Документ 2936-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.98 )

 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):
 
     частину другу статті 112 після цифр і слова "148, статтями" доповнити цифрами "148-2".
 
     III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2936-XIIвгору