Документ 295/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів
України з питань валютного регулювання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.189 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII
( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету
Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 16-93 "Про тимчасовий
порядок використання надходжень в іноземній валюті" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.185).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Кабінету Міністрів та Національному банку України у
місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої
нормативні акти.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 червня 1997 року
N 295/97-ВРвгору