Документ 2921-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.301 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237 із наступними змінами):
1) у статті 1:
пункт 5 частини першої виключити;
у частині другій слова "операцій з купівлі-продажу
безготівкової іноземної валюти за гривню" виключити;
2) пункт 4 статті 2 виключити;
3) у частині третій статті 3 цифри "5-7" замінити цифрами "6,
7";
4) пункт 6 статті 4 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2921-VIвгору