Документ 293-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2013, підстава - 171-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2001 р. N 293
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }
Про внесення змін до Положення про Комісію з питань
діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Комісію з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня
2000 р. N 1888 ( 1888-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 52, ст. 2265), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 293

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Комісію з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
( 1888-2000-п )

1. Підпункти 2, 7, 8, 9 пункту 4 виключити.
2. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
"Співголови Комісії мають право у разі потреби вносити зміни
та доповнення до складу Комісії".
3. Пункт 7 доповнити реченням такого змісту: "Керівник
секретаріату за посадою є секретарем Комісії і входить до складу
Комісії".
4. Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Секретаріат Комісії:
1) готує необхідні для проведення засідань Комісії матеріали,
веде протоколи засідань;
2) проводить аналіз діяльності підприємств та організацій, що
звернулися за наданням державної допомоги;
3) розробляє пропозиції Комісії щодо надання фінансової
допомоги підприємствам та організаціям для створення нових і
збереження наявної кількості робочих місць для інвалідів;
4) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо пріоритетного
розміщення державного замовлення на підприємствах та в
організаціях;
5) веде облік надання підприємствам та організаціям державної
допомоги у формі пільг з оподаткування, фінансової допомоги,
кредитування та інших; здійснює контроль за використанням цієї
допомоги;
6) здійснює контроль за цільовим використанням підприємствами
та організаціями державної допомоги;
7) веде окремі реєстри наданих підприємствам та організаціям
і скасованих дозволів на право користування пільгами;
8) готує для розгляду Комісією проекти нормативно-правових
актів з питань, що належать до її компетенції;
9) займається кореспонденцією в межах повноважень Комісії,
забезпечує зберігання документації;
10) виконує інші покладені на нього Комісією функції, що
випливають з її завдань, а також проводить роботу з
організаційно-технічного забезпечення її діяльності".вгору