Документ 290/2005, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про нагородження ювілейною медаллю "60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

На відзначення 60-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років, вшанування подвигу, мужності,
самовідданості, виявлених у боротьбі за свободу і незалежність
Вітчизни, та відповідно до рішень Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав, підписаних від імені України 7 жовтня 2002 року
( 997_615 ) та 19 вересня 2003 року ( 997_696 ),
п о с т а н о в л я ю:
1. Нагородити ювілейною медаллю "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." громадян України, віднесених у
встановленому порядку до ветеранів війни, відповідний статус яких
їм надано за участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років і
за доблесну працю в тилу у цей період.
2. Затвердити Порядок нагородження і вручення ювілейної
медалі "60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." (додається).
3. Кабінету Міністрів України забезпечити виготовлення
ювілейної медалі "60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", посвідчень до неї та футлярів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 лютого 2005 року
N 290/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 лютого 2005 року
N 290/2005
ПОРЯДОК
нагородження і вручення ювілейної медалі
"60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг."

1. Ювілейна медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." відповідно до Положення про ювілейну медаль
"60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
затвердженого Рішенням Ради глав держав Співдружності Незалежних
Держав, підписаного від імені України 19 вересня 2003 року
( 997_696 ), вручається громадянам України, віднесеним в
установленому порядку до ветеранів війни, відповідний статус яких
їм надано за участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років і
за доблесну працю в тилу у цей період.
2. Нагородження та вручення ювілейної медалі "60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (далі - ювілейна
медаль) проводиться від імені Президента України центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
3. Разом з ювілейною медаллю вручається посвідчення
встановленого зразка.
4. Для вручення ювілейної медалі центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями складається та затверджується Список про
нагородження ювілейною медаллю "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." (далі - Список).
Список має містити такі відомості про особу: прізвище, ім'я,
по батькові; місце проживання; документ, на підставі якого особу
внесено до Списку, та дату вручення медалі.
5. Підставою для включення до Списку є документи, які
відповідно до законодавства підтверджують статус осіб, зазначених
у пункті 1 цього Порядку.
6. Про вручення ювілейної медалі та посвідчення до неї
складається відповідний Протокол за формою, встановленою Порядком
представлення до нагородження та вручення державних нагород
України, затвердженим Указом Президента України від 19 лютого
2003 року N 138 ( 138/2003 ).
Зазначений Протокол зберігається органом, що проводив
вручення.

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКОвгору