Документ 2914-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів
про працю України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.299 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Статтю 67 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
 
     "З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 
     Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2914-VIвгору