Документ 2942-X, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про доповнення Кримінального кодексу
Української РСР статтею 224-1 і внесення
зміни до статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1982, N 1, ст. 2 )
( Указ затверджено Законом
N 3739-X ( 3739-10 ) від 09.07.1982, ВВР, 1982, N 29, ст. 443 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтею 224-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05,
1002-05 ) цифри "222 - 225" замінити цифрами "222 - 224, 224-1 -
225".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 24 грудня 1981 р.
N 2942-Xвгору