Документ 2936-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.98 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
 
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2936-XIIвгору