Документ 2935-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.97 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів такі доповнення і зміни:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ):
1. Пункт 3 частини першої статті 34 після цифр "217-2"
доповнити словами і цифрами "частиною 3 статті 217-3". 2. У частині другій статті 112 цифри "206-1" та "217, 217-1"
замінити відповідно словами і цифрами "статтями 206-1, 206-2" та
"217, 217-1, 217-3, 217-4". 3. Частину другу статті 155 після цифр "217-2" доповнити
словами і цифрами "частиною 3 статті 217-3".
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2935-XIIвгору