Документ 291/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 11.07.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення колишнього найменування населеному
пункту Косівського району Івано-Франківської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.225 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити колишнє найменування населеному пункту, в який
об'єднались села Гірське та Долішнє Косівського району
Івано-Франківської області, - село Спас.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 липня 1995 року
N 291/95-ВРвгору