Документ 294-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.04.2015, підстава - 201-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2011 р. № 294
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 130 від 22.02.2012
№ 964 від 26.09.2012
№ 822 від 13.11.2013
№ 125 від 30.04.2014
№ 383 від 27.08.2014
№ 201 від 15.04.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 165 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 17, ст. 519);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 992 "Про внесення змін до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2941).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. № 294

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

{У тексті Порядку слова “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту” і “Державна казначейська служба” в усіх відмінках замінити відповідно словами “МОНмолодьспорт” і “Казначейство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 130 від 22.02.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 130 від 22.02.2012, № 822 від 13.11.2013}

Одержувачами бюджетних коштів є громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, які відповідно до законодавства мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету та визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 130 від 22.02.2012, № 822 від 13.11.2013}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності:

центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" (оплата праці працівників, придбання малоцінного інвентарю, канцелярських товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних, банківських та поліграфічних послуг, послуг поштового, телеграфного і телефонного зв'язку, послуг з обробки інформації, перезарядки картриджів і тонерів, утримання транспортних засобів, поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання, користування Інтернетом, страхування приміщень і забезпечення їх охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування комп'ютерних програм, оренда приміщень та обладнання, видатки на службові відрядження працівників у межах України), а також на організацію і проведення ними масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня серед різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань, повноваження на проведення яких надані таким товариствам Мінмолодьспортом;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 201 від 15.04.2015}

центральних шкіл вищої спортивної майстерності таких товариств (оплата праці працівників, придбання малоцінного інвентарю, канцелярських товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних, банківських та поліграфічних послуг, послуг поштового, телеграфного і телефонного зв'язку, послуг з обробки інформації, перезарядки картриджів і тонерів, утримання транспортних засобів, поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання, користування Інтернетом, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та обслуговування комп'ютерних програм, оренда приміщень, спортивних споруд та обладнання, оплата спортивного одягу та взуття загального та спеціального призначення, медикаментів і перев'язувальних матеріалів), а також на проведення ними навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі їх спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях;

{Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 383 від 27.08.2014}

Національного олімпійського комітету (придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, службові відрядження працівників у межах України, оренда приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточний ремонт приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, висвітлення у засобах масової інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових навчальних семінарах, обов’язкові платежі до бюджету), проведення ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, включаючи виготовлення та розміщення тематичних відеороликів і фільмів, інформаційних повідомлень, придбання, виготовлення та розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, видання методичної літератури, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, включаючи оплату послуг з розроблення та вдосконалення методики підготовки спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації стану підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, форумів тощо), забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться як на території України, так і за кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження, вартості проживання, добових, страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз);

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 130 від 22.02.2012}

Спортивного комітету (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, службові відрядження працівників у межах України, оренда приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточний ремонт приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, висвітлення в засобах масової інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових навчальних семінарах, обов’язкові платежі до бюджету), проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, форумів тощо), придбання, виготовлення та розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, видання методичної літератури, оплата послуг з розроблення та вдосконалення методики підготовки спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації стану підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться як на території України, так і за кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження, вартості проживання, добових, страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 130 від 22.02.2012}

{Пункт 3-1  виключено на підставі Постанови КМ № 125 від 30.04.2014}

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

придбання послуг через посередників;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 130 від 22.02.2012}

здійснення видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами.

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням поданого одержувачами бюджетних коштів обґрунтування потреби в бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат, визначених з урахуванням установлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, кількісного складу національних збірних команд України та планів їх підготовки до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях, календарних планів заходів одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та регламентних документів міжнародних спортивних організацій, можливості здійснення відповідних видатків за рахунок надходжень з інших джерел, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Календарні плани заходів одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та положення про проведення таких заходів затверджуються керівниками (керівними органами) громадських організацій та закладів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, за погодженням з Мінмолодьспортом.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 130 від 22.02.2012}

6. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 130 від 22.02.2012}

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 30.04.2014}

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору