Документ 2925-III, попередня редакція — Редакція від 01.04.2014, підстава - 1166-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.115 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 138-IV ( 138-15 ) від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.313
N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.95
N 1724-IV ( 1724-15 ) від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.431
N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745 }

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства
внутрішніх справ України:
Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган
управління;
державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ
України як урядові органи державного управління за окремими
напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів
України; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 138-IV
( 138-15 ) від 12.09.2002 )
головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, управління, відділи Міністерства внутрішніх справ
України на транспорті;
міські, районні управління та відділи, лінійні управління,
відділи, відділення, пункти;
підрозділи судової міліції; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1724-IV ( 1724-15 ) від 18.05.2004 )
підрозділи місцевої міліції;
( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 1181-IV
( 1181-15 ) від 18.09.2003 )
головний орган військового управління,
оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини
і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини
(центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу
оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України;
{ Аабзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону N 877-VII ( 877-18 )
від 13.03.2014 }
навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та
установи забезпечення.
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства
внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної
гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну
гвардію України" ( 876-18 )) у кількості 245000 осіб. За рахунок
Державного бюджету України утримуються 172000 працівників органів
внутрішніх справ. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV
( 138-15 ) від 12.09.2002, N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003,
N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014, N 1166-VII ( 1166-18 ) від
27.03.2014 }

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 877-VII ( 877-18 )
від 13.03.2014 }

Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;

{ Абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключено на підставі
Закону N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2925-IIIвгору