Документ 291-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо звільнення від обкладення митом предметів, які
вивозяться (пересилаються) громадянами за митний
кордон України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 4, ст.32 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт "в" статті 3 Закону України "Про звільнення від
обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються)
громадянами за митний кордон України" ( 163/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 26, ст. 114) після слів
"та виробів з них" доповнити словами "(крім пам'ятних та ювілейних
монет України)".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 2 розділу I, яким вноситься зміна до статті 251 Митного
кодексу України ( 92-15 ), набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 291-IVвгору