Документ 2900-IV, перша редакція — Прийняття від 22.09.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стягнення державного мита
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.1 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
     1. Частину першу статті 116 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 36, ст. 188) доповнити реченням такого змісту: "Накази про стягнення державного мита надсилаються до місцевих органів державної податкової служби".
 
     2. Статтю 11 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "У виконавчих провадженнях про стягнення сум у доход Державного бюджету України стягувачем є орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган, який відповідно до закону прийняв таке рішення".
 
     У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2900-IVвгору