Документ 292-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2015, підстава - 682-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 квітня 1997 р. N 292
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014 }
Про внесення змін і доповнень до Правил
оформлення і видачі паспортів громадянина
України для виїзду за кордон і проїзних
документів дитини, їх тимчасового затримання
та вилучення
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 }
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до Правил оформлення і видачі
паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних
документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня
1995 р. N 231 ( 231-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст.158), що
додаються.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1997 р. N 292
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
що вносяться до Правил оформлення і видачі паспортів
громадянина України для виїзду за кордон і проїзних
документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення
( 231-95-п )
1. Доповнити абзац перший пункту 2 реченням такого змісту: "У разі службового відрядження за кордон громадянина України,
якому відповідно до Положення про службовий паспорт України,
затвердженого Указом Президента України від 27 жовтня 1992 р.
N 515 ( 515/92 ) (зі змінами та доповненнями, внесеними Указами
Президента України від 5 червня 1995 р. N 424 і від 18 січня
1996 р. N 65), не може бути оформлений службовий паспорт України,
заява про видачу паспорта подається до МЗС".
2. Пункт 8 викласти в такій редакції: "8. За видачу і продовження терміну дії паспорта паспортною
службою органів внутрішніх справ справляється державне мито, а
консульськими установами - консульський збір".
3. У пункті 9: абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "У разі оформлення паспорта консульськими установами також
подаються документи, що посвідчують особу громадянина України чи
підтверджують необхідність здійснення службового відрядження за
кордон, а у разі втрати за кордоном паспорта - довідка місцевого
органу поліції"; абзаци десятий, одинадцятий і дванадцятий виключити.
4. Пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Підставою для видачі паспорта чи обгрунтованої відмови у
його видачі є рішення, прийняте начальником відповідного
підрозділу паспортної служби або консульського управління МЗС та
його заступником у порядку, встановленому МВС і МЗС за погодженням
із СБУ і Держкомсекретів".
5. Пункт 11 виключити.вгору