Документ 293-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну таємницю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 27-28, ст.252 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49,
ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320) такі зміни:
1) частину четверту статті 22 доповнити реченням такого
змісту: "Керівникам центральних органів виконавчої влади, які
призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України, допуск до
державної таємниці надається розпорядженням Кабінету Міністрів
України";
2) у частині четвертій статті 27 слова "Прем'єр-міністрові
України" замінити словами "Прем'єр-міністрові України та іншим
членам Кабінету Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2008 року
N 293-VIвгору