Документ 293-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.03.2012, підстава - 226-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2011 р. № 293
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 226 від 21.03.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. № 293

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються для комплексного розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (далі - фізичний захист) від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності;

реконструкцію, модернізацію та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

створення системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування;

розроблення нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів;

погашення бюджетної кредиторської заборгованості одержувачів бюджетних коштів за минулі роки, що зареєстрована в органах Казначейства.

{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

3. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

4. Завданням Міненерговугілля є створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

5. Одержувачами бюджетних коштів є Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, Державне підприємство "38 відділ інженерно-технічних частин".

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

З метою виконання бюджетної програми Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, Державне підприємство "38 відділ інженерно-технічних частин" складають щороку план робіт з виконання бюджетної програми з поквартальним розподілом і подають його на затвердження Міністерству енергетики та вугільної промисловості. Копія зазначеного плану робіт подається у п'ятиденний строк Мінфіну.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

Здійснення видатків можливе тільки після затвердження зазначеного плану робіт.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

6. Оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів фактично виконаних робіт у межах видатків, передбачених кошторисом.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, провадяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 226 від 21.03.2012}

9. Звітування одержувачами бюджетних коштів перед головним розпорядником бюджетних коштів про виконання плану робіт здійснюється щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою. Копія звітів подається Мінфіну.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 226 від 21.03.2012}

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору