Документ 2935-XII, перша редакція — Прийняття від 26.01.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.97 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів такі доповнення і зміни:
I. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):
1. Доповнити Кодекс статтями 206-2, 217-3 і 217-4  такого
змісту:
"Стаття 206-2. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу
безпеці громадян, знищення або пошкодження
об'єктів власності
Завідомо неправдиве письмове чи усне повідомлення про загрозу
безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів приватної,
колективної чи державної власності шляхом вибуху, підпалу або
іншим загальнонебезпечним способом - карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від трьох до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати. Ті самі дії, якими завдано значної шкоди законним правам та
інтересам громадян, їх об'єднанням чи державі, а також вчинені
повторно або за попереднім зговором групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти
років";
"Стаття 217-3. Блокування транспортних комунікацій
Умисне блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування
перешкод, встановлення постів чи в інший спосіб, яке спричинило
або могло спричинити порушення нормальної роботи залізничного,
повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи
магістрального трубопровідного транспорту, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до п'ятнадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати. Ті самі дії, вчинені із створенням загрози для життя або
здоров'я людей чи повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або пов'язані з незаконним оглядом вантажів, багажу чи
перевіркою документів, - караються позбавленням волі на строк до чотирьох років. Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони
спричинили нещасні випадки з людьми чи інші тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років.
Стаття 217-4. Примушування працівника транспорту
до невиконання своїх службових обов'язків
Примушування працівника залізничного, повітряного, водного,
автомобільного, міського електричного чи магістрального
трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових
обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень або знищення майна цього працівника або його близьких
родичів - караються позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'яти до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати. Ті самі дії, вчинені повторно або за попереднім зговором
групою осіб, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років".
2. Статтю 217-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 217-2. Угон або захоплення залізничного рухомого
складу, повітряного, морського чи річкового
судна
Угон або захоплення залізничного рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна, а також захоплення
вокзалу, аеродрому, порту чи іншого транспортного підприємства,
установи, організації - караються позбавленням волі на строк до восьми років. Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб, а
також із застосуванням насильства чи погроз, або такі, що
спричинили аварію транспортного засобу, зазначеного в частині 1
цієї статті, чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої. Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
спричинили загибель однієї чи більшої кількості осіб або
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна".
3. У частині другій статті 7-1, пунктах 1 і 2 частини першої
статті 26, пункті 3 статті 52-1 і пункті 2 частини шостої статті
53 слова і цифри "угон повітряного судна (стаття 217-2)" замінити
словами і цифрами "угон або захоплення залізничного рухомого
складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 217-2);
блокування транспортних комунікацій (стаття 217-3 частина 3)".
4. У статті 140: у частині першій слова "до двох років або виправними роботами
на той же строк" замінити словами "до трьох років або виправними
роботами на строк до двох років"; у частині другій слова "до п'яти років" замінити словами "до
семи років"; у частині третій слова "від двох до семи років" замінити
словами "від трьох до десяти років"; у частині четвертій слова "від чотирьох до десяти років"
замінити словами "від семи до п'ятнадцяти років".
5. У статті 141: у частині першій слова "до трьох років" замінити словами "до
п'яти років"; у частині другій слова "до шести років" замінити словами "до
восьми років"; у частині третій слова "від трьох до восьми років" замінити
словами "від семи до дванадцяти років"; у частині четвертій слова "від п'яти до десяти років"
замінити словами "від семи до п'ятнадцяти років".
6. У статті 143: у частині першій слова "позбавленням волі на строк до двох
років" замінити словами "позбавленням волі на строк до трьох
років"; у частині другій слова "до п'яти років" замінити словами "до
семи років"; у частині третій слова "від чотирьох до десяти років"
замінити словами "від семи до п'ятнадцяти років".
7. У частині другій статті 186 і частині першій статті 187
цифри і слова "217-2 (угон повітряного судна)" замінити цифрами і
словами "217-2 (угон або захоплення залізничного рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна), 217-3 частина 3
(блокування транспортних комунікацій)".
8. У статті 215-3: у частині першій слова "позбавленням волі на строк до одного
року, або виправними роботами на той же строк" замінити словами
"позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними
роботами на строк до двох років", слова "або штрафом у розмірі до
трьох тисяч карбованців" виключити; у частині другій слова "позбавленням волі на строк до трьох
років або виправними роботами на строк до двох років" замінити
словами "позбавленням волі на строк до семи років або виправними
роботами на строк від одного до двох років"; у частині третій слова "позбавленням волі на строк від трьох
до семи років" замінити словами "позбавленням волі на строк від
шести до дванадцяти років".
9. У статті 221: у частині першій слова "виправними роботами на строк до
одного року або штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити
словами "позбавленням волі на строк до одного року або виправними
роботами на строк до двох років"; у частині другій слова "до десяти років" замінити словами
"від трьох до дванадцяти років".
10. У статті 222: у частині першій слова "до п'яти років" замінити словами "від
двох до семи років"; у частині третій слова "до трьох років" замінити словами "до
п'яти років", слова "або штрафом в розмірі до ста карбованців"
виключити.
11. У статті 223: у частині першій слова "до семи років" замінити словами "від
трьох до десяти років", слова "або виправними роботами на строк до
двох років" виключити; у частині другій слова "від трьох до п'ятнадцяти років"
замінити словами "від шести до п'ятнадцяти років".
12. У статті 224 слова "до двох років або виправними роботами
на строк до одного року" замінити словами "до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років".
II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ):
1. Пункт 3 частини першої статті 34 після цифр "217-2"
доповнити словами і цифрами "частиною 3 статті 217-3". 2. У частині другій статті 112 цифри "206-1" та "217, 217-1"
замінити відповідно словами і цифрами "статтями 206-1, 206-2" та
"217, 217-1, 217-3, 217-4". 3. Частину другу статті 155 після цифр "217-2" доповнити
словами і цифрами "частиною 3 статті 217-3".
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2935-XIIвгору