Документ 294-2019-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 квітня 2019 р. № 294-р
Київ

Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

1. Присудити у 2019 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:

за роботу “Розробка та впровадження інноваційних малоінвазивних технологій лікування вогнепальних переломів кісток кінцівок та ортопедичної патології”:


БОРЗИХ
Олександру Володимировичу

-

лікареві ортопедові-травматологові травматологічного відділення клініки ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, докторові медичних наук, професорові


БУР’ЯНОВУ
Олександру Анатолійовичу

-

завідувачеві кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, докторові медичних наук, професорові


ГАЙКУ
Георгію Васильовичу

-

директорові державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, академікові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові


ГЕРАСИМЕНКУ
Сергію Івановичу

-

головному лікареві державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові


КОСТЮКУ
Анатолію Никифоровичу  

-

лікареві ортопедові-травматологові консультативно-поліклінічного відділення державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичний наук


ЛЯБАХУ
Андрію Петровичу

-

завідувачеві відділу патології стопи та складного протезування державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові


ПОЛУЛЯХУ
Михайлу Васильовичу

-

головному науковому співробітникові відділу захворювань суглобів у дорослих державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові


ПРОЦЕНКУ
Володимиру Вікторовичу

-

провідному науковому співробітникові відділу патології стопи та складного протезування державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові


САВЦІ
Ігорю Станіславовичу

-

начальникові клініки ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” - головному травматологові Міністерства оборони, докторові медичних наук


СТРАФУНУ
Сергію Семеновичу

-

заступникові директора з наукової роботи державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, членові-кореспондентові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

за роботу “Розробка та впровадження інноваційної технології виробництва екологічно чистих агроефективних мінеральних добрив на базі нових видів фосфатної сировини”:


АСТРЕЛІНУ
Ігорю Михайловичу

-

деканові хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові


ВАКАЛУ
Сергію Васильовичу

-

директорові Науково-дослідного інституту мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові


ВОЛКОВУ
Володимиру Миколайовичу

-

виконавчому директорові публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”


ДУДЦІ
Володимиру Олексійовичу

-

провідному інженерові-технологові виробничо-технічного відділу публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”


КАРПОВИЧУ
Едуарду Олександровичу

-

начальникові відділу мінеральних добрив і фосфорної кислоти, кандидатові технічних наук (посмертно)


МАКСИМЕНКУ
Богдану Олександровичу

-

заступникові директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, кандидатові технічних наук


ПЛЯЦУКУ
Леоніду Дмитровичу

-

завідувачеві кафедри прикладної екології Сумського державного університету, докторові технічних наук, професорові


СКОПУ
Сергію Володимировичу

-

провідному інженерові-технологові виробничо-технічного відділу публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”


ШКАРУПІ
Сергію Петровичу

-

заступникові начальника виробничо-технічного відділу публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”


ЩІПАНОВСЬКОМУ
Олександру Олексійовичу

-

заступникові генерального директора з науково-технічної роботи товариства з обмеженою відповідальністю “Агропромислова компанія “Беста”, кандидатові технічних наук

за роботу “Створення та впровадження інноваційних технологій виготовлення крупногабаритних редукторів важкого машинобудування”:


АНТОНЮКУ
Віктору Степановичу

-

професорові кафедри виробництва приладів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові


ВАСИЛЬЧЕНКО
Яні Василівні

-

завідувачеві кафедри комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів та технологій Донбаської державної машинобудівної академії, докторові технічних наук, доцентові


ВОЛОШИНУ
Олексію Івановичу

-

головному інженерові приватного акціонерного товариства “Новокраматорський машинобудівний завод”


ІВАНОВУ
Сергію Олександровичу

-

головному технологові приватного акціонерного товариства “Новокраматорський машинобудівний завод”


КЛИМЕНКУ
Сергію Анатолійовичу

-

заступникові директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові


КЛОЧКУ
Олександру Олександровичу

-

професорові кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, докторові технічних наук, професорові


КОВАЛЬОВУ
Віктору Дмитровичу

-

ректорові Донбаської державної машинобудівної академії, докторові технічних наук, професорові


РЯБЧЕНКУ
Сергію Васильовичу

-

старшому науковому співробітникові відділу технології формування структурованих інструментальних композитів Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля Національної академії наук, кандидатові технічних наук


СТАТКЕВИЧУ
Олексію Вікторовичу

-

заступникові головного інженера приватного акціонерного товариства “Новокраматорський машинобудівний завод”

за роботу “Створення комплексу з виробництва зарядів вітчизняного твердого палива та експериментального відпрацювання ракетних двигунів”:


БАЛІЦЬКОМУ
Івану Петровичу

-

провідному фахівцеві державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля”


КИРИЧЕНКУ
Анатолію Семеновичу

-

головному конструкторові і начальникові конструкторського бюро державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля”


КОВАЛЮ
Григорію Васильовичу

-

провідному інженерові-технологові Павлоградського механічного заводу державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”


ЛОСЮ
Сергію Івановичу

-

провідному інженерові державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля”


МАЙОРСЬКІЙ
Тетяні Олексіївні

-

заступникові начальника лабораторного комплексу з продукції спецхімії лабораторного комплексу наукових, виробничих випробувань та сертифікації високоенергетичних матеріалів і продукції спецхімії дослідницького блоку Науково-дослідного інституту високоенергетичних матеріалів державного підприємства “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”


МАЩЕНКУ
Олександру Миколайовичу

-

першому заступникові генерального конструктора - генерального директора з організаційно-технічних питань державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля”


ПОЗДНЯКОВУ
Дмитру Олеговичу

-

заступникові генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля”


РОГУЛІНУ
Віктору Валерійовичу

-

заступникові головного конструктора і начальника конструкторського бюро державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля”


СУШКУ
Олександру Леонідовичу

-

провідному інженерові-конструкторові державного підприємства “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”


ТИХОМУ
Анатолію Івановичу

-

головному інженерові Павлоградського механічного заводу державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”

за роботу “Інноваційна технологія та устаткування для вирощування супервеликих монокристалів тугоплавких металів (вольфраму і молібдену)”:


БУРНАШЕВУ
Віталію Рафатовичу

-

старшому науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові


ГНІЗДИЛУ
Олександру Миколайовичу

-

науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук


ГРИГОРЕНКУ
Георгію Михайловичу

-

завідувачеві відділу № 22 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, академікові Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові


ЖОЛУДЮ
Василю Васильовичу

-

науковому співробітникові відділу № 50 Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова Національної академії наук


НИКИТЕНКУ
Юрію Олександровичу

-

старшому науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові


ПОМАРІНУ
Юрію Михайловичу

-

провідному науковому співробітникові відділу № 22 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові (посмертно)


ШАПОВАЛОВУ
Віктору Олександровичу

-

завідувачеві відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, членові-кореспондентові Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові


ШЕЙКУ
Івану Васильовичу

-

провідному науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові


ЯКУШІ
Володимиру Вікторовичу

-

старшому науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, кандидатові технічних наук

2. Установити, що у 2019 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій становить 200 тис. гривень кожна.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
вгору