Документ 2942-X, перша редакція — Прийняття від 24.12.1981
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про доповнення Кримінального кодексу
Української РСР статтею 224-1 і внесення
зміни до статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1982, N 1, ст. 2 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 224-1 такого змісту:
"С т а т т я 224-1. Незаконне навчання карате
Порушення встановлених правил відкриття секцій спортивного
карате або набору до них громадян чи навчання в секціях прийомів,
заборонених спортивними правилами, а також самовільне, без дозволу
відповідних органів, навчання прийомів карате, вчинені після
застосування адміністративного стягнення за такі ж порушення, - караються позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.
Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за незаконне
навчання карате, або зв'язані з одержанням матеріальної вигоди в
значних розмірах, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
конфіскацією майна або без такої".
2. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтею 224-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05,
1002-05 ) цифри "222 - 225" замінити цифрами "222 - 224, 224-1 -
225".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 24 грудня 1981 р.
N 2942-Xвгору