Документ 2936-XII, перша редакція — Прийняття від 26.01.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.98 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Кримінальний кодекс України ( 2001-05, 2002-05 ) доповнити
статтею 148-2 такого змісту:
"Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків з
підприємств і організацій
Ухилення від сплати податків з підприємств і організацій
шляхом приховування (заниження) прибутку (доходу) або приховування
(необчислення) інших об'єктів оподаткування, вчинені службовою
особою суб'єкта господарювання, якщо ці дії завдали шкоди державі
у великих чи особливо великих розмірах,- караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної
плати".
II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ):
частину другу статті 112 після цифр і слова "148, статтями"
доповнити цифрами "148-2".
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2936-XIIвгору