Документ 2941а-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.01.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.03.1993. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.100 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) такі зміни і доповнення:
 
     Доповнити Кодекс статтями 164-2 і 234-1 такого змісту:
 
     "Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань
 
     Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до бухгалтерської або статистичної звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності -
     тягнуть за собою накладення штрафу від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
 
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті,-
     тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     "Стаття 234-1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні
 
     Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2).
     Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Україні розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Головного контрольно-ревізійного управління України та його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники".

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2941а-XIIвгору