Документ 2947-XII, перша редакція — Прийняття від 28.01.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 14, ст.120 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Кримінальний кодекс України ( 2001-05, 2002-05, 2003-05 )
доповнити статтею 80-1 такого змісту:
"Стаття 80-1. Приховування валютної виручки Відкриття і використання за межами України валютних рахунків
підприємств, установ та організацій без дозволу Національного
банку України службовими особами підприємств, установ та
організацій, що діють на території України, чи за їх дорученням
іншими особами або особами, які займаються підприємницькою
діяльністю, незалежно від форм власності, а так само будь-якою
іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її
території, або приховування валютної виручки - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до п'ятисот
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією вкладу і валютної виручки".
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі доповнення:
1. Пункт 2 статті 34 після слова і цифр "статтями 78-80"
доповнити цифрами "80-1". 2. Частину третю статті 112 після слова і цифр "статтями 80"
доповнити цифрами "80-1".
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1993 року
N 2947-XIIвгору