Документ 295/97-ВР, перша редакція — Прийняття від 03.06.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів
України з питань валютного регулювання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.189 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого
1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17,
ст.184) такі зміни: пункти 1, 2, 3 статті 4 виключити; в абзаці п'ятому пункту 2 статті 16 слова і цифру "пунктами 3
і" замінити словом "пунктом".
2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету
Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 16-93 "Про тимчасовий
порядок використання надходжень в іноземній валюті" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.185).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Кабінету Міністрів та Національному банку України у
місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої
нормативні акти.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 червня 1997 року
N 295/97-ВРвгору