Документ 2925-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.04.2015, підстава - 193-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.115 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV ( 138-15 ) від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.313 N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.95 N 1724-IV ( 1724-15 ) від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.431 N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326 N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745
   N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 6, ст.40 N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.134 }

 
     Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:
 
     Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління;

 
{ Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015 }

 
     головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; { Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015 }
 
     міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;
 
     підрозділи судової міліції; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1724-IV ( 1724-15 ) від 18.05.2004 )
 
     підрозділи місцевої міліції;
 
( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003 )
 
     головний орган військового управління, оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України; { Аабзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014 }
 
     навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.
 
     Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну гвардію України") ( 876-18 ) у кількості 210000 осіб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 152000 працівників органів внутрішніх справ, з яких чисельність осіб рядового і начальницького складу не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 300 осіб на 100000 населення.
{ Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV ( 138-15 ) від 12.09.2002, N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014, N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014; в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

 
{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014 }

 
     Стаття 4. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 
{ Абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключено на підставі Закону N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014 }

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2925-IIIвгору