Документ 2936-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.11.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Європейської угоди про
правила, що регулюють пересування осіб
між державами - членами Ради Європи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.13 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Європейську угоду про правила, що регулюють пересування осіб
між державами - членами Ради Європи ( 994_231 ), укладену
13 грудня 1957 року у м. Парижі, підписану від імені України
18 лютого 2004 року, ратифікувати (додається*) з такими заявами:
"1. Україна заявляє, що згідно з пунктом 4 статті 1 Угоди
термін "територія" означає територію, на яку Україна поширює свою
юрисдикцію відповідно до свого національного законодавства.
2. Україна заявляє, що відповідно до частини другої статті 7
Угоди призупинить застосовування цієї Угоди по відношенню до тих
Сторін Угоди, які застосовують частину першу статті 7 Угоди по
відношенню до України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 жовтня 2005 року
N 2936-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору