Документ 2950-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення зміни до статті 32
Кримінально-процесуального кодексу України
щодо терміна "Близькі родичі"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.319 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 11 статті 32 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05 ) після слова "дружина" доповнити словом
"чоловік".
2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 14 січня 2011 року
N 2950-VIвгору