Документ 295-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 березня 2011 р. N 295
Київ
Про внесення змін до Положення
про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;
1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,
N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,
N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р.,
N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552;
2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869,
N 71, ст. 2561), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. N 295
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення
про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива
( 848-95-п )

1. Абзац перший пункту 6 доповнити реченням такого змісту: "У
разі набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою
особою попередній власник (співвласник) такого житла (житлового
приміщення), якому призначена субсидія, зобов'язаний повідомити
про це у десятиденний строк органи праці та соціального захисту
населення.".
2. У пункті 20:
доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого
змісту:
"у разі набуття права власності на житло (житлове приміщення)
іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована на перше число
місяця, з якого призначена субсидія, - з місяця, що настає за
місяцем, в якому відбулися зміни;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами шостим - десятим;
абзац восьмий після слова "відомостями" доповнити словами
"або неповідомлення громадянином про набуття права власності на
житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому
зареєстрована".вгору