Документ 295/95, поточна редакція — Прийняття від 11.04.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесного звання "Заслужений
діяч науки і техніки України" науковим працівникам

За значний особистий внесок у розвиток наукових досліджень,
створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного
потенціалу України присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ВЕРЛАНЮ - заступникові директора Інституту
Анатолію Федоровичу проблем моделювання в енергетиці НАН
України, доктору технічних наук,
професору, м. Київ
ГАВРИЛЮКУ - завідуючому відділом Інституту
Валентину Геннадійовичу металофізики НАН України, докторові
технічних наук, професору, м. Київ
ГРЕНЮ - заступникові директора
Андрію Яновичу Фізико-хімічного інституту імені
О.В. Богатського НАН України,
доктору хімічних наук, професору,
м. Одеса
ЗАБІГАЙЛУ - директорові Інституту геології і
Володимиру Юхимовичу геохімії горючих копалин НАН
України, доктору
геолого-мінералогічних наук,
академіку НАН України, м. Львів
КЛЮЧНИКОВУ - директорові Спеціального
Олександру Олександровичу конструкторсько-технологічного бюро
Інституту ядерних досліджень НАН
України, доктору технічних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
КОВАЛЮ - заступникові директора Інституту
Юрію Михайловичу металофізики НАН України, доктору
технічних наук, професору, м. Київ
КУРСЬКОМУ - завідуючому відділом Інституту
Михайлу Дмитровичу біохімії імені О.В. Палладіна НАН
України, докторові біологічних наук,
професору, м. Київ
НАУМОВЦЮ - завідуючому відділом Інституту
Антону Григоровичу фізики НАН України, докторові
фізико-математичних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
НОВИЧЕНКУ - головному науковому співробітникові
Леоніду Миколайовичу Інституту літератури імені
Т.Г. Шевченка НАН України, доктору
філологічних наук, академіку НАН
УкраЇни, м. Київ
РОМАНОВІЙ - головному науковому співробітникові
Олександрі Василівні Інституту металофізики НАН України,
доктору фізико-математичних наук,
професору, м. Київ
СКОРОХОДУ - заступникові директора Інституту
Валерію Володимировичу проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича НАН України, доктору
технічних наук, академіку НАН
України, м. Київ
ЦІПЦЮРІ - головному конструкторові
Ростиславу Дмитровичу науково-виробничої корпорації
"Київський інститут автоматики"
ЧУМАЧЕНКУ - директорові Інституту економіки
Миколі Григоровичу промисловості НАН України, доктору
економічних наук, академіку НАН
України, м. Донецьк
ШЕЙНКМАНУ - завідуючому відділом Інституту
Моісею Ківовичу фізики напівпроводників НАН України,
докторові фізико-математичних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
ШОВКОПЛЯСУ - головному науковому співробітникові
Івану Гавриловичу Центрольної наукової бібліотеки
імені В.І. Вернадського НАН України,
доктору історичних наук, м. Київ
ШПЕНИКУ - директорові Інституту електронної
Отто Бартоломійовичу фізики НАН України, доктору
фізико-математичних наук, професору,
м. Ужгород
ЩЕРБАКУ - директорові Інституту геохімімї,
Миколі Петровичу мінералогії та рудоутворення НАН
України, доктору
геолого-мінералогічних наук,
академіку НАН України, м. Київ

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 квітня 1995 року
N 295/95вгору