного процесуального | | | | |кодексу України (щодо скасування | | | | |обов'язкового характеру попереднього | | | | |судового засідання в цивільному | | | | |судочинстві та оформлення його | | | | |результатів самостійною ухвалою) | | | | |(проект н.д. Ю.Новікової вручено | | | | |09.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3475-VI ( 3475-17 )
від 02.06.2011 }
|6040 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов |
| | |статті 116 Господарського | | | | |процесуального кодексу України (щодо | | | | |порядку видачі наказу господарського | | | | |суду) (проект н.д. Ю.Мірошниченка | | | | |вручено 09.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6144 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законів України (щодо звернення| | | | |стягнення на окремі види доходів) | | | | |(проект н.д. В.Сушкевича вручено на | | | | |заміну 18.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3477-VI ( 3477-17 )
від 02.06.2011 }
|6348 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов |
| | |Господарського процесуального кодексу | | | | |України (щодо уточнення визначення | | | | |суб'єктів, які мають право звертатися | | | | |до суду) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 11.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6358 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Закону України "Про виконання рішень | | | | |та застосування практики Європейського| | | | |суду з прав людини" (друге читання) | | | | |(доручення від 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6367 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Закону України "Про третейські суди" | | | | |(щодо забезпечення права на | | | | |третейський розгляд) (проект н.д. | | | | |Д.Шпенова вручено 12.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7026 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статті 16 Господарського | | | | |процесуального кодексу України (щодо | | | | |встановлення підсудності) (проект н.д.| | | | |В.Колесніченка вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7143 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |підвідомчості господарським судам | | | | |справ за участю органів | | | | |Антимонопольного комітету України | | | | |(проект н.д. О.Зарубінського вручено | | | | |23.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7220 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Господарського процесуального кодексу | | | | |України (щодо повернення заяви та | | | | |скарги судом) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7311 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Ківалов | | | |розділу XIII "Перехідні положення" | | | | |Закону України "Про судоустрій і | | | | |статус суддів" (щодо забезпечення | | | | |касаційного розгляду кримінальних і | | | | |цивільних справ) (проект н.д. | | | | |В.Бондика вручено 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7337 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статті 254 Кодексу адміністративного | | | | |судочинства України (щодо набрання | | | | |судовим рішенням законної сили) | | | | |(проект н.д. М.Комара вручено | | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7371 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо приведення у відповідність із | | | | |Конституцією України та уніфікації | | | | |положень процесуального законодавства)| | | | |(проект н.д. Е.Шишкіної вручено | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7386 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статей 36, 127 і 205 Цивільного | | | | |процесуального кодексу України (щодо | | | | |питань, відповідно до яких суд вирішує| | | | |справи) (проект | | | | |н.д. С.Гордієнка вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7396 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статті 48 Господарського | | | | |процесуального кодексу України (щодо | | | | |оплати за проведення судової | | | | |експертизи) (проект н.д. В.Шемчука | | | | |вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7447 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |вдосконалення роботи Верховного Суду | | | | |України (проект н.д. Д.Притики вручено| | | | |15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7451 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Закону України "Про судоустрій і | | | | |статус суддів" (щодо спеціальної | | | | |підготовки кандидатів на посаду судді)| | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7467 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |Кодексу адміністративного судочинства | | | | |України (щодо строків звернення до | | | | |суду) (проект н.д. О.Шустік вручено | | | | |17.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7481 |Проект Закону про медіацію (проект |С.Ківалов | | | |н.д. О.Тищенка вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7492 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |статті 19 Господарського | | | | |процесуального кодексу України (щодо | | | | |процесуального статусу судді) (проект | | | | |н.д. Д.Притики вручено 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7562 |Проект Закону про гарантії держави |С.Ківалов | | | |щодо виконання рішень суду (від | | | | |14.01.2011 N 367/0/2-11 одержано | | | | |17.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8032 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо повноважень Науково- | | | | |консультативної ради при Верховному | | | | |Суді України) (проект н.д. Ю.Кармазіна| | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8034 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | | | |деяких законодавчих актів щодо | | | | |адміністративного судочинства (проект | | | | |н.д. Ю.Кармазіна вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2201 |Проект Закону про промислову безпеку |Н.Королевська | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |24.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|3071 |Проект Закону про індустріальні |Н.Королевська |
| | |(промислові) парки (друге читання) | | | | |(доручення від 10.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3224 |Проект Закону про перелік документів |Н.Королевська | | | |дозвільного характеру в сфері | | | | |господарської діяльності (повторне | | | | |друге читання) (доручення від | | | | |09.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4632 |Проект Закону про державну підтримку |Н.Королевська |
| | |виробництва та споживання хімічних | | | | |добрив в Україні у зв'язку із світовою| | | | |фінансовою та економічною кризою | | | | |(проект н.д. М.Янковського | | | | |вручено 23.06.2009, | | | | |подання Комітету - 07.07.2009, | | | | |відкладено 02.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5444 |Проект Закону про внесення доповнення |Н.Королевська | | | |до статті 9 Закону України "Про | | | | |ліцензування певних видів | | | | |господарської діяльності" щодо | | | | |ліцензування авіавиробництва та | | | | |торгівлі авіатехнікою (проект н.д. | | | | |В.Богуслаєва вручено 22.12.2009, | | | | |подання Комітету - 30.03.2010, | | | | |відкладено 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6220 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |вдосконалення дозвільних процедур | | | | |(повторне перше читання) | | | | |(доопрацьований проект | | | | |н.д. К.Ляпіної 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7056 |Проект Закону про підвищення |Н.Королевська |
| | |конкурентоспроможності підприємств | | | | |гірничо-металургійного та хімічного | | | | |комплексів (проект н.д. Н.Королевської| | | | |вручено 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7064 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо стандартизації та обов'язкової | | | | |сертифікації) (проект н.д. | | | | |Н.Королевської вручено 07.09.2010, | | | | |подання Комітету - 19.10.2010, | | | | |відкладено 12.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3456-VI ( 3456-17 )
від 02.06.2011 }
|7065 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська |
| | |деяких законодавчих актів України у | | | | |зв'язку з прийняттям Закону України | | | | |"Про дозвільну систему у сфері | | | | |господарської діяльності" (повторне | | | | |перше читання) (проект н.д. | | | | |Н.Королевської вручено на заміну | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7176 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |Закону України "Про дозвільну систему | | | | |у сфері господарської діяльності" | | | | |(щодо переоформлення, видачі | | | | |дублікатів, анулювання документів | | | | |дозвільного характеру) (друге читання)| | | | |(доручення від 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7413 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів щодо | | | | |вдосконалення дозвільної системи у | | | | |сфері господарської діяльності та | | | | |застосування норм адміністративного | | | | |права (повторне перше читання) | | | | |(доручення від 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7423 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законів України щодо підготовки| | | | |та реалізації інвестиційних проектів | | | | |за принципом "єдиного вікна" (проект | | | | |н.д. М.Чечетова вручено 14.12.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |23.12.2010, відкладено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7436 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська |
| | |Закону України "Про державно-приватне | | | | |партнерство" (щодо застосування | | | | |закону) (проект н.д. О.Горошкевича | | | | |вручено 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|7456 |Проект Закону про внесення зміни до |Н.Королевська |
| | |статті 9 Закону України "Про | | | | |ліцензування певних видів | | | | |господарської діяльності" (щодо | | | | |ліцензування виробництва, оптової та | | | | |роздрібної торгівлі сумішами для | | | | |куріння і речовинами для ароматизації | | | | |повітря) (проект н.д. А.Пінчука | | | | |вручено 15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|7473 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська |
| | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо гармонізації законодавства про | | | | |державний нагляд (контроль) у сфері | | | | |господарської діяльності) (проект | | | | |н.д. О.Бондаренко вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7516 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |скасування свідоцтва про державну | | | | |реєстрацію юридичної особи та фізичної| | | | |особи-підприємця (проект н.д. | | | | |Н.Королевської вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7519 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |статті 20 Закону України "Про державну| | | | |реєстрацію юридичних осіб та фізичних | | | | |осіб - підприємців" (щодо порядку | | | | |передачі бази даних) (проект н.д. | | | | |О.Бондаренко вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7548 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |Закону України "Про застосування | | | | |реєстраторів розрахункових операцій у | | | | |сфері торгівлі, громадського | | | | |харчування та послуг" (щодо продажу | | | | |лікарських засобів та виробів | | | | |медичного призначення у сільській | | | | |місцевості) (проект н.д. О.Ляшка | | | | |вручено 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7553 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо заходів забезпечення та | | | | |належного виконання державного | | | | |контролю (нагляду) за харчовою | | | | |продукцією) (проект н.д. А.Давиденка | | | | |вручено 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8024 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законів України щодо | | | | |вдосконалення законодавства про | | | | |заборону грального бізнесу в Україні | | | | |(проект н.д. Н.Королевської вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8025 |Проект Закону про внесення зміни до |Н.Королевська | | | |статті 19 Декрету Кабінету Міністрів | | | | |України "Про стандартизацію і | | | | |сертифікацію" щодо методики розрахунку| | | | |вартості робіт, пов'язаних з | | | | |обов'язковою сертифікацією продукції | | | | |(від 26.01.2011 N 906/0/2-11 одержано | | | | |31.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0886 |Проект Закону про парламентську |В.Макеєнко | | | |опозицію (друге читання) (доручення | | | | |від 12.01.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6381 |Проект Закону про внесення змін до |В.Макеєнко | | | |статті 27 Закону України "Про статус | | | | |народного депутата України" щодо | | | | |проведення огляду особистих речей і | | | | |багажу народного депутата України | | | | |(проект н.д. В.Кисельова вручено на | | | | |заміну 20.05.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6576 |Проект Закону про внесення змін до |В.Макеєнко | | | |Регламенту Верховної Ради України | | | | |(щодо порядку реєстрації | | | | |законопроектів та проектів інших | | | | |актів) (проект н.д. О.Єфремова вручено| | | | |30.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6633 |Проект Постанови про затвердження |В.Макеєнко | |6633-1 |Програми інформатизації | | | | |законотворчого процесу у Верховній | | | | |Раді України на 2010-2015 роки (проект| | | | |н.д. С.Довгого вручено 06.07.2010, | | | | |проект н.д. Ю.Кармазіна - 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6678 |Проект Постанови про визнання такою, |В.Макеєнко | | | |що втратила чинність, Постанови | | | | |Верховної Ради України "Про деякі | | | | |питання управління державним майном, | | | | |що забезпечує діяльність Верховної | | | | |Ради України" (проект н.д. Ю.Колоцея | | | | |вручено 09.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7507 |Проект Закону про внесення змін до |В.Макеєнко | | | |Закону України "Про Регламент | | | | |Верховної Ради України" (щодо | | | | |забезпечення та захисту демократичних | | | | |принципів діяльності парламентської | | | | |меншості) (проект н.д. А.Яценюка | | | | |вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7537 |Проект Закону про внесення змін до |В.Макеєнко | |7537-1 |статті 116 Закону України "Про | | | | |Регламент Верховної Ради України" щодо| | | | |підготовки законопроектів (проект н.д.| | | | |Н.Королевської вручено 11.01.2011, | | | | |проект н.д. Ю.Кармазіна - 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2445 |Проект Закону про внесення зміни до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про телебачення і | | | | |радіомовлення" (щодо Національних | | | | |теле- та радіокомпаній України) | | | | |(проект н.д. А.Шевченка вручено | | | | |13.05.2008, подання Комітету - | | | | |02.09.2008, відкладено 14.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3002 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про рекламу" (щодо | | | | |ідентифікації соціальної реклами та | | | | |регулювання окремих видів рекламної | | | | |діяльності політичних партій та | | | | |громадських організацій) (друге | | | | |читання) (доручення від 14.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3081 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про рекламу" (щодо | | | | |приведення у відповідність із | | | | |Європейською конвенцією про | | | | |транскордонне телебачення) (повторне | | | | |друге читання) (доручення від | | | | |21.05.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3140 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про телебачення і | | | | |радіомовлення" (щодо приведення | | | | |окремих положень цього Закону у | | | | |відповідність із Конституцією України)| | | | |(повторне друге читання) (доручення | | | | |від 14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4510 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про телебачення і | | | | |радіомовлення" (щодо регулювання | | | | |трансляції програм і передач з | | | | |платними інтерактивними конкурсами) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4708 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |статті 21 Закону України "Про рекламу"| | | | |(щодо супроводження реклами лікарських| | | | |засобів попередженням про загрозу | | | | |самолікування) (друге читання) | | | | |(доручення від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5164 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо заборони реклами, спонсорства та| | | | |стимулювання продажу тютюнових | | | | |виробів) (друге читання) (доручення | | | | |від 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5176 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про телебачення та | | | | |радіомовлення" (щодо регулювання | | | | |трансляції програм і передач з | | | | |аудіотекстом) (проект н.д. С.Міщенка | | | | |вручено 12.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5316 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про рекламу" (щодо | | | | |уточнення поняття "спеціалізовані | | | | |видання" та усунення протиріч між | | | | |окремими положеннями цього Закону) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |15.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6299 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |деяких законодавчих актів (щодо | | | | |заборони діяльності екстрасенсів, | | | | |знахарів, ворожок, хіромантів та | | | | |послуг з передрікання майбутнього | | | | |(долі) (проект н.д. П.Унгуряна вручено| | | | |16.04.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 02.11.2010, відкладено | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6429 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про рекламу" (щодо | | | | |визначення часу закінчення переривання| | | | |телевізійної програми) (друге читання)| | | | |(доручення від 01.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6447-1 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | |1 | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо посилення гарантій свободи слова| | | | |в Україні та протидії цензурі) (друге | | | | |читання) (доручення від 06.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6532 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо захисту суспільної моралі) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7251 |Проект Закону про Концепцію державної |А.Шевченко | | | |інформаційної політики (друге читання)| | | | |(доручення від 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8017 |Проект Закону про внесення змін до |А.Шевченко | | | |Закону України "Про рекламу" (щодо | | | | |розташування засобів зовнішньої | | | | |реклами) (проект н.д. О.Тищенка | | | | |вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0926 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Закону України "Про туризм" (щодо | | | | |розвитку інфраструктури) (друге | | | | |читання) (доручення від 13.04.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|0935 |Проект Закону про забезпечення молоді |П.Костенко |
| | |житлом (друге читання) (доручення від | | | | |18.04.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2753 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Закону України "Про антидопінговий | | | | |контроль у спорті" (нова редакція) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |15.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2785 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |влаштування дітей-сиріт та дітей, | | | | |позбавлених батьківського піклування | | | | |(проект н.д. В.Коржа вручено | | | | |02.09.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3657 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Сімейного кодексу України (щодо | | | | |усиновлення) (проект н.д. Е.Павленка | | | | |вручено на заміну 05.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5137 |Проект Закону про внесення доповнення |П.Костенко | | | |до статті 40 Закону України "Про | | | | |фізичну культуру і спорт" (щодо | | | | |страхування учасників змагань) (друге | | | | |читання) (доручення від 12.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5266 |Проект Закону про волонтерський рух |П.Костенко | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |13.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5527 |Проект Закону про внесення зміни до |П.Костенко | | | |статті 1 Закону України "Про державну | | | | |підтримку та особливості | | | | |функціонування дитячих центрів "Артек"| | | | |і "Молода гвардія" (проект | | | | |н.д. П.Костенка вручено 21.01.2010, | | | | |подання Комітету - 30.03.2010, | | | | |відкладено 14.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6443 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |деяких законів України (щодо | | | | |стимулювання молоді, яка займається | | | | |підприємницькою діяльністю) (проект | | | | |н.д. А.Яценюка вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6593 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо забезпечення належного | | | | |фінансування розвитку фізичної | | | | |культури і спорту) (проект н.д. | | | | |А.Яценюка вручено 02.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7097 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Закону України "Про туризм" щодо | | | | |інформування споживача туристичних | | | | |послуг (друге читання) (доручення від | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7332 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Сімейного кодексу України щодо | | | | |особливостей усиновлення окремих | | | | |категорій дітей (від 03.11.2010 | | | | |N 13979/0/2-10 вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7394 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |Закону України "Про державну допомогу | | | | |сім'ям з дітьми" (щодо збільшення до | | | | |рівня прожиткового мінімуму допомоги | | | | |по догляду за дитиною до трьох років) | | | | |(проект н.д. Л.Григорович вручено | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7521 |П· |Проект Закону про внесення зміни до |П.Костенко | | | |Закону України "Про державну допомогу | | | | |сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги| | | | |при народженні дитини (від 28.12.2010 | | | | |N 1-1/3089 вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7533 |Проект Закону про оголошення природних|П.Костенко | | | |територій міста Слов'янська Донецької | | | | |області курортом державного значення | | | | |(від 30.12.2010 N 16904/0/2-10 | | | | |одержано 10.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8001 |Проект Закону про внесення зміни до |П.Костенко | | | |статті 11 Закону України "Про державну| | | | |допомогу сім'ям з дітьми" (щодо | | | | |уточнення умов призначення допомоги | | | | |при народженні дитини) (проект н.д. | | | | |А.Пінчука вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8003 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо повернення дитини) (проект | | | | |н.д. Ю.Льовочкіної вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6134 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |статей 19 та 43 Закону України "Про | | | | |охорону праці" (щодо штрафних санкцій)| | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7183 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |статті 121 Кодексу законів про працю | | | | |України (щодо гарантій і компенсацій | | | | |при службових відрядженнях) (повторне | | | | |друге читання) (доручення від | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7342 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |узгодження їх норм з Конвенцією МОП | | | | |N 87 про свободу асоціації та захист | | | | |права на організацію (щодо дотримання | | | | |прав профспілок) (проект н.д. | | | | |М.Волинця вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7347 |Проект Закону про забезпечення |В.Хара | | | |працездатної молоді першим робочим | | | | |місцем зі звільненням роботодавця від | | | | |сплати єдиного внеску на | | | | |загальнообов'язкове державне соціальне| | | | |страхування (проект н.д. А.Пінчука | | | | |вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7354 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |Закону України "Про збір та облік | | | | |єдиного соціального внеску на | | | | |загальнообов'язкове державне соціальне| | | | |страхування" (щодо пільг для | | | | |підприємств громадських організацій | | | | |інвалідів та їх працівників) (проект | | | | |н.д. А.Болюри вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7365 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань загальнообов'язкового | | | | |державного соціального страхування | | | | |(щодо стабілізації діяльності фондів | | | | |загальнообов'язкового державного | | | | |соціального страхування) (друге | | | | |читання) (доручення від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7446 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |статті 8 Закону України "Про оплату | | | | |праці" (щодо регулювання фонду оплати | | | | |праці працівників підприємств- | | | | |монополістів) (від 09.12.2010 | | | | |N 15618/0/2-10 вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7488 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |деяких законів України (щодо | | | | |вдосконалення порядку надання допомоги| | | | |сім'ям з дітьми, малозабезпеченим | | | | |верствам населення та покращення їх | | | | |соціального захисту) (від 17.12.2010 | | | | |N 16154/0/2-10 вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7536 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хара | | | |Закону України "Про прожитковий | | | | |мінімум" щодо формування споживчого | | | | |кошика (проект н.д. Н.Королевської | | | | |вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0881 |Проект Закону про морські порти (друге|В.Козак | | | |читання) (доручення від 10.01.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4319 |Проект Закону про внутрішній водний |В.Козак | | | |транспорт (друге читання) (доручення | | | | |від 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7023 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | |7023-1 |статті 39 Закону України "Про | | | | |телекомунікації" (щодо основ | | | | |національної безпеки у сфері | | | | |телекомунікацій) (доопрацьований | | | | |проект н.д. Ю.Самойленка | | | | |вручено 01.02.2011, проект | | | | |н.д. Ю.Кармазіна - 07.09.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7066 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |деяких законів України (щодо | | | | |скасування талона до посвідчення водія| | | | |та вдосконалення регулювання у сфері | | | | |забезпечення безпеки дорожнього руху) | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7071 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |статті 39 Закону України "Про | | | | |телекомунікації" (щодо впорядкування | | | | |плати за телекомунікаційні послуги) | | | | |(проект н.д. А.Гриценка вручено | | | | |07.09.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 14.12.2010, відкладено | | | | |12.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7144 |Проект Повітряного кодексу України |В.Козак | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7260 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |деяких законів України щодо | | | | |забезпечення функціонування та | | | | |розвитку автомобільних доріг | | | | |загального користування (проект н.д. | | | | |М.Мироненка вручено 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7397 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про радіочастотний | | | | |ресурс України" (щодо спрощення умов | | | | |користування радіочастотним ресурсом | | | | |України) (проект н.д. Ю.Морока | | | | |вручено 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7465 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Козак | | | |статті 36 Закону України "Про | | | | |автомобільний транспорт" щодо | | | | |звільнення від сплати обов'язкових | | | | |послуг автостанцій (проект н.д. | | | | |І.Деньковича вручено 16.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7527 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про автомобільний | | | | |транспорт" (щодо заміни та переробки | | | | |колісних транспортних засобів) (проект| | | | |н.д. О.Тищенка вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8029 |Проект Закону про внесення змін до |В.Козак | | | |Закону України "Про автомобільний | | | | |транспорт" (щодо упорядкування | | | | |міжнародних автомобільних перевезень) | | | | |(проект н.д. В.Каплієнка вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0882 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про недержавне | | | | |пенсійне забезпечення" (друге читання)| | | | |(доручення від 10.01.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0925 |Проект Закону про валютне регулювання |О.Пеклушенко | | | |та валютний контроль в Україні (друге | | | | |читання) (доручення від 11.04.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |0942 |Проект Закону про запровадження |О.Пеклушенко | | | |накопичувальної системи | | | | |загальнообов'язкового державного | | | | |пенсійного страхування (друге читання)| | | | |(доручення від 24.04.2007) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1289 |Проект Закону про легалізацію доходів |О.Пеклушенко | | | |юридичних та фізичних осіб (повторне | | | | |перше читання) (доопрацьований проект | | | | |н.д. Г.Смітюха вручено 17.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2029 |Проект Закону про систему валютного |О.Пеклушенко | | | |регулювання і валютного контролю | | | | |(проект н.д. С.Аржевітіна вручено | | | | |15.02.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2085 |Проект Постанови про визнання |О.Пеклушенко | | | |зобов'язань колишнього Ощадного банку | | | | |СРСР перед громадянами України боргом | | | | |Російської Федерації (проект н.д. | | | | |Ю.Костенка вручено 22.02.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2256 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань діяльності системи кредитної | | | | |кооперації (друге читання) (доручення | | | | |від 17.12.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2485 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про Фонд гарантування | | | | |вкладів фізичних осіб" (нова редакція)| | | | |(проект н.д. С.Аржевітіна вручено | | | | |22.05.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3265 |Проект Закону про Фонд гарантування |О.Пеклушенко | | | |вкладів кредитних спілок (повторне | | | | |перше читання) (доручення від | | | | |21.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3470 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про іпотеку" (щодо | | | | |термінів виконання обов'язків за | | | | |іпотечним договором) (проект н.д. | | | | |П.Симоненка вручено 16.12.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |20.10.2009, відкладено 29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3673-1 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |статті 62 Закону України "Про банки і | | | | |банківську діяльність" (щодо розкриття| | | | |банківської таємниці) (проект н.д. | | | | |Ю.Кармазіна вручено 09.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4383 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо відповідальності банку за | | | | |порушення умов договору банківського | | | | |вкладу (депозиту) (проект | | | | |н.д. В.Даниленка вручено на | | | | |заміну 19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5122 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про страхування" (щодо| | | | |створення Українського об'єднання | | | | |страховиків) (проект н.д. О.Клименка | | | | |вручено 22.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5209 |Проект Постанови про підготовку пакета|О.Пеклушенко | | | |законопроектів щодо вдосконалення | | | | |державного регулювання ринку | | | | |небанківських фінансових послуг | | | | |(проект н.д. А.Семиноги вручено | | | | |20.10.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5269 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про Національний банк | | | | |України" щодо впорядкування оплати | | | | |праці членів Правління Національного | | | | |банку України (проект н.д. | | | | |В.Швеця вручено на заміну 22.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5288 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законів України (щодо кредитних| | | | |рейтингів) (проект н.д. І.Лисова | | | | |вручено 03.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6010 |Проект Закону про внесення змін та |О.Пеклушенко | | | |доповнень до Закону України "Про | | | | |кредитні спілки" (щодо створення | | | | |саморегулівної організації кредитних | | | | |спілок) (проект н.д. О.Клименка | | | | |вручено 02.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6192-д |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |статті 2 Закону України "Про | | | | |страхування" (щодо відміни вимоги про | | | | |здійснення перестрахування лише в | | | | |країнах - членах СОТ) (друге читання) | | | | |(доручення від 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6415 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законів України щодо | | | | |затвердження типових договорів, якими | | | | |регулюються відносини у сфері | | | | |інвестування та фінансування | | | | |спорудження об'єктів житлового | | | | |будівництва (від 19.05.2010 | | | | |N 5187/0/2-10 вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6465 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо вдосконалення механізмів | | | | |функціонування платіжних систем та | | | | |спеціальних платіжних засобів в | | | | |Україні) (проект н.д. Ю.Полунєєва | | | | |вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6466 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про платіжні системи | | | | |та переказ коштів в Україні" (щодо | | | | |розвитку безготівкових розрахунків з | | | | |використанням спеціальних платіжних | | | | |засобів та національного платіжного | | | | |простору) (проект н.д. Ю.Полунєєва | | | | |вручено 04.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6575 |Проект Закону про першочергові заходи |О.Пеклушенко | | | |грошово-кредитної політики | | | | |Національного банку України щодо | | | | |відновлення економічного зростання в | | | | |Україні (проект н.д. О.Ляшка вручено | | | | |30.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7051-д |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про цінні папери та | | | | |фондовий ринок" щодо фінансового | | | | |моніторингу діяльності професійних | | | | |учасників фондового ринку (друге | | | | |читання) (доручення від 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7106 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |законів України "Про господарські | | | | |товариства" та "Про цінні папери та | | | | |фондовий ринок" щодо розкриття | | | | |інформації на фондовому ринку (друге | | | | |читання) (доручення від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7107 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законів України щодо іпотечних | | | | |облігацій (друге читання) (доручення | | | | |від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7330 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |інсайдерської інформації (від | | | | |03.11.2010 N 13977/0/2-10 вручено | | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7331 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |цільових облігацій (від 03.11.2010 | | | | |N 13978/0/2-10 вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3195-VI ( 3195-17 )
від 05.04.2011 }
|7351 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко |
| | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |захисту прав кредиторів та споживачів | | | | |фінансових послуг (проект н.д. | | | | |Ю.Полунєєва вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7399 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законів України (щодо нагляду | | | | |на консолідованій основі) (друге | | | | |читання) (доручення від 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7462 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |Закону України "Про цінні папери та | | | | |фондовий ринок" щодо українських | | | | |депозитарних розписок (проект н.д. | | | | |Ю.Полунєєва вручено 16.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7472 |Проект Закону про кредитні рейтинги та|О.Пеклушенко | | | |діяльність рейтингових агентств | | | | |(проект н.д. О.Плотнікова вручено | | | | |21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7511 |Проект Закону про внесення змін до |О.Пеклушенко | | | |деяких законів України щодо | | | | |регулювання ринків фінансових послуг | | | | |(від 23.12.2010 N 16442/0/2-10 | | | | |вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7265 |Проект Закону про внесення змін до |А.Мартинюк | | | |Конституції України щодо проведення | | | | |чергових виборів народних депутатів | | | | |України, Президента України, депутатів| | | | |Верховної Ради Автономної Республіки | | | | |Крим, місцевих рад та сільських, | | | | |селищних, міських голів (друге | | | | |читання) (доручення від 19.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|8116 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік |
| | |розділу XX "Перехідні положення" | | | | |Податкового кодексу України щодо | | | | |особливості справляння податку на | | | | |додану вартість з операцій з | | | | |постачання та імпорту (проект н.д. | | | | |В.Лук'янова вручено 01.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8117 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік | | | |Закону України "Про Митний тариф | | | | |України" щодо ставки на деякі зернові | | | | |культури (проект н. д. В.Лук'янова | | | | |вручено 01.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|8159 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік |
| | |розділу XX "Перехідні положення" | | | | |Податкового кодексу України щодо | | | | |упорядкування діяльності та здійснення| | | | |своїх функцій Аграрним фондом (проект | | | | |н.д. Т.Засухи вручено 01.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8096 |Проект Закону про внесення змін |В.Хомутиннік | | | |до статті 19 Закону України "Про | | | | |Єдиний митний тариф" (щодо | | | | |оподаткування імпортованих товарів | | | | |для видавничої діяльності) (від | | | | |10.02.2011 N 1456/0/2-11 одержано | | | | |14.02.2011, подання Комітету - | | | | |04.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8146 |Проект Закону про внесення змін |Н.Королевська | |8146-1 |до деяких законодавчих актів України | | | | |щодо запровадження принципу державної | | | | |реєстрації юридичних осіб на підставі | | | | |модельного статуту (від 16.02.2011 | | | | |N 1727/0/2-11 вручено 15.03.2011, | | | | |проект н.д. К.Ляпіної - 15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8215 |Проект Закону про внесення змін |Н.Королевська | | | |до деяких законодавчих актів України | | | | |щодо встановлення принципу провадження| | | | |господарської діяльності суб'єктами | | | | |приватного права без застосування | | | | |печаток (від 11.03.2011 N 2440/0/2-11 | | | | |одержано 12.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8203 |Проект Закону про внесення змін |В.Рибак | | | |до статті 6 Житлового кодексу | | | | |Української РСР (щодо визначення | | | | |житлової та загальної нерухомості) | | | | |(проект н.д. В.Забарського | | | | |вручено 15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8049 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |130-річчя з дня народження видатного | | | | |українського вченого-медика Олександра| | | | |Олександровича Богомольця (проект н.д.| | | | |В. Карпука вручено 03.02.2011, подання| | | | |Комітету - 15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8111 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |120-річчя з дня народження видатного | | | | |українського письменника Михайла | | | | |Опанасовича Булгакова (проект н.д. | | | | |І. Богословської вручено 17.02.2011, | | | | |подання Комітету - 15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8052 |Проект Постанови про Національне |А.Гриценко | | | |військове меморіальне кладовище | | | | |(проект н.д. В.Колесніченка | | | | |вручено 03.02.2011, подання | | | | |Комітету - 01.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8174 |Проект Закону про внесення змін |О.Ткаченко | | | |до Закону України "Про акціонерні | | | | |товариства" та інших законодавчих | | | | |актів України (щодо відновлення | | | | |на законодавчому рівні назви | | | | |відкрите акціонерне товариство) | | | | |(проект н.д. В. Богуслаєва вручено | | | | |04.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8218 |Проект Постанови про впровадження |В.Макеєнко | | | |реєстрації народних депутатів України | | | | |та фіксації результатів їх особистого | | | | |голосування за допомогою сенсорної | | | | |клавіші (проект н.д. В.Литвина вручено| | | | |15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8306 |П· |Проект Закону про державну службу (від|О.Омельченко | | | |25.03.2011 N 1-1/571 вручено | | | | |05.04.2011, подання | | | | |Комітету одержано 04.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8224 |Проект Закону про внесення змін до |В.Бевз | | | |деяких законодавчих актів щодо арешту | | | | |активів, що пов'язані з фінансуванням | | | | |тероризму та стосуються фінансових | | | | |операцій, зупинених відповідно до | | | | |рішення, прийнятого на підставі | | | | |резолюцій Ради безпеки ООН, | | | | |та визначення порядку доступу до таких| | | | |активів (від 14.03.2011 N 2712/0/2-11 | | | | |вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8274 |Проект Закону про внесення змін до |В.Бевз | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |запобігання легалізації (відмиванню) | | | | |доходів, одержаних злочинним шляхом | | | | |(від 18.03.2011 N 2967/0/2-11 вручено | | | | |05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8191 |Проект Закону про Раду міністрів |О.Омельченко | | | |Автономної Республіки Крим (від | | | | |03.03.2011 N 2312/0/2-11 вручено | | | | |05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8294 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |спрощення процедури започаткування | | | | |підприємництва (від 24.03.2011 | | | | |N 3142/0/2-11 вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8295 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |спрощення процедур припинення | | | | |юридичних осіб та фізичних осіб - | | | | |підприємців (від 24.03.2011 | | | | |N 3144/0/2-11 вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8316 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Баранов | | | |пункту 3 розділу VI "Прикінцеві | | | | |та перехідні положення" Бюджетного | | | | |кодексу України (щодо міжнародного | | | | |проекту "Циклон-4") (від 31.03.2011 | | | | |N 3498/0/2-11 вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8325 |Проект Постанови про газету Верховної |А.Мартинюк | | | |Ради України "Голос України" (проект |А.Шевченко | | | |н.д. В.Литвина вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8324 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законів України щодо | | | | |забезпечення державної підтримки | | | | |розвитку сільського господарства | | | | |(проект н.д. Г.Калетніка вручено | | | | |05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8164 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо спрощення | | | | |процедури закупівель Аграрним фондом | | | | |і аграрними вищими навчальними | | | | |закладами товарів, робіт та послуг) | | | | |(проект н.д. Г.Калетніка вручено | | | | |01.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8121 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" (щодо надання | | | | |субвенції з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | |заборгованості з різниці в тарифах | | | | |на теплову енергію) (проект н.д. | | | | |П.Мельника вручено 01.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8217 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | |8217-1 |Податкового кодексу України та деяких | | |8217-2 |законодавчих актів України (щодо | | |8217-3 |удосконалення деяких норм Податкового | | | | |кодексу України) (доопрацьований | | | | |проект з поданням Комітету вручено | | | | |05.04.2011, проект н.д. К.Ляпіної | | | | |вручено 15.03.2011, проекти н.д. | | | | |Н.Королевської - 16.03.2011 та | | | | |05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8182 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |140-річчя з дня народження Василя | | | | |Стефаника (проект н.д. В.Мойсика | | | | |вручено 15.03.2011, подання Комітету -| | | | |17.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8308 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо участі народних | | | | |засідателів) (проект н.д. В.Пилипенка | | | | |вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8397 |П· |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |усунення надмірного державного | | | | |регулювання у сфері автомобільних | | | | |перевезень (від 15.04.2011 N 1-1/675 | | | | |вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8158 |Проект Закону про внесення змін до |В.Бевз | | | |статті 9 Закону України "Про заходи | | | | |протидії незаконному обігу наркотичних| | | | |засобів, психотропних речовин і | | | | |прекурсорів та зловживанню ними" (від | | | | |23.02.2011 N 2004/0/2-11 вручено | | | | |15.03.2011, подання Комітету - | | | | |19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8211 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення та Кримінального | | | | |кодексу України щодо порушення вимог | | | | |законодавства в галузі державного | | | | |експортного контролю (від 10.03.2011 | | | | |N 2501/0/2-11 вручено 05.04.2011, | | | | |подання Комітету - 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8152 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |упорядкування функцій органів | | | | |державного нагляду в електроенергетиці| | | | |(від 22.02.2011 N 1913/0/2-11 вручено | | | | |15.03.2011, подання Комітету - | | | | |19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8119 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік | | | |статті 6 Закону України "Про порядок | | | | |здійснення розрахунків в іноземній | | | | |валюті" (щодо розрахунків за ядерне | | | | |паливо для АЕС України) | | | | |(від 16.02.2011 | | | | |N 1728/0/2-11 вручено 15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8120 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |провадження діяльності на фондовому | | | | |ринку (від 16.02.2011 | | | | |N 1732/0/2-11 вручено 15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8194 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України з питань | | | | |бухгалтерського обліку (від 03.03.2011| | | | |N 2316/0/2-11 вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8332 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Податкового кодексу України щодо | | | | |оподаткування УЄФА (від 04.04.2011 | | | | |N 3599/0/2-11 вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8273 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |додатка N 3 до Закону України "Про | | | | |Державний бюджет України на 2011 рік" | | | | |(щодо визначення Державного агентства | | | | |екологічних інвестицій головним | | | | |розпорядником коштів) (від 17.03.2011 | | | | |N 2899/0/2-11 вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8321 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Податкового кодексу України та | | | | |затвердження ставок вивізного | | | | |(експортного) мита на деякі види | | | | |зернових культур (від 31.03.2011 | | | | |N 3516/0/2-11 вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8077 |Проект Закону про Державний земельний |Г.Калетнік | | | |кадастр (проект н.д. В.Бевзенка | | | | |вручено 15.02.2011, подання Комітету -| | | | |05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8255 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів (щодо | | | | |вдосконалення організаційно-правових | | | | |основ боротьби зі злочинністю та | | | | |корупцією) (проект н.д. В.Малишева | | | | |вручено 05.04.2011, подання Комітету -| | | | |19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8183 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |120-річчя з дня народження засновників| | | | |закарпатської школи живопису | | | | |Адальберта Михайловича Ерделі та | | | | |Йосипа Йосиповича Бокшая (проект н.д. | | | | |М.Томенка вручено 04.03.2011, подання | | | | |Комітету - 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8196 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |70-річчя партизанського руху в Україні| | | | |(проект н.д. В.Даниленка вручено | | | | |15.03.2011, подання Комітету - | | | | |19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8226 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |200-річчя з дня народження Євгена | | | | |Гребінки (проект н.д. В.Кириленка | | | | |вручено 17.03.2011, подання Комітету -| | | | |19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8322 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |200-річчя з дня народження Маркіяна | | | | |Шашкевича (проект н.д. П.Мовчана | | | | |вручено 05.04.2011, подання | | | | |Комітету - 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8157 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про увічнення Перемоги| | | | |у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 | | | | |років" (щодо порядку офіційного | | | | |використання копій Прапора Перемоги) | | | | |(проект н.д. Є.Царькова вручено | | | | |01.03.2011, подання Комітету - | | | | |05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8246 |Проект Закону про внесення змін до |С.Ківалов | |8246-2 |Закону України "Про Вищу раду юстиції"| | | | |та Кодексу України про адміністративні| | | | |правопорушення щодо виконання Рішення | | | | |Конституційного Суду України (проект | | | | |н.д. О.Шустік вручено 05.04.2011, | | | | |проект н.д. С.Ківалова - 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8302 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |статті 20 Закону України "Про основи | | | | |соціальної захищеності інвалідів в | | | | |Україні" (щодо зміни джерела сплати | | | | |сум адміністративно-господарських | | | | |санкцій та пені) (проект н.д. | | | | |О.Єфремова вручено 05.04.2011, подання| | | | |Комітету - 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8303 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік | | | |статті 138 Податкового кодексу України| | | | |(щодо зміни джерела сплати сум | | | | |адміністративно-господарських санкцій | | | | |та пені) (проект н.д. О.Єфремова | | | | |вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8399 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" | | | | |(щодо фінансування | | | | |дорожнього господарства) (проект н.д. | | | | |П.Мельника вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8272 |Проект Постанови про створення |В.Яворівський | | | |Державного музею-архіву народної | | | | |культури українського Полісся (проект | | | | |н.д. В.Яворівського вручено | | | | |05.04.2011, подання Комітету - | | | | |07.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8412 | |Проект Постанови про відзначення | | | | |75-річчя Інституту історії України | | | | |Національної академії наук України | | | | |(друге читання) (доручення від | | | | |15.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8380 | |Проект Постанови про відзначення | | | | |70-річчя з дня народження Богодара | | | | |Которовича | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8444 |П· |Проект Закону про чисельність |А.Гриценко | | | |Збройних Сил України на 2011 рік | | | | |(від 26.04.2011 N 1-1/793 вручено | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8440 |П· |Проект Закону про схвалення рішення |А.Гриценко | | | |Президента України про допуск | | | | |підрозділів збройних сил інших держав | | | | |на територію України у 2011 році для | | | | |участі у багатонаціональних військових| | | | |навчаннях (від 22.04.2011 N 1-1/751 | | | | |вручено 11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8403 |П· |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |національних комісій, що здійснюють | | | | |державне регулювання природних | | | | |монополій, у сфері зв'язку та | | | | |інформатизації, ринків цінних паперів | | | | |і фінансових послуг (від 15.04.2011 | | | | |N 1-1/678 вручено 20.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8466 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" (щодо визначення | | | | |Державного агентства з інвестицій та | | | | |управління національними проектами | | | | |головним розпорядником коштів) (від | | | | |04.05.2011 N 4735/0/2-11 вручено | | | | |16.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8425 |Проект Закону про фінансове |Н.Королевська | | | |оздоровлення державного підприємства | | | | |"Виробниче об'єднання Південний | | | | |машинобудівний завод імені | | | | |О.М. Макарова" (від 21.04.2011 | | | | |N 4364/0/2-11 вручено 12.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8314 |Проект Закону про внесення змін до |П.Костенко | | | |статті 1 Закону України "Про охорону | | | | |дитинства" (щодо багатодітних сімей) | | | | |(від 31.03.2011 N 3477/0/2-11 | | | | |вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8271 |Проект Закону про оголошення природних|П.Костенко | | | |територій міста Хмільника Вінницької | | | | |області курортом державного значення | | | | |(від 18.03.2011 N 2909/0/2-11 вручено | | | | |05.04.2011, подання Комітету - | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8130 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | |8130-1 |Митного кодексу України та інших | | | | |законодавчих актів України (нова | | | | |редакція) (проект н.д. Є.Царькова | | | | |вручено 25.02.2011, проект | | | | |н.д. О.Шевчука - 15.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8351 |Проект Закону про деякі питання |В.Хомутиннік | | | |заборгованості за спожитий природний | | | | |газ та електричну енергію (проект | | | | |н.д. О.Пеклушенка вручено на заміну | | | | |21.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8352 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Податкового кодексу України (щодо | | | | |питань оподаткування природного газу | | | | |та електричної енергії) (проект | | | | |н.д. О.Пеклушенка вручено на заміну | | | | |21.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8361 |Проект Постанови про відзначення на |В.Яворівський | | | |державному рівні 300-річчя заснування | | | | |Олешківської Січі (проект н.д. | | | | |О.Журавка вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8499 |П· |Проект Закону про схвалення рішення |А.Гриценко | | | |Президента України щодо направлення | | | | |миротворчого контингенту для участі | | | | |України в наданні підтримки Операції | | | | |ООН у Кот-д'Івуарі (від 12.05.2011 | | | | |N 1-1/901 вручено 17.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8209 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік | | | |статті 151 Земельного кодексу України | | | | |щодо спрощення процедури надання | | | | |земельних ділянок для потреб, пов'яза-| | | | |них з користуванням надрами (від | | | | |09.03.2011 N 2479/0/2-11 вручено | | | | |05.04.2011, подання Комітету одержано | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8387 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік | | | |статті 28 Закону України "Про земле- | | | | |устрій" щодо скорочення строку скла- | | | | |дання документації із землеустрою (від| | | | |13.04.2011 N 4093/0/2-11 вручено | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8390 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Рибак | | | |статті 3 Закону України "Про реструк- | | | | |туризацію заборгованості за надані | | | | |послуги з утримання будинків і споруд | | | | |та прибудинкових територій і комуна- | | | | |льні послуги, що створилася станом на | | | | |1 грудня 2006 року" (щодо механізму | | | | |отримання субсидій) (від 14.04.2011 | | | | |N 4147/0/2-11 вручено 11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8426 |Проект Закону про особливості провад- |В.Швець | | | |ження у справах про адміністративні | | | | |правопорушення і примусове видворення | | | | |іноземців та осіб без громадянства під| | | | |час проведення фінальної частини чем- | | | | |піонату Європи 2012 року з футболу в | | | | |Україні (від 21.04.2011 N 4366/0/2-11 | | | | |вручено 11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8455 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |відновлюваних джерел енергії (від | | | | |28.04.2011 N 4566/0/2-11 вручено | | | | |12.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8393 |Проект Закону про граничний розмір |С.Ківалов | | | |компенсації витрат на правову допомогу| | | | |(від 14.04.2011 N 4162/0/2-11 вручено | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8450 |Проект Закону про внесення змін до За-|Н.Королевська | | | |кону України "Про ліцензування певних | | | | |видів господарської діяльності" щодо | | | | |порядку видачі копії ліцензії (від | | | | |27.04.2011 N 4529/0/2-11 вручено | | | | |12.05.2011, подання Комітету - | | | | |17.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8463 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |Закону України "Про дозвільну систему | | | | |у сфері господарської діяльності" щодо| | | | |розширення мережі дозвільних центрів | | | | |(від 31.03.2011 N 3474/0/2-11 одержано| | | | |05.05.2011, подання Комітету - | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8439 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |статті 2 Закону України "Про першочер-| | | | |гові заходи щодо запобігання негатив- | | | | |ним наслідкам фінансової кризи та про | | | | |внесення змін до деяких законодавчих | | | | |актів України" (щодо викупу облігацій)| | | | |(від 22.04.2011 N 4432/0/2-11 вручено | | | | |12.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8428 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік | | | |статті 4 Декрету Кабінету Міністрів | | | | |України "Про державне мито" (щодо | | | | |охорони культурної спадщини) (від | | | | |21.04.2011 N 4367/0/2-11 вручено | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8454 |Проект Закону про рибне господарство, |Г.Калетнік | | | |промислове рибальство та охорону вод- | | | | |них біоресурсів (проект н.д. Г.Калет- | | | | |ніка вручено 11.05.2011, подання | | | | |Комітету одержано 13.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8141 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |статті 20 Закону України "Про військо-| | | | |вий обов'язок і військову службу" | | | | |(проект н.д. А.Гриценка вручено | | | | |24.04.2011, подання Комітету - | | | | |12.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8122 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |пам'ятних дат і ювілеїв у 2011 році | | | | |(проект н.д. В.Ландіка вручено на за- | | | | |міну 07.04.2011, подання Комітету - | | | | |19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8179 | |Проект Закону про про внесення змін до| | | | |Закону України "Про оперативно-розшу- | | | | |кову діяльність" (щодо узгодження | | | | |строку перевірки громадян у зв'язку з | | | | |допуском їх до державної таємниці) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8539 | |Проект Постанови про запровадження в | | | | |Україні особливої церемонії - прове- | | | | |дення 22 червня кожного року Хвилини | | | | |пам'яті по загиблих у роки Великої | | | | |Вітчизняної війни 1941-1945 років | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8467 |П· |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України у | | | | |зв'язку з ратифікацією Другого | | | | |додаткового протоколу до Європейської | | | | |конвенції про взаємну допомогу у | | | | |кримінальних справах (від 06.05.2011 | | | | |N 1-1/859 вручено 11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8474 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |об'єднань співвласників | | | | |багатоквартирного будинку (від | | | | |11.05.2011 N 4949/0/2-11 одержано | | | | |13.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8191 |Проект Закону про Раду міністрів |О.Омельченко | | | |Автономної Республіки Крим (від | | | | |03.03.2011 N 2312/0/2-11 вручено | | | | |05.04.2011, подання Комітету - | | | | |31.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8489 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Земельного та Лісового кодексів | | | | |України щодо збереження лісів (від | | | | |11.05.2011 N 4967/0/2-11 одержано | | | | |13.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8358 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про природні | | | | |монополії" (щодо діяльності на | | | | |суміжних ринках) (від 06.04.2011 | | | | |N 3744/0/2-11 вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8531 |Проект Закону про відновлення |О.Ткаченко | | | |платоспроможності боржника або | | | | |визнання його банкрутом (нова | | | | |редакція) (від 18.05.2011 | | | | |N 5282/0/2-11 одержано 20.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8362 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про військовий | | | | |обов'язок і військову службу" (щодо | | | | |виконання військового обов'язку) | | | | |(від 07.04.2011 N 3764/0/2-11 | | | | |вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8462 |Проект Закону про особливості |А.Гриценко | | | |управління об'єктами державної | | | | |власності в оборонно-промисловому | | | | |комплексі (від 29.04.2011 | | | | |N 4646/0/2-11 вручено 31.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8315 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |деяких законів України щодо прав | | | | |інвалідів (від 31.03.2011 | | | | |N 3497/0/2-11 вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8319 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |деяких законів України щодо надання | | | | |соціальних послуг (від 31.03.2011 | | | | |N 3480/0/2-11 вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8318 |Проект Закону про внесення зміни до |С.Міщенко | | | |статті 290 Цивільного кодексу України | | | | |(щодо відомостей про донора) (від | | | | |31.03.2011 N 3478/0/2-11 вручено | | | | |19.04.2011, подання Комітету одержано | | | | |23.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8488 |Проект Закону про внесення зміни до |Н.Королевська | | | |статті 2 Закону України "Про основні | | | | |засади державного нагляду (контролю) | | | | |у сфері господарської діяльності" | | | | |(щодо державного експортного контролю)| | | | |(від 11.05.2011 N 4960/0/2-11 одержано| | | | |13.05.2011, подання Комітету - | | | | |18.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8359 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мироненко | | | |Закону України "Про дорожній рух" | | | | |(щодо переобладнання транспортних | | | | |засобів) (від 06.04.2011 | | | | |N 3743/0/2-11 вручено 19.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8296 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Декрету Кабінету Міністрів України | | | | |"Про державне мито" (щодо ставок за | | | | |проведення державної реєстрації | | | | |речових прав на нерухоме майно) (від | | | | |24.03.2011 N 3145/0/2-11 вручено | | | | |05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8297 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |деяких законів України щодо реклами на| | | | |ринку цінних паперів (від 24.03.2011 | | | | |N 3149/0/2-11 вручено 05.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8452 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Митного тарифу України, затвердженого | | | | |Законом України "Про митний тариф | | | | |України" (щодо ставок ввізного мита на| | | | |кондиціонери) (від 28.04.2011 | | | | |N 4532/0/2-11 вручено 12.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8473 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | | | |Податкового кодексу України (щодо | | | | |оподаткування коштів, що надаються на | | | | |підвищення безпеки ЧАЕС) (від | | | | |11.05.2011 N 4947/0/2-11 одержано | | | | |13.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8521 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік | |8521-1 |Податкового кодексу України та деяких | | |8521-2 |інших законодавчих актів України (щодо| | | | |спрощеної системи оподаткування, | | | | |обліку та звітності суб'єктів малого | | | | |підприємництва) (від 16.05.2011 | | | | |N 5151/0/2-11 вручено 18.05.2011, | | | | |проект н.д. Н.Королевської одержано | | | | |18.05.2011, проект н.д. А.Яценюка - | | | | |18.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8545 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Бюджетного кодексу України та деяких | | | | |інших законодавчих актів України | | | | |(проект н.д. В.Баранова одержано | | | | |20.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8575 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |статті 17-1 Закону України "Про | | | | |електроенергетику" щодо гарантування | | | | |правонаступництва зобов'язань (проект | | | | |н.д. І.Глущенка одержано 30.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8175 |Проект Закону про внесення зміни до |Т.Бахтеєва | | | |статті 17 Закону України "Про | | | | |лікарські засоби" (щодо забезпечення | | | | |проведення фармацевтичної розробки | | | | |лікарських засобів та наукових | | | | |досліджень) (проект н.д. В.Коржа | | | | |вручено 15.03.2011, подання Комітету -| | | | |06.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8581 |Проект Постанови про заходи у |С.Міщенко | | | |Верховній Раді України з відзначення | | | | |20-ї річниці проголошення | | | | |незалежності України (проект н.д. | | | | |В.Литвина вручено 31.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8373 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |відкриття доступу до відомостей | | | | |Єдиного державного реєстру юридичних | | | | |осіб та фізичних осіб-підприємців | | | | |(проект н.д. Н.Королевської вручено | | | | |19.04.2011, подання Комітету - | | | | |19.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8396 |Проект Закону про індустріальні парки |Н.Королевська | | | |(проект н.д. В.Каськіва вручено | | | | |19.04.2011, подання Комітету - | | | | |31.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8587 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |70-річчя з дня народження Івана | | | | |Миколайчука (проект н.д. В.Кириленка | | | | |вручено 01.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8602 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |Основ законодавства України про | | | | |охорону здоров'я щодо удосконалення | | | | |надання медичної допомоги (від | | | | |01.06.2011 N 5743/0/2-11 вручено | | | | |03.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8603 |Проект Закону про порядок проведення |Т.Бахтеєва | | | |реформування системи охорони здоров'я | | | | |у Вінницькій, Дніпропетровській, | | | | |Донецькій областях та м. Києві (від | | | | |01.06.2011 N 5742/0/2-11 вручено | | | | |03.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8062 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік | | | |статті 19 Закону України "Про Єдиний | | | | |митний тариф" (щодо звільнення від | | | | |сплати мита товарів для будівництва і | | | | |оснащення аеропортів, які є об'єктами | | | | |чемпіонату) (проект н.д. О.Заца | | | | |вручено 15.02.2011, подання | | | | |Комітету - 15.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8469 |Проект Закону про протидію торгівлі |В.Бевз | | | |людьми (проект н.д. О.Зарубінського | | | | |вручено 17.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8468 |П· |Проект Закону про внесення змін до |О.Зарубінський| |8468-1 |статті 9 Закону України "Про | | | | |громадянство України" (щодо | | | | |національної безпеки) (від 06.05.2011 | | | | |N 1-1/868 вручено 11.05.2011, проект | | | | |н.д. Д.Ветвицького - 31.05.2011, | | | | |подання Комітету - 03.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8654 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" (щодо соціальних | | | | |показників бюджету) (від 10.06.2011 | | | | |N 6116/0/2-11 вручено 14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8442 |Проект Закону про фінансову систему |В.Баранов | | | |України в особливий період (від | | | | |26.04.2011 N 4474/0/2-11 вручено | | | | |12.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3492-VI ( 3492-17 )
від 14.06.2011 }
|8580 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов |
| | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" (щодо розрахунків| | | | |за міжнародний аудит) (від 30.05.2011 | | | | |N 5655/0/2-11 одержано 31.05.2011, | | | | |подання Комітету вручено 03.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8511 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про Загальнодержавну | | | | |програму "Питна вода України" на | | | | |2006-2020 роки" (від 14.05.2011 | | | | |N 5103/0/2-11 вручено 03.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8441 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |відчуження майна суб'єктів | | | | |господарювання державного сектору | | | | |економіки (від 22.04.2011 | | | | |N 4441/0/2-11 вручено 12.05.2011, | | | | |подання Комітету одержано 01.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8357 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення та Кримінального | | | | |кодексу України щодо посилення | | | | |відповідальності за незаконний обіг | | | | |наркотичних засобів, психотропних | | | | |речовин та прекурсорів, отруйних чи | | | | |сильнодіючих речовин або отруйних чи | | | | |сильнодіючих лікарських засобів і | | | | |одурманюючих засобів (від 06.04.2011 | | | | |N 3735/0/2-11 вручено 11.05.2011, | | | | |подання Комітету одержано 01.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8490 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про адміністративні | | | | |правопорушення щодо посилення | | | | |відповідальності за порушення | | | | |законодавства про охорону інформації | | | | |з обмеженим доступом, що є власністю | | | | |держави (від 11.05.2011 N 4971/0/2-11 | | | | |вручено 31.05.2011, подання Комітету | | | | |одержано 01.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8494 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про державну систему | | | | |біобезпеки при створенні, | | | | |випробуванні, транспортуванні та | | | | |використанні генетично модифікованих | | | | |організмів" (щодо механізму контролю | | | | |продукції, яка містить ГМО) | | | | |(від 12.05.2011 N 4990/0/2-11 вручено | | | | |31.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8421 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про пенсії за особливі| | | | |заслуги перед Україною" (щодо матерів,| | | | |які мають п'ятеро і більше дітей) (від| | | | |20.04.2011 N 4358/0/2-11 вручено | | | | |11.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8570 |Проект Закону про правовий статус |О.Зарубінський| | | |іноземців та осіб без громадянства | | | | |(нова редакція) (від 26.05.2011 | | | | |N 5545/0/2-11 вручено 03.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8238 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |приведення у відповідність із Кодексом| | | | |України про надра) (проект н.д. | | | | |П.Мельника вручено 18.03.2011, подання| | | | |Комітету - 20.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8370 |Проект Закону про основи продовольчої |Г.Калетнік | |8370-1 |безпеки України (проект н.д. | | | | |М.Кравченка вручено 19.04.2011, проект| | | | |н.д. Г.Калетніка - 11.05.2011, подання| | | | |Комітету - 20.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8134 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |деяких законів України щодо | | | | |розрахунків за природний газ та | | | | |електричну енергію (проект н.д. | | | | |М.Романюка вручено 01.03.2011, | | | | |подання Комітету - 04.03.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8507 |Проект Закону про документи, що |О.Зарубінський| |8507-1 |посвідчують особу та підтверджують | | | | |громадянство України (проект н.д. | | | | |В.Коновалюка вручено 20.05.2011, | | | | |проект Уряду від 03.06.2011 | | | | |N 5860/0/2-11 одержано 03.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8435 |Проект Постанови про проголошення в |В.Сушкевич | | | |Україні 2011 року Роком пам'яті | | | | |загиблих у Великій Вітчизняній війні | | | | |1941-1945 років (проект н.д. | | | | |В.Колесніченка вручено 11.05.2011, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |31.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8382 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |90-річчя з дня народження Дмитра | | | | |Луценка (проект н.д. В.Яворівського | | | | |вручено 19.04.2011, подання Комітету -| | | | |21.04.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8418 |Проект Постанови про внесення зміни до|В.Яворівський | | | |Постанови Верховної Ради України "Про | | | | |відзначення 150-річчя від дня смерті | | | | |та дня перепоховання Тараса | | | | |Григоровича Шевченка" (проект н.д. | | | | |В.Яворівського вручено 11.05.2011, | | | | |подання Комітету одержано 01.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7455 |Проект Закону про заходи щодо |В.Сушкевич | |7455-1 |законодавчого забезпечення | | |7455-2 |реформування пенсійної системи (від | | | | |31.05.2011 N 5701/0/2-11 вручено на | | | | |заміну 02.06.2011, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 14.06.2011, | | | | |проект н.д. А.Павловського вручено | | | | |14.06.2011, проект н.д. А.Яценюка - | | | | |14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8434 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |статті 4 Закону України "Про державну | | | | |соціальну допомогу малозабезпеченим | | | | |сім'ям" (щодо уточнення окремих | | | | |положень) (проект н.д. В.Сушкевича | | | | |вручено 11.05.2011, подання Комітету -| | | | |31.05.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8476 |Проект Постанови про вшанування |В.Яворівський | | | |пам'яті Валентина Феліксовича | | | | |Войно-Ясенецького (святителя і | | | | |сповідника Луки), православного | | | | |святого, вченого, лікаря-хірурга, | | | | |подвижника, архієпископа Кримського та| | | | |Сімферопольського (проект н.д. | | | | |П.Ющенка вручено 17.05.2011, подання | | | | |Комітету про відхилення - 14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8478 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |320-річчя від дня народження | | | | |Калнишевського Петра Івановича | | | | |(1691-1803), політичного і | | | | |військового діяча, останнього | | | | |кошового отамана Запорозької Січі | | | | |(проект н.д. П.Ющенка вручено | | | | |17.05.2011, подання Комітету | | | | |про відхилення - 14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8657 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |Закону України "Про засади | | | | |функціонування ринку природного газу" | | | | |(щодо газовидобувних підприємств) (від| | | | |11.06.2011 N 6142/0/2-11 одержано | | | | |14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8586 |Проект Закону про санаційний банк |В.Хомутиннік | | | |(проект н.д. Ю.Каракая вручено | | | | |02.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8231 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |статті 17-1 Закону України "Про | | | | |електроенергетику" (щодо умов | | | | |стимулювання виробництва | | | | |електроенергії з альтернативних | | | | |джерел) (проект н.д. І.Глущенка | | | | |одержано 16.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8551 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про Збройні Сили | | | | |України" (щодо застосування зброї в | | | | |мирний час) (від 19.05.2011 | | | | |N 5309/0/2-11 вручено 03.06.2011, | | | | |подання Комітету - 16.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8309 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |Закону України "Про місцеве | | | | |самоврядування в Україні" (щодо | | | | |вдосконалення правового регулювання) | | | | |(проект н.д. С.Гордієнка вручено | | | | |05.04.2011, подання Комітету - | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8610 |Проект Закону про особливості |Н.Королевська | | | |здійснення державного нагляду | | | | |(контролю) у сфері господарської | | | | |діяльності щодо фізичних | | | | |осіб-підприємців та юридичних осіб, | | | | |які застосовують спрощену систему | | | | |оподаткування, обліку та звітності | | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |14.06.2011, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8609 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік | | | |статті 75 Податкового кодексу України | | | | |(щодо незареєстрованих платників | | | | |податків) (проект н.д. Ю.Мірошниченка | | | | |вручено 14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8278 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Хомутиннік | | | |підрозділу 2 розділу XX "Перехідні | | | | |положення" Податкового кодексу України| | | | |(щодо звільнення від оподаткування | | | | |податком на додану вартість постачання| | | | |обладнання для оснащення аеропортів | | | | |міст, приймаючих чемпіонат) (проект | | | | |н.д. О.Заца вручено 05.04.2011, | | | | |подання Комітету - 17.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8584 |Проект Постанови про внесення змін до |В.Макеєнко | | | |Положення про Почесну грамоту та | | | | |Грамоту Верховної Ради України (щодо | | | | |порушення клопотання) (проект н.д. | | | | |І.Шарова вручено 02.06.2011, подання | | | | |Комітету - 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8605 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |70-річчя трагедії Бабиного Яру (проект| | | | |н.д. В.Дем'янчук вручено 03.06.2011, | | | | |подання Комітету - 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8385 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо посилення контролю за | | | | |використанням земельних ресурсів) | | | | |(проект н.д. Ю.Литвина вручено | | | | |19.04.2011, подання Комітету - | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8688 |Проект Закону про внесення змін |В.Баранов | | | |до Закону України "Про Державний | | | | |бюджет України на 2011 рік" (щодо | | | | |розвитку фізичної культури і спорту) | | | | |(проект н.д. В.Коржа вручено | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8718 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" (щодо погашення | | | | |заборгованості перед Державним | | | | |бюджетом України за субкредитами, | | | | |наданими енергогенеруючим компаніям) | | | | |(проект н.д. І.Глущенка вручено | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8617 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |деяких законодавчих актів України у | | | | |зв'язку з оптимізацією функцій | | | | |центрального органу виконавчої влади у| | | | |сфері екології та природних ресурсів | | | | |(щодо надання документів дозвільного | | | | |характеру) (проект н.д. І.Прасолова | | | | |вручено 14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8727 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" (щодо нафти та | | | | |нафтопродуктів) (проект н.д. І.Горіної| | | | |вручено 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8048 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про передачу об'єктів | | | | |права державної та комунальної | | | | |власності" (щодо об'єктів інженерної | | | | |інфраструктури водопровідного | | | | |господарства) (проект н.д. В.Даниленка| | | | |вручено 04.02.2011, подання Комітету -| | | | |14.06.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8712 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про угоди про розподіл| | | | |продукції" (щодо переліку ділянок | | | | |надр) (проект н.д. В.Келестина вручено| | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8725 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про перелік об'єктів | | | | |права державної власності, що не | | | | |підлягають приватизації" (щодо | | | | |скорочення переліку підприємств, що не| | | | |підлягають приватизації) (проект | | | | |н.д. С.Майбороди вручено 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8717 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |деяких законів України з питань | | | | |врегулювання заборгованості за | | | | |електричну енергію (проект н.д. | | | | |І.Глущенка вручено 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8729 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |врегулювання надання окремих | | | | |адміністративних послуг (у сфері | | | | |електроенергетики та теплопостачання) | | | | |(проект н.д. І.Глущенка вручено | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8703 |Проект Закону про допоміжне |Т.Бахтеєва | | | |материнство (проект н.д. І.Рибакова | | | | |вручено 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8705 |Проект Закону про особливості оренди |М.Мартиненко | | | |чи концесії об'єктів | | | | |паливно-енергетичного комплексу, що | | | | |перебувають у державній власності | | | | |(проект н.д. І.Глущенка вручено | | | | |05.07.2011, подання Комітету - | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8604 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |60-річчя Української Ради Миру | | | | |(проект н.д. В.Дем'янчук вручено | | | | |03.06.2011, подання Комітету - | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8678 |Проект Закону про внесення |В.Рибак | | | |змін до деяких законодавчих | | | | |актів України (щодо вдосконалення | | | | |правового регулювання забезпечення | | | | |реалізації житлових прав мешканців | | | | |гуртожитків) (проект н.д. І.Лисова | | | | |вручено 05.07.2011, подання | | | | |Комітету - 06.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8608 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |на державному рівні 555-річчя | | | | |заснування міста Борщева | | | | |Тернопільської області (проект | | | | |н.д. М.Полянчича вручено 14.06.2011, | | | | |подання Комітету - 05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8644 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |360-річчя з дня народження | | | | |святителя Іоанна Максимовича, | | | | |митрополита Тобольського і всього | | | | |Сибіру (проект н.д. П.Ющенка вручено | | | | |14.06.2011, подання Комітету - | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8721 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |здійснення спільної діяльності (проект| | | | |н.д.К.Ляпіної вручено 05.07.2011, | | | | |подання Комітету - 06.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3685-VI ( 3685-17 )
від 08.07.2011 }
|8731 |Проект Закону про внесення змін до |В.Хомутиннік |
| | |Податкового кодексу України щодо | | | | |тимчасового зменшення ставок акцизного| | | | |податку (проект н.д.І.Горіної вручено | | | | |05.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8757 |Проект Закону про внесення змін до |Н.Королевська | | | |Закону України "Про гастрольні заходи | | | | |в Україні" (щодо свідоцтва) (від | | | | |05.07.2011 N 6943/0/2-11 вручено | | | | |07.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8765 |Проект Закону про внесення змін до |В.Баранов | | | |Закону України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2011 рік" (щодо бюджетних | | | | |програм Міністерства інфраструктури | | | | |України) (проект н.д. В.Хомутинніка | | | | |вручено 08.07.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |8777 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про перелік об'єктів | | | | |права державної власності, що не | | | | |підлягають приватизації" (щодо | | | | |виключення з переліку підприємств, що| | | | |не підлягають приватизації, готелю | | | | |"Спорт") (проект н.д. В.Хомутинніка | | | | |вручено 08.07.2011) | | ------------------------------------------------------------------------
Умовні позначення:
П - законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України
У - законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України
Д - законопроекти, внесені народними депутатами України
Б - законопроекти, внесені Національним банком України
· - законопроекти, визначені Президентом України як
невідкладні
{ Порядок денний із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 2964-VI ( 2964-17 ) від 02.02.2011 N 2965-VI ( 2965-17 ) від
02.02.2011 N 2967-VI ( 2967-17 ) від 02.02.2011, N 2985-VI
( 2985-17 ) від 03.02.2011, N 3012-VI ( 3012-17 ) від 04.02.2011,
N 3013-VI ( 3013-17 ) від 04.02.2011, N 3015-VI ( 3015-17 ) від
04.02.2011, N 3033-VI ( 3033-17 ) від 16.02.2011, N 3053-VI
( 3053-17 ) від 17.02.2011, N 3063-VI ( 3063-17 ) від 18.02.2011,
N 3073-VI ( 3073-17 ) від 01.03.2011, N 3076-VI ( 3076-17 ) від
01.03.2011, N 3079-VI ( 3079-17 ) від 01.03.2011, N 3082-VI
( 3082-17 ) від 02.03.2011, N 3130-VI ( 3130-17 ) від 15.03.2011,
N 3170-VI ( 3170-17 ) від 18.03.2011, N 3171-VI ( 3171-17 ) від
05.04.2011, N 3195-VI ( 3195-17 ) від 05.04.2011, N 3201-VI
( 3201-17 ) від 06.04.2011, N 3202-VI ( 3202-17 ) від 07.04.2011,
N 3230-VI ( 3230-17 ) від 19.04.2011, N 3237-VI ( 3237-17 ) від
19.04.2011, N 3256-VI ( 3256-17 ) від 21.04.2011, N 3304-VI
( 3304-17 ) від 21.04.2011, N 3308-VI ( 3308-17 ) від 11.05.2011,
N 3311-VI ( 3311-17 ) від 12.05.2011, N 3359-VI ( 3359-17 ) від
17.05.2011, N 3366-VI ( 3366-17 ) від 17.05.2011, N 3377-VI
( 3377-17 ) від 18.05.2011, N 3378-VI ( 3378-17 ) від 18.05.2011,
N 3386-VI ( 3386-17 ) від 19.05.2011, N 3419-VI ( 3419-17 ) від
19.05.2011, N 3431-VI ( 3431-17 ) від 20.05.2011, N 3432-VI
( 3432-17 ) від 31.05.2011, N 3448-VI ( 3448-17 ) від 31.05.2011,
N 3452-VI ( 3452-17 ) від 01.06.2011, N 3456-VI ( 3456-17 ) від
02.06.2011, N 3469-VI ( 3469-17 ) від 02.06.2011, N 3472-VI
( 3472-17 ) від 02.06.2011, N 3473-VI ( 3473-17 ) від 02.06.2011,
N 3475-VI ( 3475-17 ) від 02.06.2011, N 3477-VI ( 3477-17 ) від
02.06.2011, N 3482-VI ( 3482-17 ) від 02.06.2011, N 3484-VI
( 3484-17 ) від 03.06.2011, N 3487-VI ( 3487-17 ) від 03.06.2011,
N 3489-VI ( 3489-17 ) від 03.06.2011, N 3490-VI ( 3490-17 ) від
14.06.2011, N 3492-VI ( 3492-17 ) від 14.06.2011, N 3503-VI
( 3503-17 ) від 14.06.2011, N 3509-VI ( 3509-17 ) від 14.06.2011,
N 3512-VI ( 3512-17 ) від 15.06.2011, N 3520-VI ( 3520-17 ) від
16.06.2011, N 3555-VI ( 3555-17 ) від 05.07.2011, N 3557-VI
( 3557-17 ) від 05.07.2011, N 3587-VI ( 3587-17 ) від 05.07.2011,
N 3601-VI ( 3601-17 ) від 06.07.2011, N 3606-VI ( 3606-17 ) від
07.07.2011, N 3607-VI ( 3607-17 ) від 07.07.2011, N 3608-VI
( 3608-17 ) від 07.07.2011, N 3670-VI ( 3670-17 ) від 08.07.2011,
N 3685-VI ( 3685-17 ) від 08.07.2011 }

ДОВІДКА
до порядку денного восьомої сесії
Верховної Ради України шостого скликання
(в розрізі комітетів)

------------------------------------------------------------------ | Назва комітету | Кількість питань | | |--------------------| | | I | II |Всього| | |розділ|розділ| | |-------------------------------------------+------+------+------| | 1|Комітет з питань аграрної політики та | 26 | 32 | 58 | | |земельних відносин | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 2|Комітет з питань боротьби з | | 4 | 4 | | |організованою злочинністю і корупцією | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 3|Комітет з питань будівництва, | 12 | 17 | 29 | | |містобудування і житлово-комунального | | | | | |господарства та регіональної політики | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 4|Комітет з питань бюджету | | 3 | 3 | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 5|Комітет з питань державного будівництва | 6 | 63 | 69 | | |та місцевого самоврядування | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 6|Комітет з питань екологічної політики, | 6 | 9 | 15 | | |природокористування та ліквідації | | | | | |наслідків Чорнобильської катастрофи | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 7|Комітет з питань економічної політики | 10 | 100 | 110 | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 8|Комітет з питань європейської інтеграції| | 2 | 2 | |--+----------------------------------------+------+------+------| | 9|Комітет з питань законодавчого | 34 | 95 | 129 | | |забезпечення правоохоронної діяльності | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |10|Комітет у закордонних справах | 1 | 3 | 4 | |--+----------------------------------------+------+------+------| |11|Комітет з питань культури і духовності | 9 | 13 | 22 | |--+----------------------------------------+------+------+------| |12|Комітет з питань науки і освіти | 10 | 29 | 39 | |--+----------------------------------------+------+------+------| |13|Комітет з питань національної безпеки і | 6 | 11 | 17 | | |оборони | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |14|Комітет з питань охорони здоров'я | 2 | 14 | 16 | |--+----------------------------------------+------+------+------| |15|Комітет з питань паливно-енергетичного | 1 | 18 | 19 | | |комплексу, ядерної політики та ядерної | | | | | |безпеки | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |16|Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів| 13 | 14 | 27 | | |та інвалідів | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |17|Комітет з питань податкової та митної | 1 | 28 | 29 | | |політики | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |18|Комітет з питань прав людини, | 6 | 14 | 20 | | |національних меншин і міжнаціональних | | | | | |відносин | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |19|Комітет з питань правової політики | 11 | 10 | 21 | |--+----------------------------------------+------+------+------| |20|Комітет з питань правосуддя | 27 | 25 | 52 | |--+----------------------------------------+------+------+------| |21|Комітет з питань промислової і | 8 | 21 | 29 | | |регуляторної політики та підприємництва | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |22|Комітет з питань Регламенту, | 1 | 7 | 8 | | |депутатської етики та забезпечення | | | | | |діяльності Верховної Ради України | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |23|Комітет з питань свободи слова та | 11 | 15 | 26 | | |інформації | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |24|Комітет з питань сім'ї, молодіжної | 8 | 17 | 25 | | |політики, спорту та туризму | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |25|Комітет з питань соціальної політики та | 17 | 9 | 26 | | |праці | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |26|Комітет з питань транспорту і зв'язку | 11 | 11 | 22 | |--+----------------------------------------+------+------+------| |27|Комітет з питань фінансів і банківської | 8 | 32 | 40 | | |діяльності | | | | |--+----------------------------------------+------+------+------| |28|Спеціальні комісії | | 1 | 1 | |-------------------------------------------+------+------+------| | Разом: | 245 | 617 | 862 | ------------------------------------------------------------------
Головне організаційне управліннявгору