Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 13.04.2005291
Документ 291-2005-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.12.2014, основание - 700-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2005 р. N 291
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 700 ( 700-2014-п ) від 10.12.2014 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2005 р. N 291
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Українську частину Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом), затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 1998 р. N 1074 ( 1074-98-п ), із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2001 р. N 1664 ( 1664-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 51, ст. 2278), від 26 квітня 2003 р. N 601 ( 601-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 820), від
29 квітня 2004 р. N 557 ( 557-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 17, ст. 1187) та від 3 березня 2005 р. N 174 (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 9, ст. 475):
1) доповнити пункт 6 після абзацу тринадцятого абзацами
такого змісту:
"директор Державного департаменту з питань адаптації
законодавства;
перший заступник (заступник) Голови Національного банку (за
згодою);
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції (за згодою)".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами сімнадцятим - двадцятим;
2) в абзаці сімнадцятому слова "Голова Секретаріату" замінити
словами "завідуючий секретаріатом".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 березня
2005 р. N 174 ( 174-2005-п ) "Деякі питання координації діяльності
органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 9, ст. 475);
1) доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:
"Установити, що фінансування діяльності Української частини
Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), у тому числі
витрат на проведення засідань та закордонні відрядження,
здійснюється за рахунок Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України";

{ Підпункт 2 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }вверх