Документ 2926-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо виконання військового обов'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.303 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 16, ст. 255; 2010 р., N 46, ст. 538):
1) абзац другий статті 1 після слів "інших утворених
відповідно до законів України військових формувань" доповнити
словами "а також правоохоронних органів спеціального призначення
та Державної спеціальної служби транспорту";
2) абзац тринадцятий частини першої статті 21 після слів
"облік військовозобов'язаних" доповнити словами "у тому числі
резервістів";
3) у статті 22:
абзац другий частини першої після слів "військових
комісаріатів" доповнити словами "(військовозобов'язані Служби
безпеки України - за викликом Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки України)";
частини третю і п'яту викласти в такій редакції:
"3. Під час мобілізації громадяни, які підлягають призову на
військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому
резерві), зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки,
зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних
посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів
(військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів,
де вони перебувають на військовому обліку). Резервісти зобов'язані
з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами
військових частин, в яких вони проходять службу у військовому
резерві";
"5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що
проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або
залучення їх для використання як працівників Збройних Сил України,
інших військових формувань здійснюють місцеві органи виконавчої
влади через військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби
безпеки України - Центральне управління або регіональні органи
Служби безпеки України). Резервістів на військову службу під час
оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в
яких вони проходять службу у військовому резерві".
2. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 38, ст. 324; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2010 р., N 12, ст. 117):
1) у статті 37:
абзац перший частин п'ятої і шостої після слів "військових
комісаріатах" доповнити словами "(військовозобов'язаних Служби
безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах
Служби безпеки України)";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних Служби
безпеки України здійснюється з урахуванням особливостей,
визначених Законом України "Про Службу безпеки України"
( 2229-12 );
2) частину другу статті 39 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення
нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у
відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Президенту України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2926-VIвгору