Документ 2916-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 43 Закону України
"Про господарські товариства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 15, ст.102 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Останнє речення частини першої статті 43 Закону України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89)
викласти в такій редакції: "Загальні збори акціонерів проводяться
на території України, як правило, за місцезнаходженням
акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день
проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства
володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні
особи, а також міжнародні організації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2916-IIIвгору